Ro Eie As
Juridisk navn:  Ro Eie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91162036
Nordbygdsvegen 289 Nordbygdsvegen 289 Fax: 91162036
2636 Øyer 2636 Øyer
Fylke: Kommune:
Innlandet Øyer
Org.nr: 989975404
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 19.06.2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: rompa nav as
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Øyer As
Utvikling:
Omsetning  
  
26,1%
Resultat  
  
71,13%
Egenkapital  
  
-19,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.276.000 3.391.000 2.547.000 2.917.000 3.345.000
Resultat: 1.915.000 1.119.000 2.800.000 814.000 1.273.000
Egenkapital: 10.135.000 12.643.000 11.751.000 9.108.000 8.499.000
Regnskap for Ro Eie As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.276.000 3.391.000 2.547.000 2.917.000 3.345.000
Driftskostnader -2.183.000 -2.166.000 -1.743.000 -2.139.000 -2.028.000
Driftsresultat 2.094.000 1.226.000 804.000 778.000 1.317.000
Finansinntekter 31.000 95.000 2.163.000 116.000 169.000
Finanskostnader -211.000 -201.000 -167.000 -80.000 -213.000
Finans -180.000 -106.000 1.996.000 36.000 -44.000
Resultat før skatt 1.915.000 1.119.000 2.800.000 814.000 1.273.000
Skattekostnad -423.000 -228.000 -156.000 -205.000 -351.000
Årsresultat 1.492.000 891.000 2.644.000 609.000 922.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.827.000 13.180.000 11.378.000 5.151.000 4.939.000
Sum omløpsmidler 3.522.000 5.699.000 7.455.000 8.161.000 6.606.000
Sum eiendeler 18.349.000 18.879.000 18.833.000 13.312.000 11.545.000
Sum opptjent egenkapital 9.835.000 12.343.000 11.451.000 8.808.000 8.199.000
Sum egenkapital 10.135.000 12.643.000 11.751.000 9.108.000 8.499.000
Sum langsiktig gjeld 2.810.000 2.602.000 2.409.000 1.060.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.405.000 3.634.000 4.672.000 3.145.000 3.045.000
Sum gjeld og egenkapital 18.350.000 18.879.000 18.832.000 13.313.000 11.544.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 748.000 691.000 144.000 517.000 945.000
Andre inntekter 3.529.000 2.700.000 2.403.000 2.400.000 2.400.000
Driftsinntekter 4.276.000 3.391.000 2.547.000 2.917.000 3.345.000
Varekostnad -174.000 -27.000 -47.000 -41.000 -20.000
Lønninger -1.000 -427.000 -429.000
Avskrivning -1.398.000 -1.414.000 -1.164.000 -1.058.000 -714.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -611.000 -725.000 -531.000 -613.000 -865.000
Driftskostnader -2.183.000 -2.166.000 -1.743.000 -2.139.000 -2.028.000
Driftsresultat 2.094.000 1.226.000 804.000 778.000 1.317.000
Finansinntekter 31.000 95.000 2.163.000 116.000 169.000
Finanskostnader -211.000 -201.000 -167.000 -80.000 -213.000
Finans -180.000 -106.000 1.996.000 36.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.300.000
Årsresultat 1.492.000 891.000 2.644.000 609.000 922.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 456.000 570.000 582.000 546.000 569.000
Fast eiendom 7.940.000 7.438.000 6.355.000 103.000 198.000
Maskiner anlegg 3.686.000 2.563.000 3.330.000 3.774.000 3.519.000
Driftsløsøre 1.276.000 1.139.000 98.000 128.000 52.000
Sum varige driftsmidler 12.902.000 11.141.000 9.782.000 4.005.000 3.769.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.469.000 1.469.000 1.013.000 600.000 600.000
Sum anleggsmidler 14.827.000 13.180.000 11.378.000 5.151.000 4.939.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 310.000 3.155.000 3.462.000 4.366.000 3.092.000
Andre fordringer 47.000 1.170.000 0 0
Sum investeringer 1.545.000 1.551.000 1.497.000 2.880.000 2.959.000
Kasse, bank 1.620.000 992.000 1.325.000 916.000 555.000
Sum omløpsmidler 3.522.000 5.699.000 7.455.000 8.161.000 6.606.000
Sum eiendeler 18.349.000 18.879.000 18.833.000 13.312.000 11.545.000
Sum opptjent egenkapital 9.835.000 12.343.000 11.451.000 8.808.000 8.199.000
Sum egenkapital 10.135.000 12.643.000 11.751.000 9.108.000 8.499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 584.000 530.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.810.000 2.602.000 2.409.000 1.060.000 0
Leverandørgjeld 1.179.000 73.000 1.446.000 325.000 303.000
Betalbar skatt 308.000 87.000 76.000 182.000 268.000
Skyldig offentlige avgifter 194.000 47.000 0 324.000 16.000
Utbytte 0 0 -2.300.000
Annen kortsiktig gjeld 3.724.000 2.842.000 2.621.000 2.315.000 2.458.000
Sum kortsiktig gjeld 5.405.000 3.634.000 4.672.000 3.145.000 3.045.000
Sum gjeld og egenkapital 18.350.000 18.879.000 18.832.000 13.313.000 11.544.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.883.000 2.065.000 2.783.000 5.016.000 3.561.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.6 1.6 2.6 2.2
Likviditetsgrad 2 0.7 1.6 1.6 2.6 2.2
Soliditet 55.2 67.0 62.4 68.4 73.6
Resultatgrad 49.0 36.2 31.6 26.7 39.4
Rentedekningsgrad 9.9 6.1 4.8 9.7 6.2
Gjeldsgrad 0.8 0.5 0.6 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 11.6 7.0 15.8 6.7 12.9
Signatur
29.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
 
Styre
NavnTittelAlder
Frants Eirik KvamStyreleder36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Frants Eirik Kvam100.0036
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00