Tb Jern & Blikk AS
Juridisk navn:  Tb Jern & Blikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69222790
Bedriftsveien 12 Bedriftsveien 12 Fax:
1890 Rakkestad 1890 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 991101454
Aksjekapital: 171.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 21.03.2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Centera Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,15%
Resultat  
  
36,83%
Egenkapital  
  
29,05%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 5.966.000 5.466.000 5.875.000 4.580.000 5.449.000
Resultat: 1.995.000 1.458.000 1.534.000 760.000 1.183.000
Egenkapital: 6.913.000 5.357.000 8.220.000 7.024.000 6.432.000
Regnskap for Tb Jern & Blikk AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 5.966.000 5.466.000 5.875.000 4.580.000 5.449.000
Driftskostnader -3.985.000 -4.022.000 -4.359.000 -3.843.000 -4.281.000
Driftsresultat 1.981.000 1.444.000 1.516.000 736.000 1.168.000
Finansinntekter 15.000 14.000 18.000 23.000 16.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 15.000 14.000 18.000 23.000 16.000
Resultat før skatt 1.995.000 1.458.000 1.534.000 760.000 1.183.000
Skattekostnad -439.000 -321.000 -338.000 -167.000 -270.000
Årsresultat 1.556.000 1.137.000 1.196.000 592.000 913.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.226.000 4.484.000 4.491.000 3.788.000 3.929.000
Sum omløpsmidler 4.239.000 6.243.000 5.158.000 4.450.000 3.802.000
Sum eiendeler 8.465.000 10.727.000 9.649.000 8.238.000 7.731.000
Sum opptjent egenkapital 6.742.000 5.186.000 8.049.000 6.853.000 6.261.000
Sum egenkapital 6.913.000 5.357.000 8.220.000 7.024.000 6.432.000
Sum langsiktig gjeld 25.000 41.000 52.000 56.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 1.527.000 5.329.000 1.376.000 1.158.000 1.219.000
Sum gjeld og egenkapital 8.465.000 10.727.000 9.648.000 8.238.000 7.732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.965.000 5.466.000 5.875.000 4.575.000 5.449.000
Andre inntekter 0 5.000 0
Driftsinntekter 5.966.000 5.466.000 5.875.000 4.580.000 5.449.000
Varekostnad -1.981.000 -1.990.000 -2.321.000 -1.554.000 -2.101.000
Lønninger -1.405.000 -1.456.000 -1.394.000 -1.732.000 -1.538.000
Avskrivning -259.000 -258.000 -212.000 -232.000 -217.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -340.000 -318.000 -432.000 -325.000 -425.000
Driftskostnader -3.985.000 -4.022.000 -4.359.000 -3.843.000 -4.281.000
Driftsresultat 1.981.000 1.444.000 1.516.000 736.000 1.168.000
Finansinntekter 15.000 14.000 18.000 23.000 16.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 15.000 14.000 18.000 23.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -4.000.000 0 0 0
Årsresultat 1.556.000 1.137.000 1.196.000 592.000 913.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.003.000 4.164.000 4.325.000 3.597.000 3.757.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 222.000 320.000 166.000 191.000 172.000
Sum varige driftsmidler 4.226.000 4.484.000 4.491.000 3.788.000 3.929.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.226.000 4.484.000 4.491.000 3.788.000 3.929.000
Varebeholdning 224.000 152.000 119.000 102.000 98.000
Kundefordringer 1.513.000 629.000 794.000 952.000 2.258.000
Andre fordringer 105.000 92.000 15.000 130.000 64.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.397.000 5.370.000 4.231.000 3.266.000 1.382.000
Sum omløpsmidler 4.239.000 6.243.000 5.158.000 4.450.000 3.802.000
Sum eiendeler 8.465.000 10.727.000 9.649.000 8.238.000 7.731.000
Sum opptjent egenkapital 6.742.000 5.186.000 8.049.000 6.853.000 6.261.000
Sum egenkapital 6.913.000 5.357.000 8.220.000 7.024.000 6.432.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 41.000 52.000 56.000 81.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.000 41.000 52.000 56.000 81.000
Leverandørgjeld 337.000 244.000 275.000 262.000 214.000
Betalbar skatt 456.000 332.000 342.000 192.000 272.000
Skyldig offentlige avgifter 575.000 601.000 625.000 541.000 587.000
Utbytte -4.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 159.000 152.000 134.000 164.000 146.000
Sum kortsiktig gjeld 1.527.000 5.329.000 1.376.000 1.158.000 1.219.000
Sum gjeld og egenkapital 8.465.000 10.727.000 9.648.000 8.238.000 7.732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.712.000 914.000 3.782.000 3.292.000 2.583.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.2 3.7 3.8 3
Likviditetsgrad 2 2.6 1.1 3.7 3.8 3
Soliditet 81.7 49.9 85.2 85.3 83.2
Resultatgrad 33.2 26.4 25.8 16.1 21.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 1.0 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 23.6 13.6 15.9 9.2 15.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan-Egil HaugStyreleder61
Mari ByhrøVaramedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00