Nordic Shelter AS
Juridisk navn:  Nordic Shelter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22700005
C/O Bns Container As Postboks 26 Alnabru Lindeberg næringsvei 14 Fax:
0614 Oslo 1067 Oslo
Fylke: Kommune: www.nordicshelter.com
Oslo Oslo
Org.nr: 991872108
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 23.10.2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: alfanor 7101 as
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
462,19%
Resultat  
  
-16,1%
Egenkapital  
  
2,46%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 42.299.000 7.524.000 36.835.000 21.954.000 23.172.000
Resultat: -7.354.000 -6.334.000 -4.958.000 -5.433.000 -11.562.000
Egenkapital: 21.288.000 20.777.000 20.871.000 116.000 53.000
Regnskap for Nordic Shelter AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 42.299.000 7.524.000 36.835.000 21.954.000 23.172.000
Driftskostnader -49.783.000 -13.195.000 -38.183.000 -27.683.000 -34.097.000
Driftsresultat -7.484.000 -5.671.000 -1.348.000 -5.729.000 -10.925.000
Finansinntekter 1.566.000 2.000 694.000 326.000
Finanskostnader -1.436.000 -663.000 -3.612.000 -398.000 -964.000
Finans 130.000 -663.000 -3.610.000 296.000 -638.000
Resultat før skatt -7.354.000 -6.334.000 -4.958.000 -5.433.000 -11.562.000
Skattekostnad 1.616.000 1.382.000 1.081.000 1.240.000 2.501.000
Årsresultat -5.738.000 -4.952.000 -3.877.000 -4.193.000 -9.061.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.200.000 24.871.000 25.104.000 3.778.000 2.538.000
Sum omløpsmidler 38.454.000 32.430.000 11.562.000 24.403.000 17.830.000
Sum eiendeler 70.654.000 57.301.000 36.666.000 28.181.000 20.368.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 -6.053.000 -6.116.000
Sum egenkapital 21.288.000 20.777.000 20.871.000 116.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49.366.000 36.524.000 15.795.000 28.066.000 20.315.000
Sum gjeld og egenkapital 70.654.000 57.301.000 36.666.000 28.182.000 20.368.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.299.000 7.524.000 36.835.000 21.954.000 22.844.000
Andre inntekter 0 329.000
Driftsinntekter 42.299.000 7.524.000 36.835.000 21.954.000 23.172.000
Varekostnad -43.114.000 -5.980.000 -31.529.000 -18.507.000 -23.435.000
Lønninger -4.162.000 -4.904.000 -4.521.000 -4.373.000 -5.971.000
Avskrivning -233.000 -233.000 -195.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.274.000 -2.078.000 -1.938.000 -4.803.000 -4.691.000
Driftskostnader -49.783.000 -13.195.000 -38.183.000 -27.683.000 -34.097.000
Driftsresultat -7.484.000 -5.671.000 -1.348.000 -5.729.000 -10.925.000
Finansinntekter 1.566.000 2.000 694.000 326.000
Finanskostnader -1.436.000 -663.000 -3.612.000 -398.000 -964.000
Finans 130.000 -663.000 -3.610.000 296.000 -638.000
Konsernbidrag 6.240.000 4.866.000 4.500.000 4.445.000
Utbytte 0 0
Årsresultat -5.738.000 -4.952.000 -3.877.000 -4.193.000 -9.061.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 3.247.000 3.381.000 3.381.000 3.390.000 2.150.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 486.000 720.000 953.000 0 0
Sum varige driftsmidler 486.000 720.000 953.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 28.467.000 20.770.000 20.770.000 388.000 388.000
Sum anleggsmidler 32.200.000 24.871.000 25.104.000 3.778.000 2.538.000
Varebeholdning 262.000 262.000 262.000 334.000 334.000
Kundefordringer 4.655.000 271.000 4.098.000 8.393.000 2.498.000
Andre fordringer 977.000 7.528.000 347.000 9.894.000 184.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.408.000 235.000 202.000 153.000 2.559.000
Sum omløpsmidler 38.454.000 32.430.000 11.562.000 24.403.000 17.830.000
Sum eiendeler 70.654.000 57.301.000 36.666.000 28.181.000 20.368.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 -6.053.000 -6.116.000
Sum egenkapital 21.288.000 20.777.000 20.871.000 116.000 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 39.175.000 32.547.000 8.215.000 5.617.000 2.528.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.674.000 96.000 31.000 12.628.000 16.124.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.979.000 472.000 808.000 2.288.000 35.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.538.000 3.409.000 6.741.000 7.533.000 1.628.000
Sum kortsiktig gjeld 49.366.000 36.524.000 15.795.000 28.066.000 20.315.000
Sum gjeld og egenkapital 70.654.000 57.301.000 36.666.000 28.182.000 20.368.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.912.000 -4.094.000 -4.233.000 -3.663.000 -2.485.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 0.7 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.7 0.9 0.9
Soliditet 30.1 36.3 56.9 0.4 0.3
Resultatgrad -17.7 -75.4 -3.7 -26.1 -47.1
Rentedekningsgrad -5.2 -8.6 -0.4 -14.4 -11.3
Gjeldsgrad 2.3 1.8 0.8 241.9 383.3
Total kapitalrentabilitet -8.4 -9.9 -3.7 -17.9
Signatur
07.11.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Haakon Alexander ThorsenStyreleder56
Terje KoppangStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bns Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00