Bjørn Sortland As
Juridisk navn:  Bjørn Sortland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95809898
Gyseterlien 24 Gyseterlien 24 Fax:
5174 Mathopen 5174 Mathopen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 990022577
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 13.06.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cegal Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
57,42%
Resultat  
  
79,15%
Egenkapital  
  
26,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.305.000 829.000 961.000 832.000 678.000
Resultat: 1.143.000 638.000 456.000 325.000 161.000
Egenkapital: 4.241.000 3.349.000 2.852.000 2.489.000 2.239.000
Regnskap for Bjørn Sortland As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.305.000 829.000 961.000 832.000 678.000
Driftskostnader -158.000 -186.000 -517.000 -497.000 -513.000
Driftsresultat 1.147.000 643.000 444.000 334.000 165.000
Finansinntekter 17.000 18.000 47.000 17.000 14.000
Finanskostnader -21.000 -22.000 -35.000 -27.000 -17.000
Finans -4.000 -4.000 12.000 -10.000 -3.000
Resultat før skatt 1.143.000 638.000 456.000 325.000 161.000
Skattekostnad -252.000 -140.000 -94.000 -75.000 -39.000
Årsresultat 891.000 498.000 363.000 250.000 123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000
Sum omløpsmidler 4.680.000 3.681.000 3.105.000 2.699.000 2.109.000
Sum eiendeler 5.928.000 4.929.000 4.353.000 3.947.000 3.357.000
Sum opptjent egenkapital 4.135.000 3.243.000 2.746.000 2.383.000 2.133.000
Sum egenkapital 4.241.000 3.349.000 2.852.000 2.489.000 2.239.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.687.000 1.579.000 1.501.000 1.458.000 1.118.000
Sum gjeld og egenkapital 5.928.000 4.928.000 4.353.000 3.947.000 3.357.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.305.000 829.000 961.000 832.000 678.000
Driftsinntekter 1.305.000 829.000 961.000 832.000 678.000
Varekostnad -5.000 0 0 0
Lønninger -353.000 -347.000 -358.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -181.000 -164.000 -150.000 -155.000
Driftskostnader -158.000 -186.000 -517.000 -497.000 -513.000
Driftsresultat 1.147.000 643.000 444.000 334.000 165.000
Finansinntekter 17.000 18.000 47.000 17.000 14.000
Finanskostnader -21.000 -22.000 -35.000 -27.000 -17.000
Finans -4.000 -4.000 12.000 -10.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 891.000 498.000 363.000 250.000 123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000
Sum varige driftsmidler 79.000 79.000 79.000 79.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000
Sum anleggsmidler 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 295.000 142.000 87.000 131.000 204.000
Andre fordringer 19.000 0 41.000 43.000
Sum investeringer 1.033.000 0 0
Kasse, bank 4.366.000 3.539.000 1.984.000 2.527.000 1.862.000
Sum omløpsmidler 4.680.000 3.681.000 3.105.000 2.699.000 2.109.000
Sum eiendeler 5.928.000 4.929.000 4.353.000 3.947.000 3.357.000
Sum opptjent egenkapital 4.135.000 3.243.000 2.746.000 2.383.000 2.133.000
Sum egenkapital 4.241.000 3.349.000 2.852.000 2.489.000 2.239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.311.000 1.335.000 1.321.000 1.295.000 970.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld -3.000 3.000 0 0 -1.000
Betalbar skatt 252.000 140.000 94.000 75.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 24.000 21.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 101.000 69.000 65.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 1.687.000 1.579.000 1.501.000 1.458.000 1.118.000
Sum gjeld og egenkapital 5.928.000 4.928.000 4.353.000 3.947.000 3.357.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.993.000 2.102.000 1.604.000 1.241.000 991.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.3 2.1 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 2.8 2.3 2.1 1.9 1.9
Soliditet 71.5 68.0 65.5 63.1 66.7
Resultatgrad 87.9 77.6 46.2 40.1 24.3
Rentedekningsgrad 54.6 29.2 12.7 12.4 9.7
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 19.6 13.4 11.3 8.9 5.3
Signatur
12.07.2006
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn SortlandStyreleder54
Toril EidesvikVaramedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Sortland100.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00