Norsk Bobil Og Caravan Club Avd. Rogaland
Juridisk navn:  Norsk Bobil Og Caravan Club Avd. Rogaland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90897773
Postboks 36 Nordsjøveien 436 Fax:
4358 Kleppe 4097 Sola
Fylke: Kommune: www.www.nccavd15
Rogaland Sola
Org.nr: 990231893
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 31.12.1962
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14,66%
Resultat  
  
395,45%
Egenkapital  
  
8,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 2.315.000 2.019.000
Resultat: 218.000 44.000
Egenkapital: 2.812.000 2.594.000
Regnskap for Norsk Bobil Og Caravan Club Avd. Rogaland
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 2.315.000 2.019.000
Driftskostnader -2.081.000 -1.957.000
Driftsresultat 234.000 63.000
Finansinntekter 7.000 9.000
Finanskostnader -23.000 -28.000
Finans -16.000 -19.000
Resultat før skatt 218.000 44.000
Skattekostnad
Årsresultat 218.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.702.000 2.819.000
Sum omløpsmidler 572.000 459.000
Sum eiendeler 3.274.000 3.278.000
Sum opptjent egenkapital 2.812.000 2.594.000
Sum egenkapital 2.812.000 2.594.000
Sum langsiktig gjeld 345.000 531.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 3.274.000 3.277.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.929.000 1.819.000
Andre inntekter 386.000 200.000
Driftsinntekter 2.315.000 2.019.000
Varekostnad -75.000 -15.000
Lønninger -53.000 -65.000
Avskrivning -117.000 -106.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.836.000 -1.771.000
Driftskostnader -2.081.000 -1.957.000
Driftsresultat 234.000 63.000
Finansinntekter 7.000 9.000
Finanskostnader -23.000 -28.000
Finans -16.000 -19.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 218.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 2.548.000 2.612.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 153.000 207.000
Sum varige driftsmidler 2.702.000 2.819.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 2.702.000 2.819.000
Varebeholdning 29.000 30.000
Kundefordringer 51.000 2.000
Andre fordringer 81.000 116.000
Sum investeringer
Kasse, bank 411.000 311.000
Sum omløpsmidler 572.000 459.000
Sum eiendeler 3.274.000 3.278.000
Sum opptjent egenkapital 2.812.000 2.594.000
Sum egenkapital 2.812.000 2.594.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 345.000 531.000
Leverandørgjeld 52.000 71.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 4.000 5.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 60.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 3.274.000 3.277.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 455.000 307.000
Likviditetsgrad 1 4.9 3.0
Likviditetsgrad 2 4.6 2.8
Soliditet 85.9 79.2
Resultatgrad 10.1 3.1
Rentedekningsgrad 10.2 2.3
Gjeldsgrad 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 7.4 2.2
Signatur
15.02.2022
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.02.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Reidar KleppeStyreleder64
Tor Harry HeggheimNestleder62
Henriette Veslemøy GarbergStyremedlem37
Gaute EggeStyremedlem68
Kenneth LindalStyremedlem42
Vibeke HeggelundVaramedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00