Selvhjelpstiftelsen
Juridisk navn:  Selvhjelpstiftelsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77523093
Conrad Holmboes Veg 41A Conrad Holmboes veg 41 Fax:
9011 Tromsø 9011 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 991060952
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 06.02.2007
Foretakstype: STI
Revisor: Din Revisor Tromsø AS
Regnskapsfører: Mål Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13,91%
Resultat  
  
44,44%
Egenkapital  
  
7,51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.337.000 1.553.000 1.318.000 1.330.000 1.400.000
Resultat: 13.000 9.000 -166.000 -5.000 -14.000
Egenkapital: -160.000 -173.000 -182.000 -16.000 -11.000
Regnskap for Selvhjelpstiftelsen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.337.000 1.553.000 1.318.000 1.330.000 1.400.000
Driftskostnader -1.320.000 -1.543.000 -1.484.000 -1.330.000 -1.412.000
Driftsresultat 16.000 10.000 -166.000 0 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -1.000 0 -6.000 -2.000
Finans -4.000 -1.000 0 -6.000 -2.000
Resultat før skatt 13.000 9.000 -166.000 -5.000 -14.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 9.000 -166.000 -5.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 10.000 20.000 1.000 19.000
Sum omløpsmidler 694.000 21.000 1.000 67.000 151.000
Sum eiendeler 705.000 31.000 21.000 68.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -260.000 -273.000 -282.000 -116.000 -111.000
Sum egenkapital -160.000 -173.000 -182.000 -16.000 -11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 21.000
Sum kortsiktig gjeld 866.000 204.000 203.000 84.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 706.000 31.000 21.000 68.000 170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.337.000 1.553.000 1.318.000 1.330.000 1.400.000
Driftsinntekter 1.337.000 1.553.000 1.318.000 1.330.000 1.400.000
Varekostnad -319.000 -291.000 -309.000 -308.000 -291.000
Lønninger -445.000 -499.000 -499.000 -460.000 -663.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -6.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -548.000 -745.000 -670.000 -562.000 -458.000
Driftskostnader -1.320.000 -1.543.000 -1.484.000 -1.330.000 -1.412.000
Driftsresultat 16.000 10.000 -166.000 0 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -1.000 0 -6.000 -2.000
Finans -4.000 -1.000 0 -6.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 9.000 -166.000 -5.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 10.000 19.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.000 10.000 19.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 0 1.000 1.000 19.000
Sum anleggsmidler 11.000 10.000 20.000 1.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 13.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 681.000 7.000 1.000 67.000 151.000
Sum omløpsmidler 694.000 21.000 1.000 67.000 151.000
Sum eiendeler 705.000 31.000 21.000 68.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -260.000 -273.000 -282.000 -116.000 -111.000
Sum egenkapital -160.000 -173.000 -182.000 -16.000 -11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 21.000
Leverandørgjeld 12.000 96.000 29.000 20.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 44.000 59.000 31.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 812.000 64.000 115.000 33.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 866.000 204.000 203.000 84.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 706.000 31.000 21.000 68.000 170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -172.000 -183.000 -202.000 -17.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.1 0 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.1 0 0.8 1.0
Soliditet -22.7 -558.1 -866.7 -23.5 -6.5
Resultatgrad 1.2 0.6 -12.6 0 -0.9
Rentedekningsgrad 4 1 0 -6.0
Gjeldsgrad -5.4 -1.2 -1.1 -5.3 -16.5
Total kapitalrentabilitet 2.3 32.3 -790.5 0 -7.1
Signatur
23.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Inger Christin TorpStyreleder58
Vidar Sten HårvikStyremedlem57
Ida Tungeland KaasenStyremedlem30
Tor Arvid ZachariassenStyremedlem78
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00