Molde Sentrum AS
Juridisk navn:  Molde Sentrum AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95817578
Torget 4 Torget 4 Fax: 71202998
6413 Molde 6413 Molde
Fylke: Kommune: www.moldesentrum.no
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 961893992
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 28.11.1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: U Aandahls Eftf AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13,27%
Resultat  
  
-1133,33%
Egenkapital  
  
-3,73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.202.000 2.539.000 2.415.000 1.941.000 1.911.000
Resultat: -31.000 3.000 34.000 63.000 188.000
Egenkapital: 620.000 644.000 644.000 618.000 569.000
Regnskap for Molde Sentrum AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.202.000 2.539.000 2.415.000 1.941.000 1.911.000
Driftskostnader -2.219.000 -2.535.000 -2.386.000 -1.863.000 -1.714.000
Driftsresultat -17.000 4.000 29.000 78.000 196.000
Finansinntekter 1.000 7.000 11.000 5.000 7.000
Finanskostnader -15.000 -8.000 -6.000 -20.000 -15.000
Finans -14.000 -1.000 5.000 -15.000 -8.000
Resultat før skatt -31.000 3.000 34.000 63.000 188.000
Skattekostnad 7.000 -1.000 -8.000 -16.000 -47.000
Årsresultat -24.000 2.000 26.000 47.000 141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 107.000 334.000 602.000 771.000 112.000
Sum omløpsmidler 2.011.000 1.762.000 1.847.000 1.545.000 2.073.000
Sum eiendeler 2.118.000 2.096.000 2.449.000 2.316.000 2.185.000
Sum opptjent egenkapital 415.000 439.000 437.000 411.000 364.000
Sum egenkapital 620.000 644.000 644.000 618.000 569.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 125.000
Sum kortsiktig gjeld 1.498.000 1.452.000 1.806.000 1.698.000 1.491.000
Sum gjeld og egenkapital 2.118.000 2.096.000 2.450.000 2.316.000 2.185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.202.000 2.539.000 2.415.000 1.941.000 1.895.000
Andre inntekter 0 0 16.000
Driftsinntekter 2.202.000 2.539.000 2.415.000 1.941.000 1.911.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -925.000 -1.062.000 -822.000 -640.000 -597.000
Avskrivning -258.000 -302.000 -280.000 -143.000 -157.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.036.000 -1.171.000 -1.284.000 -1.080.000 -960.000
Driftskostnader -2.219.000 -2.535.000 -2.386.000 -1.863.000 -1.714.000
Driftsresultat -17.000 4.000 29.000 78.000 196.000
Finansinntekter 1.000 7.000 11.000 5.000 7.000
Finanskostnader -15.000 -8.000 -6.000 -20.000 -15.000
Finans -14.000 -1.000 5.000 -15.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -24.000 2.000 26.000 47.000 141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 107.000 76.000 42.000 21.000 37.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 258.000 560.000 750.000 75.000
Sum varige driftsmidler 258.000 560.000 750.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 107.000 334.000 602.000 771.000 112.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 39.000 16.000 238.000 102.000 52.000
Andre fordringer 252.000 473.000 0 0 73.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.720.000 1.274.000 1.610.000 1.443.000 1.948.000
Sum omløpsmidler 2.011.000 1.762.000 1.847.000 1.545.000 2.073.000
Sum eiendeler 2.118.000 2.096.000 2.449.000 2.316.000 2.185.000
Sum opptjent egenkapital 415.000 439.000 437.000 411.000 364.000
Sum egenkapital 620.000 644.000 644.000 618.000 569.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 125.000
Leverandørgjeld 169.000 405.000 457.000 281.000 302.000
Betalbar skatt 24.000 35.000 29.000 0 70.000
Skyldig offentlige avgifter 34.000 75.000 93.000 49.000 37.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.271.000 937.000 1.227.000 1.369.000 1.082.000
Sum kortsiktig gjeld 1.498.000 1.452.000 1.806.000 1.698.000 1.491.000
Sum gjeld og egenkapital 2.118.000 2.096.000 2.450.000 2.316.000 2.185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 513.000 310.000 41.000 -153.000 582.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1 0.9 1.4
Soliditet 29.3 30.7 26.3 26.7 2
Resultatgrad -0.8 0.2 1.2 4 10.3
Rentedekningsgrad -1.1 0.5 4.8 3.9 13.1
Gjeldsgrad 2.4 2.3 2.8 2.7 2.8
Total kapitalrentabilitet -0.8 0.5 1.6 3.6 9.3
Signatur
29.04.2022
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
29.04.2022
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Emil HollingenStyreleder29
Siw Christin Johansen PettersenStyremedlem48
Vibeke HestholStyremedlem40
Kristin HeggdalStyremedlem53
Geir HammerøStyremedlem60
Kristian RøsokStyremedlem62
Britt Janne TennøyStyremedlem56
Ole Espen Hellevik JensenVaramedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz As0.47 
Amanda As0.47 
Olsens Møbler As0.47 
Storgata 23 Molde As0.47 
Molde Kino As0.47 
Fole Godt Molde As0.47 
O E Strande As0.95 
Strandgt 2 As0.95 
Olav Sandvik As0.47 
Eiendomsmegler 1 Midt-Norge As0.47 
Storgata 52 Molde As0.95 
Rektor Brinchmannsgate 1 Molde As0.95 
Ark Bokhandel As0.95 
Husfliden Molde As0.47 
Lønseth Eiendom As0.95 
Glass Restaurant As0.95 
B Røthe As0.47 
Cubus As0.95 
Lyskopi As0.47 
Møre Og Romsdal Boligbyggelag0.95 
Elvsaasgården Ans0.95 
Møre Eiendomsmegling As0.47 
It Data As0.47 
Mia Bao Molde As0.47 
Outzen Strøket As0.47 
Romsdalsgata Mat As0.47 
Køl Molde As0.47 
Hamnegata 47 As0.95 
Dahl Eiendom Molde As0.95 
Torget 4 Molde As0.47 
Evy-Ann Witzøe0.4760
Thon Kjøpesenter Midt As4.76 
Strandgt 1 As0.95 
Endre Røsok As0.95 
Trafikkterminalen Molde As0.47 
Tgr Norge As0.47 
Nye Skotøyhallen As0.47 
As Regionteatret I Møre Og Romsdal1.42 
Hamnegata 41 As0.47 
Julsundvegen 4 Molde As0.47 
Storgt. 42 As1.90 
U Aandahls Eftf As2.38 
Horsgaard & Co As0.47 
Expo Eiendom As0.47 
Tesalongen Molde As0.47 
Romsdals Budstikke As1.90 
Sparebank 1 Smn2.38 
Arkitektene Bbw As0.47 
Torget 2 Molde Ans1.90 
Scandic Hotels As0.95 
Molde Sentrum As2.38 
Storgata 11 Molde As0.95 
Max Spill As0.47 
Holmen Optik As0.47 
Bdo As0.47 
Molde Kommune0.47 
Sjøfronten Holding As0.47 
Busstasjonen As0.95 
Romsdalskvartalet As1.90 
Imf Interiør As0.47 
Saxoføn As0.47 
Nordvest Servicepartner As0.47 
Oshaug Metall As0.47 
Molde Fjordstuer As0.47 
Thon Hotellbygg As0.47 
As Storgata 440.47 
Storgaten 28 As0.95 
Bsn Interiør As0.47 
Torget 1 Molde As1.90 
Storgata 17 A Molde As0.47 
Erik Nikolai Wexels Wold0.4745
Femina Hudpleie Senter As0.47 
Ivar Kosberg As0.47 
Bakeriet Eiendom As0.47 
Høyer Molde As0.47 
Fremtind Forsikring As0.95 
Varig Forsikring Nordmøre Og0.95 
Ekum Eiendom As0.95 
Gullsmed Svein Strande As0.47 
Storgata 46 Molde As0.47 
Tibe Molde As0.47 
Molde Havnevesen Kf0.47 
Molde Byutvikling As0.95 
Molde Synskirurgi As0.47 
Storgata 50 Molde As0.47 
Reir As0.47 
1/2 Z Butikkdrift As0.47 
Molde Colonial As0.47 
Caramel Molde As0.47 
Hamnegata 39 Molde As0.95 
Ann Kathrins Motebutikk As0.47 
Alliance Healthcare Norge0.47 
Sylte Eiendom As1.42 
Høvding As0.95 
Storgata 34 As0.47 
Storgata 35 As0.95 
Storgata 24 Molde As0.47 
Brillehjørnet Molde As0.47 
Kirkebakken 5 Molde As0.47 
Tore Jermstad0.4757
Classic Norway Drift As0.47 
Smile As0.47 
Folkets Hus Molde As0.95 
Tapp As0.47 
Sparebanken Møre1.90 
Luggen Hårstudio As0.47 
Brillehuset A/S0.95 
Sunnmøre Kjøkken As0.47 
Nordrift As0.47 
Molde Fotball As0.95 
Dnb Bank Asa0.95 
Louise Odier As0.47 
Molde Kommunale Pensjonskasse8.09 
Torget 3 Molde As1.42 
Fjordgata Eiendom Molde As1.90 
Outzen Hjørnet As0.47 
Storgt 22 Molde As0.47 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00