Scan Truck AS
Juridisk navn:  Scan Truck AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66907150
Postboks 104 Rasmus Mortensens Vei 29 Fax:
1381 Vettre 1387 Asker
Fylke: Kommune: www.scantruck.no/
Viken Asker
Org.nr: 962092675
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 18.09.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Malm Revisjon As
Regnskapsfører: Proxy AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-50,22%
Resultat  
  
199,01%
Egenkapital  
  
15,46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.729.000 3.473.000 7.367.000 7.731.000 8.675.000
Resultat: 201.000 -203.000 -463.000 441.000 -496.000
Egenkapital: 1.501.000 1.300.000 1.525.000 1.988.000 1.657.000
Regnskap for Scan Truck AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.729.000 3.473.000 7.367.000 7.731.000 8.675.000
Driftskostnader -1.519.000 -3.658.000 -7.807.000 -7.266.000 -9.149.000
Driftsresultat 210.000 -185.000 -440.000 464.000 -473.000
Finansinntekter 11.000 0 0 1.000
Finanskostnader -19.000 -17.000 -23.000 -23.000 -24.000
Finans -8.000 -17.000 -23.000 -23.000 -23.000
Resultat før skatt 201.000 -203.000 -463.000 441.000 -496.000
Skattekostnad -22.000 0 -111.000 111.000
Årsresultat 201.000 -225.000 -463.000 331.000 -385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 180.000 389.000
Sum omløpsmidler 1.815.000 1.749.000 2.631.000 3.511.000 3.509.000
Sum eiendeler 1.815.000 1.749.000 2.693.000 3.691.000 3.898.000
Sum opptjent egenkapital 1.301.000 1.100.000 1.325.000 1.788.000 1.457.000
Sum egenkapital 1.501.000 1.300.000 1.525.000 1.988.000 1.657.000
Sum langsiktig gjeld 0 105.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 313.000 448.000 1.167.000 1.597.000 2.081.000
Sum gjeld og egenkapital 1.814.000 1.748.000 2.692.000 3.690.000 3.898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.551.000 3.473.000 7.367.000 7.731.000 8.683.000
Andre inntekter 178.000 0 0 -8.000
Driftsinntekter 1.729.000 3.473.000 7.367.000 7.731.000 8.675.000
Varekostnad -650.000 -2.831.000 -4.147.000 -3.344.000 -5.060.000
Lønninger -310.000 -257.000 -2.266.000 -2.720.000 -2.777.000
Avskrivning -39.000 -118.000 -118.000 -163.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -559.000 -531.000 -1.276.000 -1.084.000 -1.149.000
Driftskostnader -1.519.000 -3.658.000 -7.807.000 -7.266.000 -9.149.000
Driftsresultat 210.000 -185.000 -440.000 464.000 -473.000
Finansinntekter 11.000 0 0 1.000
Finanskostnader -19.000 -17.000 -23.000 -23.000 -24.000
Finans -8.000 -17.000 -23.000 -23.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 201.000 -225.000 -463.000 331.000 -385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 22.000 113.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 158.000 276.000
Sum varige driftsmidler 39.000 158.000 276.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 62.000 180.000 389.000
Varebeholdning 199.000 328.000 1.076.000 1.232.000 1.414.000
Kundefordringer 402.000 374.000 597.000 879.000 1.177.000
Andre fordringer 0 107.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.214.000 1.047.000 958.000 1.293.000 918.000
Sum omløpsmidler 1.815.000 1.749.000 2.631.000 3.511.000 3.509.000
Sum eiendeler 1.815.000 1.749.000 2.693.000 3.691.000 3.898.000
Sum opptjent egenkapital 1.301.000 1.100.000 1.325.000 1.788.000 1.457.000
Sum egenkapital 1.501.000 1.300.000 1.525.000 1.988.000 1.657.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 105.000 160.000
Leverandørgjeld 91.000 246.000 545.000 595.000 1.028.000
Betalbar skatt 0 20.000 0
Skyldig offentlige avgifter 140.000 130.000 303.000 485.000 375.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 72.000 319.000 498.000 678.000
Sum kortsiktig gjeld 313.000 448.000 1.167.000 1.597.000 2.081.000
Sum gjeld og egenkapital 1.814.000 1.748.000 2.692.000 3.690.000 3.898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.502.000 1.301.000 1.464.000 1.914.000 1.428.000
Likviditetsgrad 1 5.8 3.9 2.3 2.2 1
Likviditetsgrad 2 5.2 3.2 1.3 1.4 1
Soliditet 82.7 74.4 56.6 53.9 42.5
Resultatgrad 12.1 -5.3 6 -5.5
Rentedekningsgrad 11.1 -10.9 -19.1 20.2 -19.7
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.8 0.9 1.4
Total kapitalrentabilitet 12.2 -10.6 -16.3 12.6 -12.1
Signatur
27.09.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
27.09.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Nils Martin OlaussenStyreleder71
Rebekka OlaussenStyremedlem44
Elisabeth OlaussenStyremedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00