Malermester Hoff AS
Juridisk navn:  Malermester Hoff AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90583428
Enevold Thømts gate 3 Enevold Thømts gate 3 Fax: 69889498
1809 Askim 1809 Askim
Fylke: Kommune: www.bedriftsdatabasen....
Viken Indre Østfold
Org.nr: 961739691
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 17.09.1991
Foretakstype: AS
Tidligere navn: malermester hoff as
Regnskapsfører: Askimconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,72%
Resultat  
  
67,39%
Egenkapital  
  
-4,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.539.000 4.376.000 4.232.000 8.926.000 6.875.000
Resultat: 1.165.000 696.000 498.000 2.268.000 736.000
Egenkapital: 1.846.000 1.937.000 1.895.000 3.507.000 1.761.000
Regnskap for Malermester Hoff AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.539.000 4.376.000 4.232.000 8.926.000 6.875.000
Driftskostnader -3.381.000 -3.691.000 -3.755.000 -6.675.000 -6.148.000
Driftsresultat 1.159.000 685.000 476.000 2.251.000 727.000
Finansinntekter 7.000 11.000 24.000 17.000 9.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -1.000
Finans 7.000 11.000 22.000 17.000 8.000
Resultat før skatt 1.165.000 696.000 498.000 2.268.000 736.000
Skattekostnad -257.000 -153.000 -110.000 -523.000 -177.000
Årsresultat 909.000 543.000 388.000 1.746.000 559.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 7.000 18.000 40.000
Sum omløpsmidler 3.542.000 3.219.000 2.836.000 4.812.000 4.286.000
Sum eiendeler 3.542.000 3.222.000 2.843.000 4.830.000 4.326.000
Sum opptjent egenkapital 1.746.000 1.837.000 1.795.000 3.407.000 1.661.000
Sum egenkapital 1.846.000 1.937.000 1.895.000 3.507.000 1.761.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 9.000 12.000 4.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 1.689.000 1.276.000 937.000 1.319.000 2.556.000
Sum gjeld og egenkapital 3.542.000 3.222.000 2.844.000 4.830.000 4.326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.527.000 4.376.000 4.172.000 8.926.000 6.875.000
Andre inntekter 13.000 0 60.000 0 0
Driftsinntekter 4.539.000 4.376.000 4.232.000 8.926.000 6.875.000
Varekostnad -1.440.000 -1.798.000 -1.598.000 -4.535.000 -4.247.000
Lønninger -1.597.000 -1.510.000 -1.691.000 -1.823.000 -1.550.000
Avskrivning -3.000 -4.000 -11.000 -22.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -341.000 -379.000 -455.000 -295.000 -326.000
Driftskostnader -3.381.000 -3.691.000 -3.755.000 -6.675.000 -6.148.000
Driftsresultat 1.159.000 685.000 476.000 2.251.000 727.000
Finansinntekter 7.000 11.000 24.000 17.000 9.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 -1.000
Finans 7.000 11.000 22.000 17.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -500.000 -2.000.000 0 -100.000
Årsresultat 909.000 543.000 388.000 1.746.000 559.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 7.000 18.000 40.000
Sum varige driftsmidler 3.000 7.000 18.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 7.000 18.000 40.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 426.000 599.000 739.000 1.138.000 1.976.000
Andre fordringer 27.000 26.000 29.000 26.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.089.000 2.594.000 2.068.000 3.647.000 2.282.000
Sum omløpsmidler 3.542.000 3.219.000 2.836.000 4.812.000 4.286.000
Sum eiendeler 3.542.000 3.222.000 2.843.000 4.830.000 4.326.000
Sum opptjent egenkapital 1.746.000 1.837.000 1.795.000 3.407.000 1.661.000
Sum egenkapital 1.846.000 1.937.000 1.895.000 3.507.000 1.761.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 9.000 12.000 4.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 9.000 12.000 4.000 9.000
Leverandørgjeld 13.000 247.000 322.000 118.000 1.804.000
Betalbar skatt 259.000 156.000 102.000 528.000 182.000
Skyldig offentlige avgifter 189.000 153.000 293.000 404.000 270.000
Utbytte -1.000.000 -500.000 -2.000.000 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 229.000 220.000 220.000 269.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.689.000 1.276.000 937.000 1.319.000 2.556.000
Sum gjeld og egenkapital 3.542.000 3.222.000 2.844.000 4.830.000 4.326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.853.000 1.943.000 1.899.000 3.493.000 1.730.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.5 3 3.6 1.7
Likviditetsgrad 2 2.1 2.5 3 3.6 1.7
Soliditet 52.1 60.1 66.6 72.6 40.7
Resultatgrad 25.5 15.7 11.2 25.2 10.6
Rentedekningsgrad 2 7
Gjeldsgrad 0.9 0.7 0.5 0.4 1.5
Total kapitalrentabilitet 32.9 21.6 17.6 4 1
Signatur
17.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lasse HoffStyreleder59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lasse Hoff100.00 
Lasse Hoff100.0059
Lasse Hoff100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00