Jæren Pelseri As
Juridisk navn:  Jæren Pelseri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48114336
v/ Ove Oftedal Bybergvegen 143 Bybergvegen 143 Fax:
4354 Voll 4354 Voll
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 990462380
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 24.10.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-86,75%
Resultat  
  
-229,62%
Egenkapital  
  
-11,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 416.000 3.139.000 3.896.000 5.569.000 6.277.000
Resultat: -407.000 314.000 72.000 -186.000 426.000
Egenkapital: 2.363.000 2.681.000 3.336.000 3.280.000 3.679.000
Regnskap for Jæren Pelseri As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 416.000 3.139.000 3.896.000 5.569.000 6.277.000
Driftskostnader -757.000 -2.749.000 -3.711.000 -5.633.000 -5.724.000
Driftsresultat -341.000 389.000 184.000 -63.000 553.000
Finansinntekter 9.000 10.000 4.000 4.000
Finanskostnader -66.000 -84.000 -122.000 -126.000 -131.000
Finans -66.000 -75.000 -112.000 -122.000 -127.000
Resultat før skatt -407.000 314.000 72.000 -186.000 426.000
Skattekostnad 90.000 -69.000 -16.000 46.000 -97.000
Årsresultat -318.000 245.000 56.000 -140.000 329.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.208.000 3.544.000 4.021.000 4.643.000 5.274.000
Sum omløpsmidler 836.000 2.433.000 2.040.000 2.488.000 3.077.000
Sum eiendeler 4.044.000 5.977.000 6.061.000 7.131.000 8.351.000
Sum opptjent egenkapital 2.213.000 2.531.000 3.186.000 3.130.000 3.529.000
Sum egenkapital 2.363.000 2.681.000 3.336.000 3.280.000 3.679.000
Sum langsiktig gjeld 1.616.000 1.779.000 1.976.000 2.178.000 2.388.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 1.518.000 749.000 1.673.000 2.284.000
Sum gjeld og egenkapital 4.044.000 5.978.000 6.061.000 7.131.000 8.351.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 416.000 3.139.000 3.896.000 5.569.000 6.089.000
Andre inntekter 0 0 188.000
Driftsinntekter 416.000 3.139.000 3.896.000 5.569.000 6.277.000
Varekostnad -126.000 -741.000 -944.000 -1.452.000 -1.323.000
Lønninger -56.000 -1.137.000 -1.424.000 -2.014.000 -2.211.000
Avskrivning -426.000 -486.000 -622.000 -631.000 -549.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -149.000 -385.000 -721.000 -1.536.000 -1.641.000
Driftskostnader -757.000 -2.749.000 -3.711.000 -5.633.000 -5.724.000
Driftsresultat -341.000 389.000 184.000 -63.000 553.000
Finansinntekter 9.000 10.000 4.000 4.000
Finanskostnader -66.000 -84.000 -122.000 -126.000 -131.000
Finans -66.000 -75.000 -112.000 -122.000 -127.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -900.000 0 0 0
Årsresultat -318.000 245.000 56.000 -140.000 329.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 98.000 9.000 0 0 0
Fast eiendom 2.971.000 3.199.000 3.427.000 3.654.000 3.882.000
Maskiner anlegg 138.000 336.000 594.000 904.000 1.222.000
Driftsløsøre 0 85.000 170.000
Sum varige driftsmidler 3.109.000 3.535.000 4.021.000 4.643.000 5.274.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.208.000 3.544.000 4.021.000 4.643.000 5.274.000
Varebeholdning 37.000 78.000 213.000 219.000
Kundefordringer 1.138.000 757.000 1.808.000 2.069.000
Andre fordringer 11.000 83.000 56.000 79.000 178.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 825.000 1.175.000 1.149.000 388.000 611.000
Sum omløpsmidler 836.000 2.433.000 2.040.000 2.488.000 3.077.000
Sum eiendeler 4.044.000 5.977.000 6.061.000 7.131.000 8.351.000
Sum opptjent egenkapital 2.213.000 2.531.000 3.186.000 3.130.000 3.529.000
Sum egenkapital 2.363.000 2.681.000 3.336.000 3.280.000 3.679.000
Sum avsetninger til forpliktelser 34.000 74.000 121.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.616.000 1.779.000 1.976.000 2.178.000 2.388.000
Leverandørgjeld 2.000 18.000 36.000 230.000 873.000
Betalbar skatt 112.000 56.000 0 62.000
Skyldig offentlige avgifter 468.000 376.000 790.000 853.000
Utbytte -900.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 19.000 281.000 653.000 496.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 1.518.000 749.000 1.673.000 2.284.000
Sum gjeld og egenkapital 4.044.000 5.978.000 6.061.000 7.131.000 8.351.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 771.000 915.000 1.291.000 815.000 793.000
Likviditetsgrad 1 12.9 1.6 2.7 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 12.9 1.6 2.6 1.4 1.3
Soliditet 58.4 44.8 5 4 44.1
Resultatgrad -82.0 12.4 4.7 -1.1 8.8
Rentedekningsgrad -5.2 4.6 1.5 -0.5 4.2
Gjeldsgrad 0.7 1.2 0.8 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet -8.4 6.7 3.2 -0.8 6.7
Signatur
06.02.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.02.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ove OftedalStyreleder78
Jan Arild SeldalStyremedlem65
Per HaugstadStyremedlem63
Bength Åreskjold OftedalVaramedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00