Hanoma Holding AS
Juridisk navn:  Hanoma Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69300112
Valhalls Gate 61 Valhalls Gate 61 Fax: 69300112
1608 Fredrikstad 1608 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 990688605
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 18.12.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Solhøi Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
402,62%
Egenkapital  
  
3193,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 50.000 0 0 0 0
Resultat: 4.790.000 953.000 166.000 -2.359.000 148.000
Egenkapital: 4.940.000 150.000 -803.000 -969.000 1.391.000
Regnskap for Hanoma Holding AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 50.000 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -14.000 -14.000 -15.000 -22.000
Driftsresultat 37.000 -14.000 -14.000 -15.000 -22.000
Finansinntekter 5.109.000 2.696.000 2.454.000 -1.603.000 274.000
Finanskostnader -356.000 -1.728.000 -2.274.000 -742.000 -104.000
Finans 4.753.000 968.000 180.000 -2.345.000 170.000
Resultat før skatt 4.790.000 953.000 166.000 -2.359.000 148.000
Skattekostnad 0 0 -161.000
Årsresultat 4.790.000 953.000 166.000 -2.359.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 453.000 407.000
Sum omløpsmidler 9.359.000 3.268.000 1.361.000 3.900.000 3.792.000
Sum eiendeler 9.359.000 3.268.000 1.361.000 4.353.000 4.199.000
Sum opptjent egenkapital 4.840.000 50.000 -903.000 -1.069.000 1.291.000
Sum egenkapital 4.940.000 150.000 -803.000 -969.000 1.391.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.419.000 3.118.000 2.164.000 5.321.000 2.809.000
Sum gjeld og egenkapital 9.359.000 3.268.000 1.361.000 4.352.000 4.200.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -14.000 -14.000 -15.000 -22.000
Driftskostnader -13.000 -14.000 -14.000 -15.000 -22.000
Driftsresultat 37.000 -14.000 -14.000 -15.000 -22.000
Finansinntekter 5.109.000 2.696.000 2.454.000 -1.603.000 274.000
Finanskostnader -356.000 -1.728.000 -2.274.000 -742.000 -104.000
Finans 4.753.000 968.000 180.000 -2.345.000 170.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 4.790.000 953.000 166.000 -2.359.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 453.000 407.000
Sum anleggsmidler 0 453.000 407.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 925.000 2.000
Sum investeringer 9.356.000 3.257.000 1.360.000 2.935.000 3.780.000
Kasse, bank 2.000 10.000 2.000 40.000 9.000
Sum omløpsmidler 9.359.000 3.268.000 1.361.000 3.900.000 3.792.000
Sum eiendeler 9.359.000 3.268.000 1.361.000 4.353.000 4.199.000
Sum opptjent egenkapital 4.840.000 50.000 -903.000 -1.069.000 1.291.000
Sum egenkapital 4.940.000 150.000 -803.000 -969.000 1.391.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.934.000 653.000 299.000 1.053.000 805.000
Betalbar skatt 0 0 161.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.485.000 2.465.000 1.866.000 4.268.000 1.842.000
Sum kortsiktig gjeld 4.419.000 3.118.000 2.164.000 5.321.000 2.809.000
Sum gjeld og egenkapital 9.359.000 3.268.000 1.361.000 4.352.000 4.200.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.940.000 150.000 -803.000 -1.421.000 983.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.0 0.6 0.7 1.3
Likviditetsgrad 2 2.1 1.0 0.6 0.7 1.3
Soliditet 52.8 4.6 -22.3 33.1
Resultatgrad 74.0
Rentedekningsgrad 0.1 -0.0 -0.2
Gjeldsgrad 0.9 20.8 -2.7 -5.5 2
Total kapitalrentabilitet 55.0 82.1 179.3 -37.2 6
Signatur
02.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Sigurd LøvsethStyreleder57
Einar LøvsethVaramedlem82
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sigurd Løvseth100.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00