Álttá Sámi Giellaguovddás As
Juridisk navn:  Álttá Sámi Giellaguovddás As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78443075
Nøkkelstien 2 Nøkkelstien 2 Fax:
9510 Alta 9510 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 990494770
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 11.10.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,36%
Resultat  
  
345,83%
Egenkapital  
  
14,15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.275.000 2.354.000 2.959.000 2.644.000 2.675.000
Resultat: 59.000 -24.000 -208.000 27.000 327.000
Egenkapital: 476.000 417.000 441.000 649.000 622.000
Regnskap for Álttá Sámi Giellaguovddás As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.275.000 2.354.000 2.959.000 2.644.000 2.675.000
Driftskostnader -2.216.000 -2.378.000 -3.168.000 -2.621.000 -2.351.000
Driftsresultat 59.000 -24.000 -210.000 24.000 324.000
Finansinntekter 2.000 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 2.000 3.000 4.000
Resultat før skatt 59.000 -24.000 -208.000 27.000 327.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 59.000 -24.000 -208.000 27.000 327.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 20.000 36.000 54.000 27.000
Sum omløpsmidler 1.050.000 889.000 1.045.000 1.017.000 1.378.000
Sum eiendeler 1.062.000 909.000 1.081.000 1.071.000 1.405.000
Sum opptjent egenkapital 376.000 317.000 341.000 549.000 522.000
Sum egenkapital 476.000 417.000 441.000 649.000 622.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 586.000 492.000 640.000 421.000 783.000
Sum gjeld og egenkapital 1.062.000 909.000 1.081.000 1.070.000 1.405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.000 42.000 185.000 154.000 118.000
Andre inntekter 2.239.000 2.312.000 2.774.000 2.490.000 2.557.000
Driftsinntekter 2.275.000 2.354.000 2.959.000 2.644.000 2.675.000
Varekostnad -250.000 -198.000 -263.000 -125.000 -202.000
Lønninger -1.351.000 -1.709.000 -1.800.000 -1.674.000 -1.504.000
Avskrivning -8.000 -17.000 -17.000 -14.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -607.000 -454.000 -1.088.000 -808.000 -644.000
Driftskostnader -2.216.000 -2.378.000 -3.168.000 -2.621.000 -2.351.000
Driftsresultat 59.000 -24.000 -210.000 24.000 324.000
Finansinntekter 2.000 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans -1.000 2.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 59.000 -24.000 -208.000 27.000 327.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 20.000 36.000 54.000 27.000
Sum varige driftsmidler 12.000 20.000 36.000 54.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 20.000 36.000 54.000 27.000
Varebeholdning 41.000 25.000 32.000 38.000 53.000
Kundefordringer 115.000 11.000 15.000 -1.000
Andre fordringer 72.000 48.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 894.000 776.000 518.000 919.000 978.000
Sum omløpsmidler 1.050.000 889.000 1.045.000 1.017.000 1.378.000
Sum eiendeler 1.062.000 909.000 1.081.000 1.071.000 1.405.000
Sum opptjent egenkapital 376.000 317.000 341.000 549.000 522.000
Sum egenkapital 476.000 417.000 441.000 649.000 622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 9.000 229.000 31.000 39.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 121.000 149.000 176.000 156.000 163.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 438.000 334.000 235.000 234.000 580.000
Sum kortsiktig gjeld 586.000 492.000 640.000 421.000 783.000
Sum gjeld og egenkapital 1.062.000 909.000 1.081.000 1.070.000 1.405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 464.000 397.000 405.000 596.000 595.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.6 2.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.6 2.3 1.7
Soliditet 44.8 45.9 40.8 60.7 44.3
Resultatgrad 2.6 -1.0 -7.1 0.9 12.1
Rentedekningsgrad 59.0 2
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.5 0.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 5.6 -2.6 -19.2 2.6 23.3
Signatur
21.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Eva JosefsenStyreleder61
Kristin JensenNestleder52
Per Johnny Persen SaraStyremedlem45
Hjørdis Viktoria ØvergårdStyremedlem70
Leif Birger MækinenStyremedlem66
Dag-Halvor KroghVaramedlem56
Øystein Sedolf PedersenVaramedlem56
Nils Isak LanttoVaramedlem46
Andreas Vangseng BeckenVaramedlem35
Inga Laila Sara EiraVaramedlem31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00