Masentia As
Juridisk navn:  Masentia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Økonomipartner AS Postboks 2583 Dokkvegen 8 Fax:
3702 Skien 3920 Porsgrunn
Fylke: Kommune: www.tl-maskinpartner.com
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 991327231
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 30.03.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
74,39%
Resultat  
  
51,99%
Egenkapital  
  
1,57%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 9.799.000 5.619.000 1.642.000 16.960.000 1.045.000
Resultat: 1.298.000 854.000 -14.000 2.928.000 215.000
Egenkapital: 583.000 574.000 514.000 532.000 590.000
Regnskap for Masentia As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 9.799.000 5.619.000 1.642.000 16.960.000 1.045.000
Driftskostnader -8.261.000 -4.580.000 -1.542.000 -14.024.000 -799.000
Driftsresultat 1.538.000 1.040.000 100.000 2.938.000 245.000
Finansinntekter 5.000 9.000 7.000 1.000
Finanskostnader -245.000 -186.000 -123.000 -16.000 -30.000
Finans -240.000 -186.000 -114.000 -9.000 -29.000
Resultat før skatt 1.298.000 854.000 -14.000 2.928.000 215.000
Skattekostnad -289.000 -194.000 -4.000 -486.000 0
Årsresultat 1.009.000 660.000 -18.000 2.442.000 215.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 59.000 90.000 0
Sum omløpsmidler 2.192.000 1.473.000 534.000 13.860.000 2.134.000
Sum eiendeler 2.192.000 1.501.000 593.000 13.950.000 2.134.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 274.000 214.000 232.000 290.000
Sum egenkapital 583.000 574.000 514.000 532.000 590.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.610.000 928.000 79.000 13.418.000 1.543.000
Sum gjeld og egenkapital 2.193.000 1.502.000 593.000 13.950.000 2.133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.799.000 5.619.000 1.642.000 16.960.000 1.045.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 9.799.000 5.619.000 1.642.000 16.960.000 1.045.000
Varekostnad -7.810.000 -4.115.000 -1.152.000 -13.871.000 -586.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -28.000 -31.000 -31.000 -3.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -423.000 -434.000 -359.000 -150.000 -202.000
Driftskostnader -8.261.000 -4.580.000 -1.542.000 -14.024.000 -799.000
Driftsresultat 1.538.000 1.040.000 100.000 2.938.000 245.000
Finansinntekter 5.000 9.000 7.000 1.000
Finanskostnader -245.000 -186.000 -123.000 -16.000 -30.000
Finans -240.000 -186.000 -114.000 -9.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -600.000 0 -2.500.000 -1.400.000
Årsresultat 1.009.000 660.000 -18.000 2.442.000 215.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 59.000 90.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 59.000 90.000 0
Varebeholdning 68.000 0 14.000 15.000
Kundefordringer 521.000 114.000 167.000 436.000 187.000
Andre fordringer 99.000 0 305.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.672.000 1.291.000 267.000 13.410.000 1.626.000
Sum omløpsmidler 2.192.000 1.473.000 534.000 13.860.000 2.134.000
Sum eiendeler 2.192.000 1.501.000 593.000 13.950.000 2.134.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 274.000 214.000 232.000 290.000
Sum egenkapital 583.000 574.000 514.000 532.000 590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 165.000 55.000 20.000 7.040.000 73.000
Betalbar skatt 289.000 194.000 4.000 486.000 0
Skyldig offentlige avgifter 130.000 45.000 44.000 2.714.000 50.000
Utbytte -1.000.000 -600.000 0 -2.500.000 -1.400.000
Annen kortsiktig gjeld 25.000 34.000 11.000 678.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 1.610.000 928.000 79.000 13.418.000 1.543.000
Sum gjeld og egenkapital 2.193.000 1.502.000 593.000 13.950.000 2.133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 582.000 545.000 455.000 442.000 591.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 6.8 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 6.8 1 1.4
Soliditet 26.6 38.2 86.7 3.8 27.7
Resultatgrad 15.7 18.5 6.1 17.3 23.4
Rentedekningsgrad 6.3 5.6 0.8 183.6 8.2
Gjeldsgrad 2.8 1.6 0.2 25.2 2.6
Total kapitalrentabilitet 70.4 69.2 18.4 21.1 11.5
Signatur
09.12.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Flemming HjortStyreleder56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00