Otto Christophersen AS
Juridisk navn:  Otto Christophersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32074590
Postboks 246 Heradvegen 5 Fax: 32075818
3551 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune: www.hallingmat.no/
Viken Gol
Org.nr: 961683874
Aksjekapital: 1.850.000 NOK
Etableringsdato: 06.05.1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9,38%
Resultat  
  
95,61%
Egenkapital  
  
-2,71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 348.000 384.000 462.000 527.000 475.000
Resultat: -38.000 -866.000 13.000 -24.000 155.000
Egenkapital: -1.438.000 -1.400.000 -533.000 -547.000 -523.000
Regnskap for Otto Christophersen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 348.000 384.000 462.000 527.000 475.000
Driftskostnader -291.000 -306.000 -245.000 -260.000 -219.000
Driftsresultat 57.000 78.000 217.000 267.000 255.000
Finansinntekter 8.000 0 28.000 37.000
Finanskostnader -95.000 -952.000 -203.000 -318.000 -138.000
Finans -95.000 -944.000 -203.000 -290.000 -101.000
Resultat før skatt -38.000 -866.000 13.000 -24.000 155.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 -866.000 13.000 -24.000 155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.756.000 3.871.000 3.986.000 4.077.000 4.070.000
Sum omløpsmidler 122.000 100.000 90.000 138.000 137.000
Sum eiendeler 3.878.000 3.971.000 4.076.000 4.215.000 4.207.000
Sum opptjent egenkapital -3.288.000 -3.250.000 -2.383.000 -2.397.000 -2.373.000
Sum egenkapital -1.438.000 -1.400.000 -533.000 -547.000 -523.000
Sum langsiktig gjeld 5.215.000 5.300.000 4.551.000 4.623.000 4.627.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 70.000 57.000 139.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 3.877.000 3.970.000 4.075.000 4.215.000 4.206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.000 27.000 0 0
Andre inntekter 348.000 341.000 435.000 527.000 475.000
Driftsinntekter 348.000 384.000 462.000 527.000 475.000
Varekostnad 0 -8.000 -26.000 -20.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -115.000 -115.000 -113.000 -111.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -176.000 -191.000 -124.000 -123.000 -94.000
Driftskostnader -291.000 -306.000 -245.000 -260.000 -219.000
Driftsresultat 57.000 78.000 217.000 267.000 255.000
Finansinntekter 8.000 0 28.000 37.000
Finanskostnader -95.000 -952.000 -203.000 -318.000 -138.000
Finans -95.000 -944.000 -203.000 -290.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 -866.000 13.000 -24.000 155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.734.000 3.842.000 3.951.000 4.059.000 4.070.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 28.000 35.000 17.000 0
Sum varige driftsmidler 3.756.000 3.871.000 3.986.000 4.077.000 4.070.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.756.000 3.871.000 3.986.000 4.077.000 4.070.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 0 49.000 91.000 0
Andre fordringer 33.000 20.000 33.000 40.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 80.000 8.000 7.000 102.000
Sum omløpsmidler 122.000 100.000 90.000 138.000 137.000
Sum eiendeler 3.878.000 3.971.000 4.076.000 4.215.000 4.207.000
Sum opptjent egenkapital -3.288.000 -3.250.000 -2.383.000 -2.397.000 -2.373.000
Sum egenkapital -1.438.000 -1.400.000 -533.000 -547.000 -523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.215.000 5.300.000 4.551.000 4.623.000 4.627.000
Leverandørgjeld 62.000 5.000 6.000 21.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 1.000 9.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 58.000 51.000 110.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 70.000 57.000 139.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 3.877.000 3.970.000 4.075.000 4.215.000 4.206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 30.000 33.000 -1.000 35.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.6 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.6 1 1.3
Soliditet -37.1 -35.3 -13.1 -12.4
Resultatgrad 16.4 20.3 4 50.7 53.7
Rentedekningsgrad 0.6 0.1 1.1 0.8 1.8
Gjeldsgrad -3.7 -3.8 -8.6 -8.7
Total kapitalrentabilitet 1.5 2.2 5.3 7 6.9
Signatur
19.02.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Otto ChristophersenStyreleder63
Stian ChristophersenVaramedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Otto Christophersen100.0063
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00