Access Mbm AS
Juridisk navn:  Access Mbm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22283171
Gisles Vei 3B Gisles Vei 3B Fax:
1185 Oslo 1185 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 961447313
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.06.1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tallsupport As
Utvikling:
Omsetning  
  
8,53%
Resultat  
  
-108,33%
Egenkapital  
  
-0,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 140.000 129.000 140.000 151.000 50.000
Resultat: -1.000 12.000 19.000 50.000 -35.000
Egenkapital: 121.000 122.000 112.000 93.000 43.000
Regnskap for Access Mbm AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 140.000 129.000 140.000 151.000 50.000
Driftskostnader -141.000 -118.000 -120.000 -101.000 -84.000
Driftsresultat -1.000 12.000 19.000 50.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 12.000 19.000 50.000 -35.000
Skattekostnad -2.000 0 0 0
Årsresultat -1.000 10.000 19.000 50.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 0 0 40.000
Sum omløpsmidler 129.000 150.000 126.000 107.000 5.000
Sum eiendeler 131.000 150.000 126.000 107.000 45.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 22.000 12.000 -7.000 -57.000
Sum egenkapital 121.000 122.000 112.000 93.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 28.000 14.000 14.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 131.000 150.000 126.000 107.000 45.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 140.000 129.000 140.000 151.000 50.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 140.000 129.000 140.000 151.000 50.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -41.000 -36.000 -40.000 -23.000 -13.000
Avskrivning 0 -40.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -82.000 -80.000 -38.000 -48.000
Driftskostnader -141.000 -118.000 -120.000 -101.000 -84.000
Driftsresultat -1.000 12.000 19.000 50.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.000 10.000 19.000 50.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 0 0 40.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 0 0 40.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 30.000 48.000 56.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 129.000 120.000 79.000 51.000 5.000
Sum omløpsmidler 129.000 150.000 126.000 107.000 5.000
Sum eiendeler 131.000 150.000 126.000 107.000 45.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 22.000 12.000 -7.000 -57.000
Sum egenkapital 121.000 122.000 112.000 93.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 6.000 9.000 11.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 4.000 5.000 3.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 28.000 14.000 14.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 131.000 150.000 126.000 107.000 45.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 119.000 122.000 112.000 93.000 3.000
Likviditetsgrad 1 12.9 5.4 9 7.6 2.5
Likviditetsgrad 2 12.9 5.4 9 7.6 2.5
Soliditet 92.4 81.3 88.9 86.9 95.6
Resultatgrad -0.7 9.3 13.6 33.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.2 0
Total kapitalrentabilitet -0.8 8.0 15.1 46.7 -77.8
Signatur
12.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.04.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Thore EngenStyreleder66
Toril Kristin SjoVaramedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Thore Engen100.0066
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00