Frost Media AS
Juridisk navn:  Frost Media AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47395073
Postboks 249 Storgata 8 Fax:
6101 Volda 6100 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 989988964
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 20.06.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
237,3%
Resultat  
  
532,05%
Egenkapital  
  
13150%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.646.000 488.000 523.000 531.000 1.002.000
Resultat: 337.000 -78.000 29.000 -131.000 45.000
Egenkapital: 265.000 2.000 113.000 85.000 215.000
Regnskap for Frost Media AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.646.000 488.000 523.000 531.000 1.002.000
Driftskostnader -1.304.000 -562.000 -492.000 -658.000 -961.000
Driftsresultat 342.000 -75.000 31.000 -126.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -2.000 -5.000 -2.000
Finans -5.000 -3.000 -2.000 -5.000 4.000
Resultat før skatt 337.000 -78.000 29.000 -131.000 45.000
Skattekostnad -74.000 -33.000 0 0 29.000
Årsresultat 263.000 -111.000 29.000 -131.000 75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 30.000 68.000 73.000 73.000
Sum omløpsmidler 440.000 40.000 144.000 89.000 335.000
Sum eiendeler 455.000 70.000 212.000 162.000 408.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 -100.000 12.000 -17.000 114.000
Sum egenkapital 265.000 2.000 113.000 85.000 215.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 191.000 68.000 98.000 78.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 456.000 70.000 212.000 163.000 409.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.646.000 488.000 523.000 531.000 1.002.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.646.000 488.000 523.000 531.000 1.002.000
Varekostnad 0 -18.000 4.000 -5.000 -10.000
Lønninger -460.000 -290.000 -318.000 -153.000 -334.000
Avskrivning -3.000 -5.000 -8.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -841.000 -249.000 -170.000 -490.000 -607.000
Driftskostnader -1.304.000 -562.000 -492.000 -658.000 -961.000
Driftsresultat 342.000 -75.000 31.000 -126.000 41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 6.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 -2.000 -5.000 -2.000
Finans -5.000 -3.000 -2.000 -5.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 263.000 -111.000 29.000 -131.000 75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 16.000 50.000 47.000 47.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 3.000 8.000 17.000 26.000
Sum varige driftsmidler 0 3.000 8.000 17.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 15.000 30.000 68.000 73.000 73.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 2.000 50.000 79.000 273.000
Andre fordringer 40.000 17.000 25.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 395.000 19.000 69.000 11.000 62.000
Sum omløpsmidler 440.000 40.000 144.000 89.000 335.000
Sum eiendeler 455.000 70.000 212.000 162.000 408.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 -100.000 12.000 -17.000 114.000
Sum egenkapital 265.000 2.000 113.000 85.000 215.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.000 0 3.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 8.000 18.000 42.000 57.000
Betalbar skatt 63.000 0 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 106.000 29.000 52.000 27.000 100.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 26.000 26.000 6.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 191.000 68.000 98.000 78.000 193.000
Sum gjeld og egenkapital 456.000 70.000 212.000 163.000 409.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 249.000 -28.000 46.000 11.000 142.000
Likviditetsgrad 1 2.3 0.6 1.5 1.1 1.7
Likviditetsgrad 2 2.3 0.6 1.5 1.1 1.8
Soliditet 58.1 2.9 53.6 52.1 52.7
Resultatgrad 20.8 -15.4 5.9 -23.7 4.1
Rentedekningsgrad 68.4 - 15.5 -25.2 23.5
Gjeldsgrad 0.7 3 0.9 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 7 -107.1 14.7 -77.3 11.5
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Eirik Teigen VaageStyreleder41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Eirik Teigen Vaage100.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00