Grieg Seafood Rogaland AS
Juridisk navn:  Grieg Seafood Rogaland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55576600
Postboks 234 Sentrum C Sundtsg 17/19 Fax: 55576970
5804 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune: www.grieg.no
Vestland Bergen
Org.nr: 838065392
Aksjekapital: 71.494.000 NOK
Antall ansatte: 169
Etableringsdato: 01.01.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
60,87%
Resultat  
  
158,93%
Egenkapital  
  
7,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.574.987.000 979.052.000 1.145.179.000 1.146.296.000 571.353.000
Resultat: 527.671.000 203.792.000 420.065.000 429.654.000 61.652.000
Egenkapital: 733.125.000 682.475.000 623.507.000 574.132.000 385.405.000
Regnskap for Grieg Seafood Rogaland AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.574.987.000 979.052.000 1.145.179.000 1.146.296.000 571.353.000
Driftskostnader -1.037.173.000 -765.336.000 -717.300.000 -729.680.000 -506.373.000
Driftsresultat 537.814.000 213.716.000 427.881.000 416.616.000 64.979.000
Finansinntekter 480.000 0 -6.000 22.448.000 7.490.000
Finanskostnader -10.622.000 -9.924.000 -7.811.000 -9.410.000 -10.816.000
Finans -10.142.000 -9.924.000 -7.817.000 13.038.000 -3.326.000
Resultat før skatt 527.671.000 203.792.000 420.065.000 429.654.000 61.652.000
Skattekostnad -116.315.000 -40.276.000 -94.372.000 -98.841.000 -6.422.000
Årsresultat 411.356.000 163.516.000 325.693.000 330.813.000 55.230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 780.133.000 729.042.000 633.383.000 501.821.000 424.541.000
Sum omløpsmidler 905.105.000 627.579.000 712.066.000 890.619.000 411.544.000
Sum eiendeler 1.685.238.000 1.356.621.000 1.345.449.000 1.392.440.000 836.085.000
Sum opptjent egenkapital 595.126.000 544.476.000 485.507.000 436.133.000 248.022.000
Sum egenkapital 733.125.000 682.475.000 623.507.000 574.132.000 385.405.000
Sum langsiktig gjeld 258.447.000 230.135.000 187.545.000 194.924.000 173.675.000
Sum kortsiktig gjeld 693.664.000 444.010.000 534.397.000 623.384.000 277.006.000
Sum gjeld og egenkapital 1.685.236.000 1.356.620.000 1.345.448.000 1.392.440.000 836.086.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.527.401.000 975.059.000 1.133.787.000 1.145.811.000 571.106.000
Andre inntekter 47.586.000 3.993.000 11.392.000 486.000 246.000
Driftsinntekter 1.574.987.000 979.052.000 1.145.179.000 1.146.296.000 571.353.000
Varekostnad -702.406.000 -540.145.000 -499.891.000 -508.069.000 -343.082.000
Lønninger -132.268.000 -111.419.000 -107.003.000 -100.791.000 -69.220.000
Avskrivning -55.927.000 -48.044.000 -37.618.000 -33.054.000 -26.438.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -213.068.000 -124.858.000 -65.460.000 -131.872.000 -99.647.000
Driftskostnader -1.037.173.000 -765.336.000 -717.300.000 -729.680.000 -506.373.000
Driftsresultat 537.814.000 213.716.000 427.881.000 416.616.000 64.979.000
Finansinntekter 480.000 0 -6.000 22.448.000 7.490.000
Finanskostnader -10.622.000 -9.924.000 -7.811.000 -9.410.000 -10.816.000
Finans -10.142.000 -9.924.000 -7.817.000 13.038.000 -3.326.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 411.356.000 163.516.000 325.693.000 330.813.000 55.230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 117.088.000 117.088.000 117.088.000 117.088.000 116.188.000
Fast eiendom 189.029.000 176.091.000 154.842.000 100.770.000 70.726.000
Maskiner anlegg 132.461.000 111.760.000 107.600.000 111.905.000 91.776.000
Driftsløsøre 60.038.000 55.784.000 57.669.000 58.053.000 47.350.000
Sum varige driftsmidler 622.967.000 571.877.000 506.218.000 384.656.000 308.276.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.077.000 40.077.000 10.077.000 77.000 77.000
Sum anleggsmidler 780.133.000 729.042.000 633.383.000 501.821.000 424.541.000
Varebeholdning 608.501.000 540.030.000 480.484.000 489.471.000 365.102.000
Kundefordringer 114.789.000 72.573.000 3.003.000 9.966.000 1.669.000
Andre fordringer 22.953.000 4.519.000 13.482.000 3.666.000 9.978.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.866.000 3.744.000 3.308.000 3.652.000 2.210.000
Sum omløpsmidler 905.105.000 627.579.000 712.066.000 890.619.000 411.544.000
Sum eiendeler 1.685.238.000 1.356.621.000 1.345.449.000 1.392.440.000 836.085.000
Sum opptjent egenkapital 595.126.000 544.476.000 485.507.000 436.133.000 248.022.000
Sum egenkapital 733.125.000 682.475.000 623.507.000 574.132.000 385.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 153.088.000 138.511.000 129.341.000 122.228.000 99.941.000
Gjeld til kredittinstitutt 483.133.000 287.660.000 382.444.000 390.667.000 115.567.000
Sum langsiktig gjeld 258.447.000 230.135.000 187.545.000 194.924.000 173.675.000
Leverandørgjeld 143.439.000 127.963.000 116.198.000 130.634.000 122.151.000
Betalbar skatt 0 0 3.610.000 0 27.000
Skyldig offentlige avgifter 27.932.000 7.046.000 6.224.000 19.254.000 3.965.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.159.000 21.342.000 25.922.000 82.829.000 35.296.000
Sum kortsiktig gjeld 693.664.000 444.010.000 534.397.000 623.384.000 277.006.000
Sum gjeld og egenkapital 1.685.236.000 1.356.620.000 1.345.448.000 1.392.440.000 836.086.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 211.441.000 183.569.000 177.669.000 267.235.000 134.538.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.3 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.4 0.6 0.2
Soliditet 43.5 50.3 46.3 41.2 46.1
Resultatgrad 34.1 21.8 37.4 36.3 11.4
Rentedekningsgrad 50.6 21.5 54.8 44.3 6.7
Gjeldsgrad 1.3 1 1.2 1.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 31.9 15.8 31.8 31.5 8.7
Signatur
21.06.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Andreas KvameStyreleder58
Knut UtheimStyremedlem55
Atle Harald SandtorvStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Grieg Seafood ASA100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00