Dyreparken Overnatting As
Juridisk navn:  Dyreparken Overnatting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97059700
Dyreparkveien 3 Dyreparkveien 3 Fax: 38146401
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune: dyreparken.no
Agder Kristiansand
Org.nr: 990446490
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 236
Etableringsdato: 26.09.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27,89%
Resultat  
  
40,51%
Egenkapital  
  
15,98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 145.484.000 113.759.000 113.060.000 100.426.000 50.790.000
Resultat: 14.742.000 10.492.000 -670.000 3.016.000 -4.504.000
Egenkapital: 1.677.000 1.446.000 1.820.000 2.096.000 863.000
Regnskap for Dyreparken Overnatting As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 145.484.000 113.759.000 113.060.000 100.426.000 50.790.000
Driftskostnader -130.458.000 -102.095.000 -112.518.000 -96.944.000 -55.115.000
Driftsresultat 15.026.000 11.664.000 542.000 3.482.000 -4.325.000
Finansinntekter 70.000 13.000 24.000 45.000 3.000
Finanskostnader -354.000 -1.185.000 -1.236.000 -511.000 -182.000
Finans -284.000 -1.172.000 -1.212.000 -466.000 -179.000
Resultat før skatt 14.742.000 10.492.000 -670.000 3.016.000 -4.504.000
Skattekostnad -3.249.000 -2.385.000 114.000 -707.000 1.059.000
Årsresultat 11.493.000 8.107.000 -556.000 2.309.000 -3.445.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.133.000 39.112.000 37.882.000 23.805.000 16.823.000
Sum omløpsmidler 19.474.000 12.214.000 8.043.000 9.313.000 4.448.000
Sum eiendeler 60.607.000 51.326.000 45.925.000 33.118.000 21.271.000
Sum opptjent egenkapital -1.603.000 -1.834.000 -1.460.000 -904.000 -2.137.000
Sum egenkapital 1.677.000 1.446.000 1.820.000 2.096.000 863.000
Sum langsiktig gjeld 15.231.000 20.159.000 166.000 201.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 43.698.000 29.719.000 43.939.000 30.821.000 20.108.000
Sum gjeld og egenkapital 60.606.000 51.324.000 45.925.000 33.118.000 21.271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 143.577.000 109.542.000 112.894.000 100.256.000 50.682.000
Andre inntekter 1.907.000 4.217.000 166.000 170.000 108.000
Driftsinntekter 145.484.000 113.759.000 113.060.000 100.426.000 50.790.000
Varekostnad -9.536.000 -7.987.000 -10.621.000 -8.309.000 -6.817.000
Lønninger -42.303.000 -33.287.000 -38.577.000 -32.608.000 -20.320.000
Avskrivning -5.951.000 -5.054.000 -4.718.000 -4.262.000 -3.090.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -72.668.000 -55.767.000 -58.602.000 -51.765.000 -24.888.000
Driftskostnader -130.458.000 -102.095.000 -112.518.000 -96.944.000 -55.115.000
Driftsresultat 15.026.000 11.664.000 542.000 3.482.000 -4.325.000
Finansinntekter 70.000 13.000 24.000 45.000 3.000
Finanskostnader -354.000 -1.185.000 -1.236.000 -511.000 -182.000
Finans -284.000 -1.172.000 -1.212.000 -466.000 -179.000
Konsernbidrag -11.264.000 -8.481.000 0 -2.333.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 11.493.000 8.107.000 -556.000 2.309.000 -3.445.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 12.987.000 3.330.000 2.109.000 801.000 7.212.000
Maskiner anlegg 2.001.000 9.942.000 9.265.000 4.764.000 6.162.000
Driftsløsøre 26.145.000 25.840.000 26.508.000 18.240.000 3.449.000
Sum varige driftsmidler 41.133.000 39.112.000 37.882.000 23.805.000 16.823.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 41.133.000 39.112.000 37.882.000 23.805.000 16.823.000
Varebeholdning 773.000 624.000 774.000 672.000 324.000
Kundefordringer 881.000 447.000 1.496.000 627.000 1.076.000
Andre fordringer 31.000 732.000 198.000 454.000 761.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.461.000 1.365.000 1.086.000 1.016.000 502.000
Sum omløpsmidler 19.474.000 12.214.000 8.043.000 9.313.000 4.448.000
Sum eiendeler 60.607.000 51.326.000 45.925.000 33.118.000 21.271.000
Sum opptjent egenkapital -1.603.000 -1.834.000 -1.460.000 -904.000 -2.137.000
Sum egenkapital 1.677.000 1.446.000 1.820.000 2.096.000 863.000
Sum avsetninger til forpliktelser 231.000 159.000 166.000 201.000 300.000
Gjeld til kredittinstitutt 16.454.000 12.513.000 26.328.000 15.110.000 10.931.000
Sum langsiktig gjeld 15.231.000 20.159.000 166.000 201.000 300.000
Leverandørgjeld 3.642.000 860.000 419.000 608.000 4.772.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.810.000 2.345.000 2.081.000 1.917.000 842.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.792.000 14.001.000 15.111.000 13.186.000 3.563.000
Sum kortsiktig gjeld 43.698.000 29.719.000 43.939.000 30.821.000 20.108.000
Sum gjeld og egenkapital 60.606.000 51.324.000 45.925.000 33.118.000 21.271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.224.000 -17.505.000 -35.896.000 -21.508.000 -15.660.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2
Soliditet 2.8 2.8 4 6.3 4.1
Resultatgrad 10.3 10.3 0.5 3.5 -8.5
Rentedekningsgrad 42.4 9.8 0.4 6.8 -23.8
Gjeldsgrad 35.1 34.5 24.2 14.8 23.6
Total kapitalrentabilitet 24.9 22.8 1.2 10.6 -20.3
Signatur
05.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar GrosvoldStyreleder60
Per Arnstein AamotStyremedlem48
Lasse Ørjan TønnessenStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dyreparken Utvikling As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00