Timing Eiendom As
Juridisk navn:  Timing Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98232432
Øivind Skaldaspillers veg 2A Øivind Skaldaspillers veg 2A Fax:
5518 Haugesund 5518 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 991336052
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 16.04.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Tsrevisjon As
Regnskapsfører: Ecount Haugesund As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,57%
Resultat  
  
-175,86%
Egenkapital  
  
-53,45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 816.000 829.000 880.000 1.021.000 1.103.000
Resultat: -480.000 -174.000 -158.000 -80.000 138.000
Egenkapital: 418.000 898.000 1.051.000 1.174.000 1.268.000
Regnskap for Timing Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 816.000 829.000 880.000 1.021.000 1.103.000
Driftskostnader -1.011.000 -689.000 -699.000 -924.000 -721.000
Driftsresultat -195.000 139.000 182.000 97.000 382.000
Finansinntekter 0 97.000 0
Finanskostnader -285.000 -313.000 -339.000 -274.000 -244.000
Finans -285.000 -313.000 -339.000 -177.000 -244.000
Resultat før skatt -480.000 -174.000 -158.000 -80.000 138.000
Skattekostnad 22.000 35.000 21.000 -29.000
Årsresultat -480.000 -153.000 -123.000 -59.000 109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.787.000 8.137.000 8.523.000 8.443.000 6.422.000
Sum omløpsmidler 392.000 296.000 244.000 582.000 1.182.000
Sum eiendeler 8.179.000 8.433.000 8.767.000 9.025.000 7.604.000
Sum opptjent egenkapital -682.000 -202.000 -49.000 74.000 168.000
Sum egenkapital 418.000 898.000 1.051.000 1.174.000 1.268.000
Sum langsiktig gjeld 7.376.000 6.975.000 7.022.000 7.056.000 5.819.000
Sum kortsiktig gjeld 385.000 560.000 695.000 795.000 516.000
Sum gjeld og egenkapital 8.179.000 8.433.000 8.768.000 9.025.000 7.603.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 880.000 1.021.000 1.103.000
Andre inntekter 816.000 829.000 0 0 0
Driftsinntekter 816.000 829.000 880.000 1.021.000 1.103.000
Varekostnad -1.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -18.000 -33.000 -33.000 -32.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -993.000 -655.000 -666.000 -892.000 -692.000
Driftskostnader -1.011.000 -689.000 -699.000 -924.000 -721.000
Driftsresultat -195.000 139.000 182.000 97.000 382.000
Finansinntekter 0 97.000 0
Finanskostnader -285.000 -313.000 -339.000 -274.000 -244.000
Finans -285.000 -313.000 -339.000 -177.000 -244.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -480.000 -153.000 -123.000 -59.000 109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.716.000 3.716.000 3.716.000 3.716.000 3.716.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 51.000 74.000 106.000
Sum varige driftsmidler 3.716.000 3.734.000 3.767.000 3.791.000 3.822.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.071.000 4.403.000 4.756.000 4.652.000 2.600.000
Sum anleggsmidler 7.787.000 8.137.000 8.523.000 8.443.000 6.422.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 278.000 273.000 232.000 238.000 297.000
Andre fordringer 32.000 1.000 0 0 850.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 81.000 22.000 12.000 344.000 35.000
Sum omløpsmidler 392.000 296.000 244.000 582.000 1.182.000
Sum eiendeler 8.179.000 8.433.000 8.767.000 9.025.000 7.604.000
Sum opptjent egenkapital -682.000 -202.000 -49.000 74.000 168.000
Sum egenkapital 418.000 898.000 1.051.000 1.174.000 1.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.000 56.000 88.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.376.000 6.975.000 7.022.000 7.056.000 5.819.000
Leverandørgjeld 18.000 69.000 11.000 -2.000 35.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 367.000 491.000 684.000 796.000 481.000
Sum kortsiktig gjeld 385.000 560.000 695.000 795.000 516.000
Sum gjeld og egenkapital 8.179.000 8.433.000 8.768.000 9.025.000 7.603.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 -264.000 -451.000 -213.000 666.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.5 0.4 0.7 2.3
Likviditetsgrad 2 1.0 0.5 0.4 0.7 2.3
Soliditet 5.1 10.6 1 1 16.7
Resultatgrad -23.9 16.8 20.7 9.5 34.6
Rentedekningsgrad -0.7 0.4 0.5 0.4 1.6
Gjeldsgrad 18.6 8.4 7.3 6.7 5
Total kapitalrentabilitet -2.4 1.6 2.1 2.1 5
Signatur
26.08.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Jostein StavelandStyreleder44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ks Holding As50.00 
Jostav Holding As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00