Dvegi AS
Juridisk navn:  Dvegi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67104400
Postboks 66 Lysaker Torg 8 Fax: 94772223
1324 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune: www.dvegi.no
Viken Bærum
Org.nr: 890679552
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11.12.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
31,02%
Resultat  
  
-0,55%
Egenkapital  
  
154,46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.623.000 2.002.000 2.134.000 1.697.000 178.000
Resultat: 896.000 901.000 1.381.000 1.308.000 -44.000
Egenkapital: 1.140.000 448.000 346.000 265.000 -676.000
Regnskap for Dvegi AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.623.000 2.002.000 2.134.000 1.697.000 178.000
Driftskostnader -1.719.000 -1.094.000 -757.000 -366.000 -179.000
Driftsresultat 903.000 908.000 1.377.000 1.331.000 -1.000
Finansinntekter 4.000 4.000 16.000 0 2.000
Finanskostnader -11.000 -11.000 -12.000 -24.000 -45.000
Finans -7.000 -7.000 4.000 -24.000 -43.000
Resultat før skatt 896.000 901.000 1.381.000 1.308.000 -44.000
Skattekostnad -204.000 -199.000 -299.000 -108.000 0
Årsresultat 692.000 702.000 1.081.000 1.200.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 500.000 203.000 227.000 289.000 8.000
Sum omløpsmidler 2.129.000 1.504.000 2.058.000 1.019.000 193.000
Sum eiendeler 2.629.000 1.707.000 2.285.000 1.308.000 201.000
Sum opptjent egenkapital 1.040.000 348.000 246.000 165.000 -776.000
Sum egenkapital 1.140.000 448.000 346.000 265.000 -676.000
Sum langsiktig gjeld 368.000 147.000 249.000 294.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 1.121.000 1.112.000 1.690.000 749.000 773.000
Sum gjeld og egenkapital 2.629.000 1.707.000 2.285.000 1.308.000 201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.527.000 2.002.000 2.119.000 1.697.000 178.000
Andre inntekter 96.000 15.000 0 0
Driftsinntekter 2.623.000 2.002.000 2.134.000 1.697.000 178.000
Varekostnad 0 0 -6.000
Lønninger -1.043.000 -563.000 -434.000 -137.000 -5.000
Avskrivning -101.000 -68.000 -62.000 -28.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -575.000 -463.000 -261.000 -201.000 -106.000
Driftskostnader -1.719.000 -1.094.000 -757.000 -366.000 -179.000
Driftsresultat 903.000 908.000 1.377.000 1.331.000 -1.000
Finansinntekter 4.000 4.000 16.000 0 2.000
Finanskostnader -11.000 -11.000 -12.000 -24.000 -45.000
Finans -7.000 -7.000 4.000 -24.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -600.000 -1.000.000 -260.000 0
Årsresultat 692.000 702.000 1.081.000 1.200.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 464.000 197.000 227.000 289.000 8.000
Sum varige driftsmidler 464.000 197.000 227.000 289.000 8.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 6.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 500.000 203.000 227.000 289.000 8.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.309.000 352.000 378.000 325.000 112.000
Andre fordringer 23.000 14.000 13.000 10.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 798.000 1.138.000 1.666.000 684.000 81.000
Sum omløpsmidler 2.129.000 1.504.000 2.058.000 1.019.000 193.000
Sum eiendeler 2.629.000 1.707.000 2.285.000 1.308.000 201.000
Sum opptjent egenkapital 1.040.000 348.000 246.000 165.000 -776.000
Sum egenkapital 1.140.000 448.000 346.000 265.000 -676.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 7.000 11.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 368.000 147.000 249.000 294.000 104.000
Leverandørgjeld 12.000 8.000 6.000 0 2.000
Betalbar skatt 198.000 203.000 289.000 108.000 0
Skyldig offentlige avgifter 122.000 140.000 223.000 63.000 35.000
Utbytte -600.000 -1.000.000 -260.000 0
Annen kortsiktig gjeld 789.000 162.000 173.000 318.000 735.000
Sum kortsiktig gjeld 1.121.000 1.112.000 1.690.000 749.000 773.000
Sum gjeld og egenkapital 2.629.000 1.707.000 2.285.000 1.308.000 201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.008.000 392.000 368.000 270.000 -580.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.4 1.2 1.4 0.2
Likviditetsgrad 2 1.9 1.4 1.2 1.4 0.2
Soliditet 43.4 26.2 15.1 20.3 -336.3
Resultatgrad 34.4 45.4 64.5 78.4 -0.6
Rentedekningsgrad 82.1 82.5 114.8 55.5
Gjeldsgrad 1.3 2.8 5.6 3.9 -1.3
Total kapitalrentabilitet 34.5 53.4 6 101.8 0.5
Signatur
12.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Christian BehrensStyreleder66
Kristin ØdegaardVaramedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Christian Behrens100.0066
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00