3 Kløver As
Juridisk navn:  3 Kløver As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90255557
Bratsbergvegen 139 Bratsbergvegen 139 Fax:
7036 Trondheim 7036 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 990993718
Aksjekapital: 333.400 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 20.02.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Service-ringen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,49%
Resultat  
  
-80,34%
Egenkapital  
  
6,98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 26.744.000 31.647.000 33.020.000 23.575.000 17.396.000
Resultat: 561.000 2.853.000 1.877.000 941.000 1.105.000
Egenkapital: 6.606.000 6.175.000 4.950.000 3.203.000 2.489.000
Regnskap for 3 Kløver As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 26.744.000 31.647.000 33.020.000 23.575.000 17.396.000
Driftskostnader -26.131.000 -28.724.000 -31.081.000 -22.533.000 -16.232.000
Driftsresultat 613.000 2.923.000 1.940.000 1.042.000 1.165.000
Finansinntekter 1.000 1.000 18.000 2.000 3.000
Finanskostnader -53.000 -72.000 -81.000 -103.000 -62.000
Finans -52.000 -71.000 -63.000 -101.000 -59.000
Resultat før skatt 561.000 2.853.000 1.877.000 941.000 1.105.000
Skattekostnad -129.000 -628.000 -431.000 -227.000 -281.000
Årsresultat 432.000 2.225.000 1.447.000 714.000 824.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 753.000 1.009.000 1.042.000 1.253.000 1.649.000
Sum omløpsmidler 9.493.000 7.906.000 8.157.000 5.540.000 3.891.000
Sum eiendeler 10.246.000 8.915.000 9.199.000 6.793.000 5.540.000
Sum opptjent egenkapital 5.953.000 5.521.000 4.296.000 2.850.000 2.136.000
Sum egenkapital 6.606.000 6.175.000 4.950.000 3.203.000 2.489.000
Sum langsiktig gjeld 174.000 542.000 980.000 1.444.000 1.770.000
Sum kortsiktig gjeld 3.465.000 2.199.000 3.270.000 2.146.000 1.280.000
Sum gjeld og egenkapital 10.245.000 8.915.000 9.199.000 6.793.000 5.539.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.719.000 31.318.000 33.020.000 23.050.000 17.396.000
Andre inntekter 25.000 329.000 0 525.000 0
Driftsinntekter 26.744.000 31.647.000 33.020.000 23.575.000 17.396.000
Varekostnad -13.671.000 -17.135.000 -19.514.000 -11.737.000 -8.220.000
Lønninger -7.651.000 -7.694.000 -6.786.000 -6.529.000 -5.265.000
Avskrivning -428.000 -407.000 -363.000 -433.000 -259.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.381.000 -3.488.000 -4.418.000 -3.834.000 -2.488.000
Driftskostnader -26.131.000 -28.724.000 -31.081.000 -22.533.000 -16.232.000
Driftsresultat 613.000 2.923.000 1.940.000 1.042.000 1.165.000
Finansinntekter 1.000 1.000 18.000 2.000 3.000
Finanskostnader -53.000 -72.000 -81.000 -103.000 -62.000
Finans -52.000 -71.000 -63.000 -101.000 -59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 432.000 2.225.000 1.447.000 714.000 824.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 753.000 1.009.000 1.042.000 1.253.000 1.649.000
Sum varige driftsmidler 753.000 1.009.000 1.042.000 1.253.000 1.649.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 753.000 1.009.000 1.042.000 1.253.000 1.649.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.048.000 2.526.000 5.145.000 4.670.000 2.090.000
Andre fordringer 792.000 677.000 626.000 734.000 486.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.654.000 4.704.000 2.387.000 136.000 1.315.000
Sum omløpsmidler 9.493.000 7.906.000 8.157.000 5.540.000 3.891.000
Sum eiendeler 10.246.000 8.915.000 9.199.000 6.793.000 5.540.000
Sum opptjent egenkapital 5.953.000 5.521.000 4.296.000 2.850.000 2.136.000
Sum egenkapital 6.606.000 6.175.000 4.950.000 3.203.000 2.489.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 58.000 57.000 99.000 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 174.000 542.000 980.000 1.444.000 1.770.000
Leverandørgjeld 1.942.000 471.000 1.461.000 837.000 412.000
Betalbar skatt 178.000 627.000 473.000 149.000 149.000
Skyldig offentlige avgifter 765.000 490.000 816.000 689.000 308.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 580.000 612.000 519.000 470.000 412.000
Sum kortsiktig gjeld 3.465.000 2.199.000 3.270.000 2.146.000 1.280.000
Sum gjeld og egenkapital 10.245.000 8.915.000 9.199.000 6.793.000 5.539.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.028.000 5.707.000 4.887.000 3.394.000 2.611.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.6 2.5 2.6 3
Likviditetsgrad 2 2.7 3.6 2.5 2.6 3
Soliditet 64.5 69.3 53.8 47.2 44.9
Resultatgrad 2.3 9.2 5.9 4.4 6.7
Rentedekningsgrad 11.6 40.6 2 10.1 18.8
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.9 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 6.0 32.8 21.3 15.4 21.1
Signatur
01.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.04.2022
Prokura hver for seg
Aarnseth Stig Malte
Prokura hver for seg
Nilsen Tor Birger
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Frode StandahlStyreleder47
Vidar Geir ClausenStyremedlem49
Erling Conrad LegranStyremedlem55
Erik RødderStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tor Birger Nilsen39.9852
Arne Kristoffer Ystgård As9.98 
Erlend Grendstad20.0055
Stig Malte Aarnseth30.0259
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00