Aaneby Skog & Maskin AS
Juridisk navn:  Aaneby Skog & Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92083436
Osensjøen øst 1501 Osensjøen øst 1501 Fax:
2428 Søre Osen 2428 Søre Osen
Fylke: Kommune:
Innlandet Trysil
Org.nr: 990623287
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 27.11.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mka Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
43,39%
Resultat  
  
604,49%
Egenkapital  
  
130,05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.930.000 1.346.000 1.394.000 1.659.000 1.327.000
Resultat: 627.000 89.000 96.000 331.000 97.000
Egenkapital: 113.000 -376.000 -445.000 -517.000 -1.034.000
Regnskap for Aaneby Skog & Maskin AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.930.000 1.346.000 1.394.000 1.659.000 1.327.000
Driftskostnader -1.283.000 -1.225.000 -1.252.000 -1.277.000 -1.180.000
Driftsresultat 648.000 123.000 142.000 381.000 147.000
Finansinntekter 3.000 0 0
Finanskostnader -21.000 -34.000 -48.000 -51.000 -50.000
Finans -21.000 -34.000 -45.000 -51.000 -50.000
Resultat før skatt 627.000 89.000 96.000 331.000 97.000
Skattekostnad -138.000 -20.000 -24.000 187.000 0
Årsresultat 489.000 69.000 72.000 517.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.123.000 1.405.000 1.483.000 1.635.000 1.111.000
Sum omløpsmidler 1.111.000 603.000 617.000 628.000 585.000
Sum eiendeler 2.234.000 2.008.000 2.100.000 2.263.000 1.696.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -526.000 -595.000 -667.000 -1.184.000
Sum egenkapital 113.000 -376.000 -445.000 -517.000 -1.034.000
Sum langsiktig gjeld 1.889.000 2.144.000 2.342.000 2.600.000 2.465.000
Sum kortsiktig gjeld 231.000 240.000 203.000 181.000 266.000
Sum gjeld og egenkapital 2.233.000 2.008.000 2.100.000 2.264.000 1.697.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.259.000 1.148.000 1.133.000 1.164.000 1.013.000
Andre inntekter 671.000 198.000 261.000 496.000 315.000
Driftsinntekter 1.930.000 1.346.000 1.394.000 1.659.000 1.327.000
Varekostnad -41.000 -63.000 -113.000 -156.000 -78.000
Lønninger -693.000 -639.000 -552.000 -546.000 -477.000
Avskrivning -198.000 -203.000 -199.000 -199.000 -243.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -351.000 -320.000 -388.000 -376.000 -382.000
Driftskostnader -1.283.000 -1.225.000 -1.252.000 -1.277.000 -1.180.000
Driftsresultat 648.000 123.000 142.000 381.000 147.000
Finansinntekter 3.000 0 0
Finanskostnader -21.000 -34.000 -48.000 -51.000 -50.000
Finans -21.000 -34.000 -45.000 -51.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 489.000 69.000 72.000 517.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 143.000 162.000 187.000 0
Fast eiendom 522.000 551.000 580.000 568.000 434.000
Maskiner anlegg 417.000 479.000 456.000 544.000 287.000
Driftsløsøre 128.000 181.000 233.000 286.000 339.000
Sum varige driftsmidler 1.067.000 1.211.000 1.270.000 1.398.000 1.060.000
Sum finansielle anleggsmidler 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
Sum anleggsmidler 1.123.000 1.405.000 1.483.000 1.635.000 1.111.000
Varebeholdning 236.000 123.000 100.000 100.000 100.000
Kundefordringer 279.000 274.000 267.000 422.000 241.000
Andre fordringer 189.000 1.000 0 7.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 408.000 205.000 249.000 99.000 225.000
Sum omløpsmidler 1.111.000 603.000 617.000 628.000 585.000
Sum eiendeler 2.234.000 2.008.000 2.100.000 2.263.000 1.696.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -526.000 -595.000 -667.000 -1.184.000
Sum egenkapital 113.000 -376.000 -445.000 -517.000 -1.034.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.889.000 2.144.000 2.342.000 2.600.000 2.465.000
Leverandørgjeld 19.000 67.000 19.000 19.000 115.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 155.000 120.000 136.000 115.000 91.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 53.000 48.000 48.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 231.000 240.000 203.000 181.000 266.000
Sum gjeld og egenkapital 2.233.000 2.008.000 2.100.000 2.264.000 1.697.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 880.000 363.000 414.000 447.000 319.000
Likviditetsgrad 1 4.8 2.5 3 3.5 2.2
Likviditetsgrad 2 3.8 2.0 2.5 2.9 1.8
Soliditet 5.1 -18.7 -21.2 -22.8 -60.9
Resultatgrad 33.6 9.1 10.2 2 11.1
Rentedekningsgrad 30.9 3.6 3 7.5 2.9
Gjeldsgrad 18.8 -6.3 -5.7 -5.4 -2.6
Total kapitalrentabilitet 29.0 6.1 6.9 16.8 8.7
Signatur
06.07.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kaare AanebyStyreleder77
Anders Bu AanebyNestleder43
Veronica Bagsjøberget AanebyStyremedlem41
Roger BagsjøbergetStyremedlem64
Guro BuStyremedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kaare Aaneby22.6677
Veronica B Aaneby5.3341
Roger Bagsjøberget5.3364
Anders Bu Aaneby66.6643
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00