Stiftelsen Hjertegod
Juridisk navn:  Stiftelsen Hjertegod
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32867100
Bergmannsveien 600 Bergmannsveien 600 Fax: 32867350
3614 Kongsberg 3614 Kongsberg
Fylke: Kommune: www.fredheim.org
Viken Kongsberg
Org.nr: 959984352
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 27.12.1978
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
58,79%
Resultat  
  
201,41%
Egenkapital  
  
20%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.509.000 4.099.000 4.837.000 4.022.000 3.590.000
Resultat: 1.651.000 -1.628.000 -350.000 -1.280.000 -946.000
Egenkapital: 9.802.000 8.168.000 9.812.000 10.180.000 11.478.000
Regnskap for Stiftelsen Hjertegod
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.509.000 4.099.000 4.837.000 4.022.000 3.590.000
Driftskostnader -4.863.000 -5.764.000 -5.268.000 -5.349.000 -4.575.000
Driftsresultat 1.647.000 -1.666.000 -430.000 -1.326.000 -986.000
Finansinntekter 4.000 38.000 81.000 47.000 40.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 0
Finans 3.000 38.000 80.000 46.000 40.000
Resultat før skatt 1.651.000 -1.628.000 -350.000 -1.280.000 -946.000
Skattekostnad -17.000 -17.000 -18.000 -17.000 -14.000
Årsresultat 1.634.000 -1.645.000 -368.000 -1.298.000 -960.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.487.000 6.829.000 3.809.000 3.985.000 3.756.000
Sum omløpsmidler 3.778.000 1.897.000 6.804.000 6.673.000 8.095.000
Sum eiendeler 10.265.000 8.726.000 10.613.000 10.658.000 11.851.000
Sum opptjent egenkapital 9.602.000 7.968.000 9.612.000 9.980.000 11.278.000
Sum egenkapital 9.802.000 8.168.000 9.812.000 10.180.000 11.478.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 463.000 558.000 801.000 478.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 10.265.000 8.726.000 10.613.000 10.658.000 11.851.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.592.000 3.132.000 4.180.000 3.653.000 3.272.000
Andre inntekter 3.917.000 966.000 657.000 370.000 318.000
Driftsinntekter 6.509.000 4.099.000 4.837.000 4.022.000 3.590.000
Varekostnad -631.000 -687.000 -797.000 -930.000 -757.000
Lønninger -1.749.000 -1.723.000 -2.153.000 -1.972.000 -2.097.000
Avskrivning -394.000 -262.000 -257.000 -214.000 -167.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.089.000 -3.092.000 -2.061.000 -2.233.000 -1.554.000
Driftskostnader -4.863.000 -5.764.000 -5.268.000 -5.349.000 -4.575.000
Driftsresultat 1.647.000 -1.666.000 -430.000 -1.326.000 -986.000
Finansinntekter 4.000 38.000 81.000 47.000 40.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 0
Finans 3.000 38.000 80.000 46.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.634.000 -1.645.000 -368.000 -1.298.000 -960.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 6.321.000 6.608.000 3.513.000 3.622.000 3.711.000
Maskiner anlegg 0 0 0 29.000
Driftsløsøre 166.000 221.000 296.000 363.000 15.000
Sum varige driftsmidler 6.487.000 6.829.000 3.809.000 3.985.000 3.756.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.487.000 6.829.000 3.809.000 3.985.000 3.756.000
Varebeholdning 75.000 88.000 76.000 56.000 57.000
Kundefordringer 27.000 53.000 73.000 134.000 179.000
Andre fordringer 560.000 147.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.116.000 1.608.000 6.655.000 6.483.000 7.860.000
Sum omløpsmidler 3.778.000 1.897.000 6.804.000 6.673.000 8.095.000
Sum eiendeler 10.265.000 8.726.000 10.613.000 10.658.000 11.851.000
Sum opptjent egenkapital 9.602.000 7.968.000 9.612.000 9.980.000 11.278.000
Sum egenkapital 9.802.000 8.168.000 9.812.000 10.180.000 11.478.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 467.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 29.000 227.000 198.000 124.000 70.000
Betalbar skatt 18.000 19.000 18.000 17.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 112.000 66.000 118.000 117.000 94.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 304.000 246.000 0 219.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 463.000 558.000 801.000 478.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 10.265.000 8.726.000 10.613.000 10.658.000 11.851.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.315.000 1.339.000 6.003.000 6.195.000 7.722.000
Likviditetsgrad 1 8.2 3.4 8.5 14 21.7
Likviditetsgrad 2 8.0 3.2 8.4 13.8 21.5
Soliditet 95.5 93.6 92.5 95.5 96.9
Resultatgrad 25.3 -40.6 -8.9 -27.5
Rentedekningsgrad 1.647.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 16.1 -18.7 -3.3
Signatur
09.05.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Steven Charles GrabinerStyreleder67
David Ernst Fredrik LillbäckStyremedlem36
Nicolae Gabriel DanStyremedlem58
Allan FjelmbergStyremedlem48
Jeremy David ZwikerStyremedlem33
Per Erik DekkerhusStyremedlem61
Nila Janene TealeStyremedlem58
Ragnhild Marie Sømme KvingeStyremedlem26
Ziemowit Maciej PawluckiStyremedlem50
Alexander Myrvold JensenStyremedlem33
Rolf AndvikStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00