Fourclover Invest Norge AS
Juridisk navn:  Fourclover Invest Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Deloitte AS Postboks 2013 Strømsø C/O Deloitte As Dronninggata 15 Fax:
3003 Drammen 3019 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 991750509
Aksjekapital: 7.100.000 NOK
Etableringsdato: 14.09.2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: startup 256 07 as
Regnskapsfører: Jærøk Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-31,1%
Resultat  
  
211,43%
Egenkapital  
  
29,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 175.000 254.000 198.000 181.000 181.000
Resultat: 1.150.000 -1.032.000 -82.000 -314.000 430.000
Egenkapital: 5.053.000 3.904.000 4.936.000 5.018.000 5.332.000
Regnskap for Fourclover Invest Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 175.000 254.000 198.000 181.000 181.000
Driftskostnader -440.000 -368.000 -340.000 -358.000 -369.000
Driftsresultat -265.000 -114.000 -142.000 -177.000 -188.000
Finansinntekter 2.264.000 -158.000 298.000 45.000 876.000
Finanskostnader -850.000 -760.000 -238.000 -181.000 -259.000
Finans 1.414.000 -918.000 60.000 -136.000 617.000
Resultat før skatt 1.150.000 -1.032.000 -82.000 -314.000 430.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.150.000 -1.032.000 -82.000 -314.000 430.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.461.000 12.679.000 12.898.000 13.116.000 13.323.000
Sum omløpsmidler 5.126.000 3.748.000 4.813.000 5.025.000 4.907.000
Sum eiendeler 17.587.000 16.427.000 17.711.000 18.141.000 18.230.000
Sum opptjent egenkapital -2.047.000 -3.196.000 -2.164.000 -2.082.000 -1.768.000
Sum egenkapital 5.053.000 3.904.000 4.936.000 5.018.000 5.332.000
Sum langsiktig gjeld 12.312.000 12.304.000 12.540.000 12.706.000 12.785.000
Sum kortsiktig gjeld 221.000 220.000 234.000 417.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 17.586.000 16.428.000 17.710.000 18.141.000 18.230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 175.000 254.000 198.000 181.000 181.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 175.000 254.000 198.000 181.000 181.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -219.000 -219.000 -219.000 -217.000 -221.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -221.000 -149.000 -121.000 -141.000 -148.000
Driftskostnader -440.000 -368.000 -340.000 -358.000 -369.000
Driftsresultat -265.000 -114.000 -142.000 -177.000 -188.000
Finansinntekter 2.264.000 -158.000 298.000 45.000 876.000
Finanskostnader -850.000 -760.000 -238.000 -181.000 -259.000
Finans 1.414.000 -918.000 60.000 -136.000 617.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.150.000 -1.032.000 -82.000 -314.000 430.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 12.461.000 12.679.000 12.898.000 13.116.000 13.216.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.461.000 12.679.000 12.898.000 13.116.000 13.216.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 107.000
Sum anleggsmidler 12.461.000 12.679.000 12.898.000 13.116.000 13.323.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 12.000 12.000 12.000 10.000 13.000
Sum investeringer 4.979.000 3.715.000 4.710.000 4.576.000 4.739.000
Kasse, bank 135.000 22.000 91.000 439.000 155.000
Sum omløpsmidler 5.126.000 3.748.000 4.813.000 5.025.000 4.907.000
Sum eiendeler 17.587.000 16.427.000 17.711.000 18.141.000 18.230.000
Sum opptjent egenkapital -2.047.000 -3.196.000 -2.164.000 -2.082.000 -1.768.000
Sum egenkapital 5.053.000 3.904.000 4.936.000 5.018.000 5.332.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 163.000 194.000 216.000 399.000 0
Sum langsiktig gjeld 12.312.000 12.304.000 12.540.000 12.706.000 12.785.000
Leverandørgjeld 20.000 0 0 8.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 26.000 18.000 18.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 221.000 220.000 234.000 417.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 17.586.000 16.428.000 17.710.000 18.141.000 18.230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.905.000 3.528.000 4.579.000 4.608.000 4.794.000
Likviditetsgrad 1 23.2 17.0 20.6 12.1 43.4
Likviditetsgrad 2 23.2 17.0 20.6 12.1 43.4
Soliditet 28.7 23.8 27.9 27.7 29.2
Resultatgrad -151.4 -44.9 -71.7 -97.8 -103.9
Rentedekningsgrad -0.3 -0.2 -0.6 -0.7
Gjeldsgrad 2.5 3.2 2.6 2.6 2.4
Total kapitalrentabilitet 11.4 -1.7 0.9 -0.7 3.8
Signatur
29.11.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Marianne Uggen RasmussenStyreleder60
Maria RasmussenStyremedlem31
Jørgen Peter RasmussenStyremedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Fourclover Aps100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00