Dalane Anleggservice As
Juridisk navn:  Dalane Anleggservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51491250
Ytre Torvhusveien 11 Ytre Torvhusveien 11 Fax:
4374 Egersund 4374 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 890779832
Aksjekapital: 36.127 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 02.01.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Egelandsdal Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
7,58%
Resultat  
  
101,59%
Egenkapital  
  
5,34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.078.000 16.805.000 26.549.000 21.907.000 17.245.000
Resultat: 19.000 -1.197.000 134.000 154.000 -383.000
Egenkapital: 375.000 356.000 2.066.000 1.932.000 1.778.000
Regnskap for Dalane Anleggservice As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.078.000 16.805.000 26.549.000 21.907.000 17.245.000
Driftskostnader -17.966.000 -17.864.000 -26.265.000 -21.607.000 -17.527.000
Driftsresultat 112.000 -1.060.000 284.000 301.000 -283.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000
Finanskostnader -92.000 -137.000 -151.000 -147.000 -102.000
Finans -92.000 -137.000 -150.000 -147.000 -101.000
Resultat før skatt 19.000 -1.197.000 134.000 154.000 -383.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 19.000 -1.197.000 134.000 154.000 -383.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 916.000 2.369.000 3.074.000 3.477.000 2.916.000
Sum omløpsmidler 3.695.000 2.575.000 4.906.000 4.547.000 4.468.000
Sum eiendeler 4.611.000 4.944.000 7.980.000 8.024.000 7.384.000
Sum opptjent egenkapital 339.000 319.000 1.965.000 1.831.000 1.677.000
Sum egenkapital 375.000 356.000 2.066.000 1.932.000 1.778.000
Sum langsiktig gjeld 228.000 1.469.000 1.240.000 1.646.000 1.366.000
Sum kortsiktig gjeld 4.009.000 3.119.000 4.674.000 4.445.000 4.240.000
Sum gjeld og egenkapital 4.612.000 4.943.000 7.980.000 8.023.000 7.384.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.774.000 16.920.000 26.466.000 21.907.000 17.245.000
Andre inntekter 304.000 -115.000 83.000 0 0
Driftsinntekter 18.078.000 16.805.000 26.549.000 21.907.000 17.245.000
Varekostnad -4.517.000 -2.899.000 -2.514.000 -2.196.000 -1.442.000
Lønninger -8.234.000 -9.269.000 -13.903.000 -11.707.000 -9.905.000
Avskrivning -254.000 -418.000 -471.000 -448.000 -405.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.961.000 -5.278.000 -9.377.000 -7.256.000 -5.775.000
Driftskostnader -17.966.000 -17.864.000 -26.265.000 -21.607.000 -17.527.000
Driftsresultat 112.000 -1.060.000 284.000 301.000 -283.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000
Finanskostnader -92.000 -137.000 -151.000 -147.000 -102.000
Finans -92.000 -137.000 -150.000 -147.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 19.000 -1.197.000 134.000 154.000 -383.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.564.000 1.562.000 1.459.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 874.000 1.186.000 1.336.000 1.689.000 1.396.000
Sum varige driftsmidler 874.000 1.186.000 2.900.000 3.251.000 2.855.000
Sum finansielle anleggsmidler 42.000 1.183.000 174.000 226.000 61.000
Sum anleggsmidler 916.000 2.369.000 3.074.000 3.477.000 2.916.000
Varebeholdning 432.000 415.000 347.000 433.000 416.000
Kundefordringer 2.786.000 1.559.000 2.847.000 3.185.000 3.400.000
Andre fordringer 247.000 377.000 310.000 145.000 112.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 230.000 225.000 1.402.000 783.000 540.000
Sum omløpsmidler 3.695.000 2.575.000 4.906.000 4.547.000 4.468.000
Sum eiendeler 4.611.000 4.944.000 7.980.000 8.024.000 7.384.000
Sum opptjent egenkapital 339.000 319.000 1.965.000 1.831.000 1.677.000
Sum egenkapital 375.000 356.000 2.066.000 1.932.000 1.778.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 703.000 288.000 0 0 597.000
Sum langsiktig gjeld 228.000 1.469.000 1.240.000 1.646.000 1.366.000
Leverandørgjeld 967.000 625.000 1.327.000 1.124.000 660.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 841.000 739.000 1.243.000 1.427.000 1.245.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.498.000 1.468.000 2.104.000 1.894.000 1.739.000
Sum kortsiktig gjeld 4.009.000 3.119.000 4.674.000 4.445.000 4.240.000
Sum gjeld og egenkapital 4.612.000 4.943.000 7.980.000 8.023.000 7.384.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -314.000 -544.000 232.000 102.000 228.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 1 0.9 1
Soliditet 8.1 7.2 25.9 24.1 24.1
Resultatgrad 0.6 -6.3 1.1 1.4 -1.6
Rentedekningsgrad 1.2 -7.7 1.9 2 -2.8
Gjeldsgrad 11.3 12.9 2.9 3.2 3.2
Total kapitalrentabilitet 2.4 -21.4 3.6 3.8 -3.8
Signatur
13.01.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bernt KoldalStyreleder56
Bjørn Erik UalandStyremedlem43
Svein Petter LarsenStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00