Ruf Leiranger AS
Juridisk navn:  Ruf Leiranger AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52770151
v/Oddvar Jensen Leiranger Leiranger Fax:
5560 Nedstrand 5560 Nedstrand
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 991725083
Aksjekapital: 100.500 NOK
Etableringsdato: 03.09.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon 1 AS
Regnskapsfører: Addera Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-97,44%
Resultat  
  
-227,16%
Egenkapital  
  
-28,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 41.000 1.603.000 1.820.000 2.064.000 3.701.000
Resultat: -501.000 394.000 -602.000 -1.583.000 -420.000
Egenkapital: -2.259.000 -1.759.000 -2.153.000 -1.551.000 33.000
Regnskap for Ruf Leiranger AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 41.000 1.603.000 1.820.000 2.064.000 3.701.000
Driftskostnader -423.000 -1.007.000 -2.049.000 -3.310.000 -3.795.000
Driftsresultat -382.000 595.000 -228.000 -1.246.000 -94.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -119.000 -203.000 -376.000 -340.000 -329.000
Finans -119.000 -201.000 -374.000 -338.000 -327.000
Resultat før skatt -501.000 394.000 -602.000 -1.583.000 -420.000
Skattekostnad 0 0 -160.000
Årsresultat -501.000 394.000 -602.000 -1.583.000 -580.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 329.000 413.000 3.980.000 4.441.000 4.902.000
Sum omløpsmidler 116.000 810.000 78.000 1.320.000 2.697.000
Sum eiendeler 445.000 1.223.000 4.058.000 5.761.000 7.599.000
Sum opptjent egenkapital -2.360.000 -1.859.000 -2.253.000 -1.651.000 -68.000
Sum egenkapital -2.259.000 -1.759.000 -2.153.000 -1.551.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 2.629.000 2.726.000 4.836.000 4.626.000 4.645.000
Sum kortsiktig gjeld 75.000 256.000 1.374.000 2.685.000 2.922.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 1.224.000 4.058.000 5.761.000 7.600.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000 91.000 1.742.000 2.064.000 3.664.000
Andre inntekter 1.512.000 79.000 0 37.000
Driftsinntekter 41.000 1.603.000 1.820.000 2.064.000 3.701.000
Varekostnad -4.000 -440.000 -1.211.000 -2.267.000 -2.405.000
Lønninger -3.000 28.000 -105.000 -363.000
Avskrivning -84.000 -176.000 -401.000 -401.000 -399.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -335.000 -388.000 -465.000 -537.000 -628.000
Driftskostnader -423.000 -1.007.000 -2.049.000 -3.310.000 -3.795.000
Driftsresultat -382.000 595.000 -228.000 -1.246.000 -94.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -119.000 -203.000 -376.000 -340.000 -329.000
Finans -119.000 -201.000 -374.000 -338.000 -327.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -501.000 394.000 -602.000 -1.583.000 -580.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.116.000 3.310.000 3.504.000
Maskiner anlegg 279.000 358.000 820.000 1.028.000 1.235.000
Driftsløsøre 45.000 51.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 324.000 408.000 3.937.000 4.338.000 4.739.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 43.000 103.000 163.000
Sum anleggsmidler 329.000 413.000 3.980.000 4.441.000 4.902.000
Varebeholdning 75.000 48.000 64.000 1.200.000 2.238.000
Kundefordringer 0 0 27.000
Andre fordringer 18.000 15.000 14.000 113.000 370.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 23.000 746.000 0 7.000 63.000
Sum omløpsmidler 116.000 810.000 78.000 1.320.000 2.697.000
Sum eiendeler 445.000 1.223.000 4.058.000 5.761.000 7.599.000
Sum opptjent egenkapital -2.360.000 -1.859.000 -2.253.000 -1.651.000 -68.000
Sum egenkapital -2.259.000 -1.759.000 -2.153.000 -1.551.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 968.000 1.012.000 1.002.000
Sum langsiktig gjeld 2.629.000 2.726.000 4.836.000 4.626.000 4.645.000
Leverandørgjeld 62.000 242.000 350.000 805.000 794.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 18.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 14.000 56.000 864.000 1.108.000
Sum kortsiktig gjeld 75.000 256.000 1.374.000 2.685.000 2.922.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 1.224.000 4.058.000 5.761.000 7.600.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 554.000 -1.296.000 -1.365.000 -225.000
Likviditetsgrad 1 1.5 3.2 0 0 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 3.0 0 0 0.2
Soliditet -507.6 -143.8 -53.1 -26.9 0.4
Resultatgrad -931.7 37.1 -12.5 -60.4 -2.5
Rentedekningsgrad -3.2 2.9 -0.6 -3.7 -0.3
Gjeldsgrad -1.2 -1.7 -2.9 -4.7 229.3
Total kapitalrentabilitet -85.8 48.8 -5.6 -21.6 -1.2
Signatur
02.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Oddvar JensenStyreleder63
Oddbjørn JensenStyremedlem35
Randi JensenVaramedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00