Vedeler AS
Juridisk navn:  Vedeler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55311935
Fjellveien 123 Fjellveien 123 Fax:
5019 Bergen 5019 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990024057
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Etableringsdato: 28.06.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Limco Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8,24%
Resultat  
  
312,72%
Egenkapital  
  
70,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 591.000 546.000 949.000 864.000 861.000
Resultat: 24.495.000 5.935.000 3.543.000 -654.000 6.249.000
Egenkapital: 58.800.000 34.469.000 28.647.000 25.302.000 26.161.000
Regnskap for Vedeler AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 591.000 546.000 949.000 864.000 861.000
Driftskostnader -84.000 -81.000 -96.000 -67.000 -59.000
Driftsresultat 507.000 465.000 853.000 796.000 803.000
Finansinntekter 24.116.000 5.487.000 2.690.000 -1.451.000 5.446.000
Finanskostnader -128.000 -17.000 0 0 0
Finans 23.988.000 5.470.000 2.690.000 -1.451.000 5.446.000
Resultat før skatt 24.495.000 5.935.000 3.543.000 -654.000 6.249.000
Skattekostnad -164.000 -113.000 -198.000 -205.000 -210.000
Årsresultat 24.331.000 5.822.000 3.345.000 -859.000 6.039.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 33.000 33.000 583.000 799.000
Sum omløpsmidler 60.113.000 35.249.000 29.505.000 25.718.000 26.468.000
Sum eiendeler 60.146.000 35.282.000 29.538.000 26.301.000 27.267.000
Sum opptjent egenkapital 52.108.000 27.777.000 21.955.000 18.610.000 19.469.000
Sum egenkapital 58.800.000 34.469.000 28.647.000 25.302.000 26.161.000
Sum langsiktig gjeld 1.181.000 700.000 693.000 793.000 888.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 113.000 198.000 205.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 60.145.000 35.282.000 29.538.000 26.300.000 27.266.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 591.000 546.000 949.000 864.000 861.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 591.000 546.000 949.000 864.000 861.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -81.000 -96.000 -67.000 -59.000
Driftskostnader -84.000 -81.000 -96.000 -67.000 -59.000
Driftsresultat 507.000 465.000 853.000 796.000 803.000
Finansinntekter 24.116.000 5.487.000 2.690.000 -1.451.000 5.446.000
Finanskostnader -128.000 -17.000 0 0 0
Finans 23.988.000 5.470.000 2.690.000 -1.451.000 5.446.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 24.331.000 5.822.000 3.345.000 -859.000 6.039.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 33.000 33.000 583.000 799.000
Sum anleggsmidler 33.000 33.000 33.000 583.000 799.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 23.000 34.000 29.000 24.000 30.000
Andre fordringer 5.000 7.000 7.000 24.000 7.000
Sum investeringer 57.979.000 34.684.000 27.291.000 23.163.000 24.958.000
Kasse, bank 2.106.000 524.000 2.178.000 2.507.000 1.473.000
Sum omløpsmidler 60.113.000 35.249.000 29.505.000 25.718.000 26.468.000
Sum eiendeler 60.146.000 35.282.000 29.538.000 26.301.000 27.267.000
Sum opptjent egenkapital 52.108.000 27.777.000 21.955.000 18.610.000 19.469.000
Sum egenkapital 58.800.000 34.469.000 28.647.000 25.302.000 26.161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.181.000 700.000 693.000 793.000 888.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 164.000 113.000 198.000 205.000 210.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 113.000 198.000 205.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 60.145.000 35.282.000 29.538.000 26.300.000 27.266.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 59.949.000 35.136.000 29.307.000 25.513.000 26.251.000
Likviditetsgrad 1 366.5 311.9 1 125.5 1
Likviditetsgrad 2 366.5 311.9 1 125.5 1
Soliditet 97.8 97.7 9 96.2 95.9
Resultatgrad 85.8 85.2 89.9 92.1 93.3
Rentedekningsgrad 4.0 27.4
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 40.9 16.9 1 -2.5 22.9
Signatur
18.08.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Christian Alexander VedelerStyreleder64
Alexander Georg VedelerStyremedlem30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Christian A Vedeler100.0064
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00