Plastikkirurgisk Institutt AS
Juridisk navn:  Plastikkirurgisk Institutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55117670
Nesttunbrekka 95 Nesttunbrekka 95 Fax: 55117676
5221 Nesttun 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 890660282
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 04.12.2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: plastikkirurg stefan emmes as
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Forretningsregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
45,25%
Resultat  
  
124,69%
Egenkapital  
  
502,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.830.000 8.833.000 6.934.000 6.097.000 4.505.000
Resultat: 3.294.000 1.466.000 412.000 -9.000 -21.000
Egenkapital: 1.283.000 213.000 337.000 -25.000 -16.000
Regnskap for Plastikkirurgisk Institutt AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.830.000 8.833.000 6.934.000 6.097.000 4.505.000
Driftskostnader -9.526.000 -7.361.000 -6.517.000 -6.101.000 -4.519.000
Driftsresultat 3.303.000 1.472.000 416.000 -4.000 -14.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -9.000 -6.000 -5.000 -6.000 -6.000
Finans -9.000 -6.000 -5.000 -5.000 -6.000
Resultat før skatt 3.294.000 1.466.000 412.000 -9.000 -21.000
Skattekostnad -724.000 -317.000 -51.000 0 0
Årsresultat 2.570.000 1.148.000 361.000 -9.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 529.000 553.000 548.000 452.000 363.000
Sum omløpsmidler 3.446.000 1.825.000 479.000 734.000 442.000
Sum eiendeler 3.975.000 2.378.000 1.027.000 1.186.000 805.000
Sum opptjent egenkapital 1.183.000 113.000 237.000 -125.000 -116.000
Sum egenkapital 1.283.000 213.000 337.000 -25.000 -16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 160.000
Sum kortsiktig gjeld 2.693.000 2.165.000 691.000 1.211.000 661.000
Sum gjeld og egenkapital 3.976.000 2.378.000 1.028.000 1.186.000 805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.830.000 8.833.000 6.733.000 0 0
Andre inntekter 201.000 6.097.000 4.505.000
Driftsinntekter 12.830.000 8.833.000 6.934.000 6.097.000 4.505.000
Varekostnad -4.500.000 -1.482.000 -987.000 -820.000 -389.000
Lønninger -2.779.000 -3.720.000 -3.534.000 -3.414.000 -2.324.000
Avskrivning -72.000 -63.000 -44.000 -27.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.175.000 -2.096.000 -1.952.000 -1.840.000 -1.759.000
Driftskostnader -9.526.000 -7.361.000 -6.517.000 -6.101.000 -4.519.000
Driftsresultat 3.303.000 1.472.000 416.000 -4.000 -14.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -9.000 -6.000 -5.000 -6.000 -6.000
Finans -9.000 -6.000 -5.000 -5.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.122.000 0 0 0
Årsresultat 2.570.000 1.148.000 361.000 -9.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 249.000 273.000 268.000 112.000 83.000
Sum varige driftsmidler 249.000 273.000 268.000 112.000 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 280.000 280.000 280.000 340.000 280.000
Sum anleggsmidler 529.000 553.000 548.000 452.000 363.000
Varebeholdning 60.000 66.000 10.000 10.000 16.000
Kundefordringer 69.000 250.000 195.000 70.000 90.000
Andre fordringer 3.000 143.000 21.000 67.000 92.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.314.000 1.367.000 252.000 587.000 244.000
Sum omløpsmidler 3.446.000 1.825.000 479.000 734.000 442.000
Sum eiendeler 3.975.000 2.378.000 1.027.000 1.186.000 805.000
Sum opptjent egenkapital 1.183.000 113.000 237.000 -125.000 -116.000
Sum egenkapital 1.283.000 213.000 337.000 -25.000 -16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 160.000
Leverandørgjeld 23.000 90.000 47.000 54.000 96.000
Betalbar skatt 724.000 317.000 51.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 178.000 95.000 69.000 137.000 106.000
Utbytte -1.500.000 -1.122.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 267.000 541.000 524.000 1.021.000 459.000
Sum kortsiktig gjeld 2.693.000 2.165.000 691.000 1.211.000 661.000
Sum gjeld og egenkapital 3.976.000 2.378.000 1.028.000 1.186.000 805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 753.000 -340.000 -212.000 -477.000 -219.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.8 0.7 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 1.3 0.8 0.7 0.6 0.6
Soliditet 32.3 9.0 32.8 -2.1
Resultatgrad 25.7 16.7 6 -0.1 -0.3
Rentedekningsgrad 367.0 245.3 83.2 -0.7 -2.3
Gjeldsgrad 2.1 10.2 2.1 -48.4 -51.3
Total kapitalrentabilitet 83.1 61.9 40.5 -0.3 -1.7
Signatur
13.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stefan Lucas Gerhard EmmesStyreleder58
Stefanie Annelore EmmesVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Stefan Lucas G Emmes55.0058
Stefanie Annelore Emmes45.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00