Norsk Lokalradioforbund
Juridisk navn:  Norsk Lokalradioforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22402720
Tollbodgata 2 Tollbodgata 2 Fax:
4611 Kristiansand S 4611 Kristiansand S
Fylke: Kommune: www.lokalradio.no
Agder Kristiansand
Org.nr: 961128641
Aksjekapital: 1.599 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 16.02.1985
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Probus Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
57,28%
Resultat  
  
125,75%
Egenkapital  
  
16,22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.569.000 2.905.000 2.870.000 2.341.000 2.486.000
Resultat: 526.000 233.000 615.000 290.000 282.000
Egenkapital: 3.762.000 3.237.000 3.004.000 2.389.000 2.099.000
Regnskap for Norsk Lokalradioforbund
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.569.000 2.905.000 2.870.000 2.341.000 2.486.000
Driftskostnader -4.051.000 -2.686.000 -2.278.000 -2.065.000 -2.216.000
Driftsresultat 518.000 219.000 591.000 277.000 271.000
Finansinntekter 8.000 14.000 24.000 13.000 12.000
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 8.000 14.000 24.000 13.000 11.000
Resultat før skatt 526.000 233.000 615.000 290.000 282.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 526.000 233.000 615.000 290.000 282.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 175.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.364.000 4.030.000 3.760.000 2.604.000 2.392.000
Sum eiendeler 4.539.000 4.030.000 3.760.000 2.604.000 2.392.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 3.762.000 3.237.000 3.004.000 2.389.000 2.099.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 777.000 793.000 756.000 215.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 4.539.000 4.030.000 3.760.000 2.604.000 2.393.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.263.000 1.924.000 2.238.000 1.829.000 1.759.000
Andre inntekter 2.306.000 981.000 632.000 512.000 727.000
Driftsinntekter 4.569.000 2.905.000 2.870.000 2.341.000 2.486.000
Varekostnad -99.000 -154.000 -85.000 -95.000 -135.000
Lønninger -2.724.000 -926.000 -856.000 -784.000 -1.005.000
Avskrivning -2.000 0 0 -2.000
Nedskrivning -330.000 -329.000 -740.000 -451.000 -448.000
Andre driftskostnader -870.000 -1.248.000 -572.000 -714.000 -597.000
Driftskostnader -4.051.000 -2.686.000 -2.278.000 -2.065.000 -2.216.000
Driftsresultat 518.000 219.000 591.000 277.000 271.000
Finansinntekter 8.000 14.000 24.000 13.000 12.000
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 8.000 14.000 24.000 13.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 526.000 233.000 615.000 290.000 282.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 63.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 63.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 113.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 175.000 0 0 0
Varebeholdning 65.000 65.000 78.000
Kundefordringer 18.000 311.000 81.000 67.000 218.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.346.000 3.719.000 3.614.000 2.472.000 2.097.000
Sum omløpsmidler 4.364.000 4.030.000 3.760.000 2.604.000 2.392.000
Sum eiendeler 4.539.000 4.030.000 3.760.000 2.604.000 2.392.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 3.762.000 3.237.000 3.004.000 2.389.000 2.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 176.000 90.000 5.000 165.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 122.000 78.000 77.000 125.000 28.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 642.000 539.000 589.000 85.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 777.000 793.000 756.000 215.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 4.539.000 4.030.000 3.760.000 2.604.000 2.393.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.587.000 3.237.000 3.004.000 2.389.000 2.098.000
Likviditetsgrad 1 5.6 5.1 5 12.1 8.1
Likviditetsgrad 2 5.6 5.1 4.9 11.8 7.9
Soliditet 82.9 80.3 79.9 91.7 87.7
Resultatgrad 11.3 7.5 20.6 11.8 10.9
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 11.6 5.8 16.4 11.1 11.8
Signatur
22.06.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Aslak Sommerfelt SkrettingStyreleder42
Stian ElverumNestleder35
Bjørn-Martin Nordli BrandettStyremedlem36
Ragnhild Kristine Vartdal EspelundStyremedlem42
Bianca Cinelli-RabagoStyremedlem34
Thor Magnar ThorsenStyremedlem54
Kyrre DahlVaramedlem52
Ted Ivar PaulsenVaramedlem49
Sølvi OlimbVaramedlem56
Nils Martin KristensenVaramedlem58
Margrethe Sunnarvik TveitVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00