Herkules Klokker Og Smykker As
Juridisk navn:  Herkules Klokker Og Smykker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35523633
Ulefossveien 32 B Ulefossveien 32 B Fax: 35523633
3730 Skien 3730 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 890912532
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 02.01.2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,38%
Resultat  
  
-136,82%
Egenkapital  
  
1,26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.169.000 5.463.000 5.357.000 5.193.000 5.321.000
Resultat: -236.000 641.000 -238.000 -547.000 -760.000
Egenkapital: 401.000 396.000 325.000 311.000 -210.000
Regnskap for Herkules Klokker Og Smykker As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.169.000 5.463.000 5.357.000 5.193.000 5.321.000
Driftskostnader -5.350.000 -4.793.000 -5.572.000 -5.720.000 -6.006.000
Driftsresultat -182.000 671.000 -215.000 -527.000 -685.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -54.000 -30.000 -23.000 -20.000 -75.000
Finans -54.000 -30.000 -23.000 -20.000 -75.000
Resultat før skatt -236.000 641.000 -238.000 -547.000 -760.000
Skattekostnad 52.000 -141.000 52.000 125.000 627.000
Årsresultat -184.000 500.000 -186.000 -422.000 -133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 210.000 22.000 31.000 52.000 227.000
Sum omløpsmidler 2.522.000 2.419.000 2.671.000 3.828.000 5.073.000
Sum eiendeler 2.732.000 2.441.000 2.702.000 3.880.000 5.300.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 -75.000 -89.000 -610.000
Sum egenkapital 401.000 396.000 325.000 311.000 -210.000
Sum langsiktig gjeld 0 726.000 726.000
Sum kortsiktig gjeld 2.330.000 2.045.000 2.377.000 2.842.000 4.783.000
Sum gjeld og egenkapital 2.731.000 2.441.000 2.702.000 3.879.000 5.299.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.147.000 5.403.000 5.357.000 5.193.000 5.321.000
Andre inntekter 21.000 60.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.169.000 5.463.000 5.357.000 5.193.000 5.321.000
Varekostnad -2.720.000 -2.578.000 -2.822.000 -2.901.000 -3.174.000
Lønninger -1.235.000 -1.016.000 -1.331.000 -1.248.000 -1.251.000
Avskrivning -30.000 -6.000 -17.000 -18.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.365.000 -1.193.000 -1.402.000 -1.553.000 -1.568.000
Driftskostnader -5.350.000 -4.793.000 -5.572.000 -5.720.000 -6.006.000
Driftsresultat -182.000 671.000 -215.000 -527.000 -685.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -54.000 -30.000 -23.000 -20.000 -75.000
Finans -54.000 -30.000 -23.000 -20.000 -75.000
Konsernbidrag 190.000 -429.000 200.000 696.000 1.431.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -184.000 500.000 -186.000 -422.000 -133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 12.000 14.000 18.000 175.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 199.000 11.000 17.000 34.000 52.000
Sum varige driftsmidler 199.000 11.000 17.000 34.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 210.000 22.000 31.000 52.000 227.000
Varebeholdning 2.243.000 2.121.000 2.048.000 2.140.000 2.443.000
Kundefordringer 4.000 12.000 12.000 15.000 10.000
Andre fordringer 28.000 23.000 14.000 26.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.000 35.000 342.000 742.000 716.000
Sum omløpsmidler 2.522.000 2.419.000 2.671.000 3.828.000 5.073.000
Sum eiendeler 2.732.000 2.441.000 2.702.000 3.880.000 5.300.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 -75.000 -89.000 -610.000
Sum egenkapital 401.000 396.000 325.000 311.000 -210.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.570.000 550.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 726.000 726.000
Leverandørgjeld 426.000 1.211.000 1.911.000 2.485.000 4.406.000
Betalbar skatt 18.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 172.000 169.000 338.000 211.000 246.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 163.000 98.000 127.000 147.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 2.330.000 2.045.000 2.377.000 2.842.000 4.783.000
Sum gjeld og egenkapital 2.731.000 2.441.000 2.702.000 3.879.000 5.299.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 192.000 374.000 294.000 986.000 290.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.1 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 0.6 0.5
Soliditet 14.7 16.2 1 8
Resultatgrad -3.5 12.3 -10.1 -12.9
Rentedekningsgrad -3.4 22.4 -9.3 -26.4 -9.1
Gjeldsgrad 5.8 5.2 7.3 11.5 -26.2
Total kapitalrentabilitet -6.7 27.5 -13.6 -12.9
Signatur
09.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.10.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom DreyerStyreleder60
Kai Gustav PieneStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørklund Retail As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00