Mr Pizza AS
Juridisk navn:  Mr Pizza AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23230040
Torstadskogen 27 Sankt Olavs Gate 4 Fax: 22716965
1395 Hvalstad 3017 Drammen
Fylke: Kommune: www.mrpizza.no/
Viken Drammen
Org.nr: 960127382
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 02.01.1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Langseth Services AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1,37%
Resultat  
  
-61,51%
Egenkapital  
  
10,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.917.000 1.891.000 1.219.000 615.000 1.096.000
Resultat: 112.000 291.000 175.000 -286.000 17.000
Egenkapital: 1.175.000 1.065.000 774.000 600.000 886.000
Regnskap for Mr Pizza AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.917.000 1.891.000 1.219.000 615.000 1.096.000
Driftskostnader -1.806.000 -1.600.000 -1.045.000 -901.000 -1.081.000
Driftsresultat 111.000 291.000 174.000 -286.000 16.000
Finansinntekter 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 1.000 0 0 1.000
Resultat før skatt 112.000 291.000 175.000 -286.000 17.000
Skattekostnad -2.000 0 0 0
Årsresultat 110.000 291.000 175.000 -286.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.000 102.000 127.000 159.000 198.000
Sum omløpsmidler 1.327.000 1.199.000 1.007.000 676.000 994.000
Sum eiendeler 1.432.000 1.301.000 1.134.000 835.000 1.192.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 965.000 674.000 500.000 786.000
Sum egenkapital 1.175.000 1.065.000 774.000 600.000 886.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 256.000 236.000 360.000 235.000 307.000
Sum gjeld og egenkapital 1.431.000 1.301.000 1.134.000 835.000 1.193.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.917.000 1.891.000 1.219.000 615.000 1.096.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.917.000 1.891.000 1.219.000 615.000 1.096.000
Varekostnad -354.000 -384.000 -190.000 -168.000 -335.000
Lønninger -853.000 -651.000 -550.000 -314.000 -519.000
Avskrivning -28.000 -25.000 -32.000 -40.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -571.000 -540.000 -273.000 -379.000 -177.000
Driftskostnader -1.806.000 -1.600.000 -1.045.000 -901.000 -1.081.000
Driftsresultat 111.000 291.000 174.000 -286.000 16.000
Finansinntekter 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 1.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 110.000 291.000 175.000 -286.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 105.000 102.000 127.000 159.000 198.000
Sum varige driftsmidler 105.000 102.000 127.000 159.000 198.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 105.000 102.000 127.000 159.000 198.000
Varebeholdning 33.000 31.000 30.000 31.000 29.000
Kundefordringer 237.000 227.000 200.000 0 10.000
Andre fordringer 181.000 199.000 181.000 181.000 179.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 875.000 743.000 597.000 464.000 776.000
Sum omløpsmidler 1.327.000 1.199.000 1.007.000 676.000 994.000
Sum eiendeler 1.432.000 1.301.000 1.134.000 835.000 1.192.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 965.000 674.000 500.000 786.000
Sum egenkapital 1.175.000 1.065.000 774.000 600.000 886.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 20.000 3.000 20.000 53.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 149.000 144.000 95.000 23.000 44.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 89.000 72.000 262.000 192.000 209.000
Sum kortsiktig gjeld 256.000 236.000 360.000 235.000 307.000
Sum gjeld og egenkapital 1.431.000 1.301.000 1.134.000 835.000 1.193.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.071.000 963.000 647.000 441.000 687.000
Likviditetsgrad 1 5.2 5.1 2.8 2.9 3.2
Likviditetsgrad 2 5.1 4.9 2.7 2.7 3.1
Soliditet 82.1 81.9 68.3 71.9 74.3
Resultatgrad 5.8 15.4 14.3 -46.5 1.5
Rentedekningsgrad 111.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.5 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 7.9 22.4 15.3 -34.3 1.4
Signatur
27.09.2021
STYREFORMANNEN ALENE.
Prokurister
27.09.2021
To styremedlemmer.
Prokura hver for seg
Vicic Damijan
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Damijan VicicStyreleder63
Marija Grozdana VicicVaramedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Damijan Vicic100.0063
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00