Hjalma Samdrift DA
Juridisk navn:  Hjalma Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57862122
Løkjavegen 70 Løkjavegen 70 Fax:
6773 Nordfjordeid 6773 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 991223312
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 02.05.2007
Foretakstype: DA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
8,93%
Resultat  
  
59,77%
Egenkapital  
  
22,85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.670.000 6.123.000 5.838.000 6.207.000 5.536.000
Resultat: 409.000 256.000 208.000 121.000 1.000
Egenkapital: 2.199.000 1.790.000 1.534.000 1.325.000 1.204.000
Regnskap for Hjalma Samdrift DA
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.670.000 6.123.000 5.838.000 6.207.000 5.536.000
Driftskostnader -6.149.000 -5.735.000 -5.490.000 -5.949.000 -5.394.000
Driftsresultat 521.000 388.000 348.000 258.000 142.000
Finansinntekter 14.000 22.000 26.000 20.000 23.000
Finanskostnader -126.000 -154.000 -165.000 -157.000 -164.000
Finans -112.000 -132.000 -139.000 -137.000 -141.000
Resultat før skatt 409.000 256.000 208.000 121.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 409.000 256.000 208.000 121.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.096.000 5.582.000 5.812.000 5.122.000 5.390.000
Sum omløpsmidler 2.053.000 1.701.000 1.899.000 1.628.000 1.565.000
Sum eiendeler 7.149.000 7.283.000 7.711.000 6.750.000 6.955.000
Sum opptjent egenkapital 419.000 90.000 -148.000 1.325.000 1.204.000
Sum egenkapital 2.199.000 1.790.000 1.534.000 1.325.000 1.204.000
Sum langsiktig gjeld 4.084.000 4.565.000 5.026.000 4.355.000 4.823.000
Sum kortsiktig gjeld 867.000 928.000 1.151.000 1.070.000 928.000
Sum gjeld og egenkapital 7.149.000 7.283.000 7.711.000 6.750.000 6.955.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.526.000 4.984.000 4.566.000 4.838.000 4.228.000
Andre inntekter 1.144.000 1.139.000 1.272.000 1.369.000 1.308.000
Driftsinntekter 6.670.000 6.123.000 5.838.000 6.207.000 5.536.000
Varekostnad -1.865.000 -1.955.000 -1.807.000 -2.085.000 -1.784.000
Lønninger -1.931.000 -1.695.000 -1.505.000 -1.596.000 -1.543.000
Avskrivning -581.000 -587.000 -585.000 -625.000 -661.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.772.000 -1.498.000 -1.593.000 -1.643.000 -1.472.000
Driftskostnader -6.149.000 -5.735.000 -5.490.000 -5.949.000 -5.394.000
Driftsresultat 521.000 388.000 348.000 258.000 142.000
Finansinntekter 14.000 22.000 26.000 20.000 23.000
Finanskostnader -126.000 -154.000 -165.000 -157.000 -164.000
Finans -112.000 -132.000 -139.000 -137.000 -141.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 409.000 256.000 208.000 121.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.940.000 3.149.000 3.375.000 3.618.000 3.884.000
Maskiner anlegg 1.174.000 1.323.000 1.202.000 1.202.000 1.132.000
Driftsløsøre 970.000 1.097.000 1.223.000 289.000 362.000
Sum varige driftsmidler 5.084.000 5.570.000 5.800.000 5.110.000 5.377.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 5.096.000 5.582.000 5.812.000 5.122.000 5.390.000
Varebeholdning 1.580.000 1.254.000 1.293.000 1.115.000 1.169.000
Kundefordringer 375.000 348.000 506.000 409.000 300.000
Andre fordringer 87.000 69.000 68.000 47.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 11.000 30.000 32.000 58.000 16.000
Sum omløpsmidler 2.053.000 1.701.000 1.899.000 1.628.000 1.565.000
Sum eiendeler 7.149.000 7.283.000 7.711.000 6.750.000 6.955.000
Sum opptjent egenkapital 419.000 90.000 -148.000 1.325.000 1.204.000
Sum egenkapital 2.199.000 1.790.000 1.534.000 1.325.000 1.204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 57.000 40.000 581.000 508.000 666.000
Sum langsiktig gjeld 4.084.000 4.565.000 5.026.000 4.355.000 4.823.000
Leverandørgjeld 295.000 486.000 429.000 349.000 208.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 45.000 47.000 119.000 15.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 478.000 357.000 94.000 94.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 867.000 928.000 1.151.000 1.070.000 928.000
Sum gjeld og egenkapital 7.149.000 7.283.000 7.711.000 6.750.000 6.955.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.186.000 773.000 748.000 558.000 637.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.8 1.6 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Soliditet 30.8 24.6 19.9 19.6 17.3
Resultatgrad 7.8 6.3 6 4.2 2.6
Rentedekningsgrad 4.1 2.5 2.1 1.6 0.9
Gjeldsgrad 2.3 3.1 4 4.1 4.8
Total kapitalrentabilitet 7.5 5.6 4.9 4.1 2.4
Signatur
25.01.2021
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
25.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00