Servicebedriften Myhre As
Juridisk navn:  Servicebedriften Myhre As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94844444
Postboks 555 O.H. Bangs Vei 17 Fax:
1328 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune: www.SBmyhre.no
Viken Bærum
Org.nr: 991590978
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 02.07.2007
Foretakstype: AS
Revisor: K-Team As
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,76%
Resultat  
  
-22,75%
Egenkapital  
  
60,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.293.000 11.734.000 8.524.000 8.097.000 8.577.000
Resultat: 489.000 633.000 -757.000 -925.000 -1.214.000
Egenkapital: 1.292.000 803.000 87.000 1.034.000 1.821.000
Regnskap for Servicebedriften Myhre As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.293.000 11.734.000 8.524.000 8.097.000 8.577.000
Driftskostnader -11.801.000 -11.033.000 -9.323.000 -9.006.000 -9.974.000
Driftsresultat 492.000 701.000 -799.000 -908.000 -1.397.000
Finansinntekter 21.000 -16.000 46.000 21.000 190.000
Finanskostnader -24.000 -53.000 -3.000 -39.000 -7.000
Finans -3.000 -69.000 43.000 -18.000 183.000
Resultat før skatt 489.000 633.000 -757.000 -925.000 -1.214.000
Skattekostnad 0 0 0 60.000
Årsresultat 489.000 633.000 -757.000 -925.000 -1.155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.033.000 1.299.000 1.217.000 830.000 1.307.000
Sum omløpsmidler 3.695.000 2.681.000 2.778.000 2.891.000 3.583.000
Sum eiendeler 4.728.000 3.980.000 3.995.000 3.721.000 4.890.000
Sum opptjent egenkapital 1.184.000 695.000 -21.000 926.000 1.714.000
Sum egenkapital 1.292.000 803.000 87.000 1.034.000 1.821.000
Sum langsiktig gjeld 926.000 812.000 812.000 812.000 806.000
Sum kortsiktig gjeld 2.511.000 2.366.000 3.096.000 1.876.000 2.263.000
Sum gjeld og egenkapital 4.729.000 3.981.000 3.995.000 3.722.000 4.891.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.293.000 11.734.000 8.263.000 8.032.000 8.346.000
Andre inntekter 0 262.000 65.000 231.000
Driftsinntekter 12.293.000 11.734.000 8.524.000 8.097.000 8.577.000
Varekostnad -3.458.000 -3.097.000 -2.071.000 -2.489.000 -2.377.000
Lønninger -5.064.000 -5.918.000 -4.646.000 -3.654.000 -3.802.000
Avskrivning -285.000 -65.000 -457.000 -321.000 -403.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.994.000 -1.953.000 -2.149.000 -2.542.000 -3.392.000
Driftskostnader -11.801.000 -11.033.000 -9.323.000 -9.006.000 -9.974.000
Driftsresultat 492.000 701.000 -799.000 -908.000 -1.397.000
Finansinntekter 21.000 -16.000 46.000 21.000 190.000
Finanskostnader -24.000 -53.000 -3.000 -39.000 -7.000
Finans -3.000 -69.000 43.000 -18.000 183.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 489.000 633.000 -757.000 -925.000 -1.155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.033.000 1.299.000 1.163.000 776.000 1.125.000
Sum varige driftsmidler 1.033.000 1.299.000 1.163.000 776.000 1.125.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 55.000 55.000 182.000
Sum anleggsmidler 1.033.000 1.299.000 1.217.000 830.000 1.307.000
Varebeholdning 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Kundefordringer 2.957.000 1.989.000 1.899.000 1.961.000 2.577.000
Andre fordringer 118.000 600.000 249.000 346.000
Sum investeringer 0 4.000 56.000 254.000
Kasse, bank 716.000 552.000 254.000 603.000 252.000
Sum omløpsmidler 3.695.000 2.681.000 2.778.000 2.891.000 3.583.000
Sum eiendeler 4.728.000 3.980.000 3.995.000 3.721.000 4.890.000
Sum opptjent egenkapital 1.184.000 695.000 -21.000 926.000 1.714.000
Sum egenkapital 1.292.000 803.000 87.000 1.034.000 1.821.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 926.000 812.000 812.000 812.000 806.000
Leverandørgjeld 691.000 535.000 1.190.000 423.000 922.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 734.000 911.000 592.000 559.000 446.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.085.000 920.000 1.314.000 894.000 895.000
Sum kortsiktig gjeld 2.511.000 2.366.000 3.096.000 1.876.000 2.263.000
Sum gjeld og egenkapital 4.729.000 3.981.000 3.995.000 3.722.000 4.891.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.184.000 315.000 -318.000 1.015.000 1.320.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1 0.9 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.1 0.9 1.5 1.6
Soliditet 27.3 20.2 2.2 27.8 37.2
Resultatgrad 4.0 6 -9.4 -11.2 -16.3
Rentedekningsgrad 20.5 13.2 -266.3 -23.3 -199.6
Gjeldsgrad 2.7 4 44.9 2.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 10.8 17.2 -18.8 -23.8 -24.7
Signatur
17.12.2021
STYRET I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
17.12.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Christina Holst JensenStyreleder35
Kristoffer Myhre HestvedtStyremedlem36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jensen Christina Holst4.9935
Kmh Hld As95.01 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00