P. Malmqvist AS
Juridisk navn:  P. Malmqvist AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvassnesvegen 48 Kvassnesvegen 48 Fax:
5914 Isdalstø 5914 Isdalstø
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 990026629
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 28.06.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Real Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,51%
Resultat  
  
-163,93%
Egenkapital  
  
-47,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.863.000 3.627.000 3.666.000 3.519.000 3.535.000
Resultat: -218.000 341.000 -272.000 -217.000 -169.000
Egenkapital: -670.000 -455.000 -690.000 -405.000 -95.000
Regnskap for P. Malmqvist AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.863.000 3.627.000 3.666.000 3.519.000 3.535.000
Driftskostnader -725.000 -3.276.000 -3.930.000 -3.430.000 -3.340.000
Driftsresultat 3.138.000 351.000 -263.000 88.000 195.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -3.356.000 -10.000 -9.000 -305.000 -364.000
Finans -3.356.000 -9.000 -9.000 -305.000 -364.000
Resultat før skatt -218.000 341.000 -272.000 -217.000 -169.000
Skattekostnad 2.000 -107.000 -13.000 -93.000 -138.000
Årsresultat -215.000 234.000 -285.000 -310.000 -307.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 41.000 3.000 4.000 306.000
Sum omløpsmidler 138.000 337.000 4.000 134.000 62.000
Sum eiendeler 165.000 378.000 7.000 138.000 368.000
Sum opptjent egenkapital -770.000 -555.000 -790.000 -505.000 -195.000
Sum egenkapital -670.000 -455.000 -690.000 -405.000 -95.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 835.000 831.000 697.000 543.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 165.000 378.000 7.000 138.000 368.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.863.000 3.627.000 3.666.000 3.519.000 3.535.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.863.000 3.627.000 3.666.000 3.519.000 3.535.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.979.000 -2.149.000 -2.480.000 -2.200.000 -1.927.000
Avskrivning -14.000 -2.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 2.268.000 -1.125.000 -1.450.000 -1.230.000 -1.413.000
Driftskostnader -725.000 -3.276.000 -3.930.000 -3.430.000 -3.340.000
Driftsresultat 3.138.000 351.000 -263.000 88.000 195.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -3.356.000 -10.000 -9.000 -305.000 -364.000
Finans -3.356.000 -9.000 -9.000 -305.000 -364.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -215.000 234.000 -285.000 -310.000 -307.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 4.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 40.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 26.000 40.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 300.000
Sum anleggsmidler 27.000 41.000 3.000 4.000 306.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 9.000 0 0 16.000
Andre fordringer 96.000 221.000 0 34.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 32.000 116.000 4.000 100.000 46.000
Sum omløpsmidler 138.000 337.000 4.000 134.000 62.000
Sum eiendeler 165.000 378.000 7.000 138.000 368.000
Sum opptjent egenkapital -770.000 -555.000 -790.000 -505.000 -195.000
Sum egenkapital -670.000 -455.000 -690.000 -405.000 -95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 11.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Leverandørgjeld 65.000 21.000 98.000 5.000 2.000
Betalbar skatt 89.000 101.000 12.000 90.000 136.000
Skyldig offentlige avgifter 388.000 252.000 198.000 219.000 112.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 293.000 457.000 389.000 216.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 835.000 831.000 697.000 543.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 165.000 378.000 7.000 138.000 368.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -697.000 -494.000 -693.000 -409.000 -401.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0 0.2 0.1
Soliditet -406.1 -120.4 -9857.1 -293.5 -25.8
Resultatgrad 81.2 9.7 -7.2 2.5 5.5
Rentedekningsgrad 0.9 35.1 -29.2 0.3 0.5
Gjeldsgrad -1.2 -1.8 -1.3 -4.9
Total kapitalrentabilitet 1.901.8 93.1 -3757.1 63.8 5
Signatur
19.09.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
 
Styre
NavnTittelAlder
Peter MalmqvistStyreleder63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Peter Malmqvist100.0063
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00