Tromsø Mini Zoo AS
Juridisk navn:  Tromsø Mini Zoo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97103985
Åsbergvegen 38 Åsbergvegen 38 Fax:
9021 Tromsdalen 9021 Tromsdalen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 890203582
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 21.08.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Arji Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,08%
Resultat  
  
3,76%
Egenkapital  
  
13,74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.770.000 1.653.000 1.679.000 1.510.000 1.490.000
Resultat: 138.000 133.000 64.000 34.000 339.000
Egenkapital: 869.000 764.000 664.000 600.000 800.000
Regnskap for Tromsø Mini Zoo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.770.000 1.653.000 1.679.000 1.510.000 1.490.000
Driftskostnader -1.593.000 -1.481.000 -1.574.000 -1.438.000 -1.151.000
Driftsresultat 177.000 172.000 105.000 72.000 339.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -39.000 -42.000 -38.000 0
Finans -39.000 -39.000 -42.000 -38.000 0
Resultat før skatt 138.000 133.000 64.000 34.000 339.000
Skattekostnad -34.000 -33.000 0 60.000 -91.000
Årsresultat 104.000 100.000 64.000 94.000 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.320.000 1.407.000 1.293.000 1.449.000 1.689.000
Sum omløpsmidler 998.000 1.013.000 722.000 877.000 905.000
Sum eiendeler 2.318.000 2.420.000 2.015.000 2.326.000 2.594.000
Sum opptjent egenkapital 419.000 314.000 214.000 150.000 350.000
Sum egenkapital 869.000 764.000 664.000 600.000 800.000
Sum langsiktig gjeld 850.000 935.000 1.085.000 1.209.000 1.209.000
Sum kortsiktig gjeld 600.000 720.000 265.000 516.000 584.000
Sum gjeld og egenkapital 2.319.000 2.419.000 2.014.000 2.325.000 2.593.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.704.000 1.653.000 1.679.000 1.510.000 1.490.000
Andre inntekter 67.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.770.000 1.653.000 1.679.000 1.510.000 1.490.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -598.000 -598.000 -675.000 -614.000 -469.000
Avskrivning -86.000 -86.000 -157.000 -200.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -909.000 -797.000 -742.000 -624.000 -559.000
Driftskostnader -1.593.000 -1.481.000 -1.574.000 -1.438.000 -1.151.000
Driftsresultat 177.000 172.000 105.000 72.000 339.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -39.000 -42.000 -38.000 0
Finans -39.000 -39.000 -42.000 -38.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 104.000 100.000 64.000 94.000 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Maskiner anlegg 206.000 209.000 12.000 32.000 60.000
Driftsløsøre 1.114.000 1.197.000 -219.000 -82.000 129.000
Sum varige driftsmidler 1.320.000 1.407.000 1.293.000 1.449.000 1.689.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.320.000 1.407.000 1.293.000 1.449.000 1.689.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 252.000 448.000 448.000 649.000 649.000
Andre fordringer 67.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 680.000 564.000 273.000 228.000 256.000
Sum omløpsmidler 998.000 1.013.000 722.000 877.000 905.000
Sum eiendeler 2.318.000 2.420.000 2.015.000 2.326.000 2.594.000
Sum opptjent egenkapital 419.000 314.000 214.000 150.000 350.000
Sum egenkapital 869.000 764.000 664.000 600.000 800.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 850.000 935.000 1.085.000 1.209.000 1.209.000
Leverandørgjeld 180.000 220.000 -129.000 139.000 139.000
Betalbar skatt 34.000 33.000 0 -33.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 65.000 21.000 5.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 370.000 401.000 373.000 405.000 405.000
Sum kortsiktig gjeld 600.000 720.000 265.000 516.000 584.000
Sum gjeld og egenkapital 2.319.000 2.419.000 2.014.000 2.325.000 2.593.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 398.000 293.000 457.000 361.000 321.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 2.7 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1.4 2.7 1.7 1.6
Soliditet 37.5 31.6 3 25.8 30.9
Resultatgrad 1 10.4 6.3 4.8 22.8
Rentedekningsgrad 4.5 4.4 2.5 1.9
Gjeldsgrad 1.7 2.2 2 2.9 2.2
Total kapitalrentabilitet 7.6 7.1 5.2 3.1 13.1
Signatur
22.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Nina KarlsenStyreleder50
Leif Karstein KarlsenStyremedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nina Karlsen70.0050
Leif Karstein Karlsen30.0070
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00