As Trygve Myrer Rørleggerforretning
Juridisk navn:  As Trygve Myrer Rørleggerforretning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62420144
Haslemoen 14 Haslemoen 14 Fax: 62420154
2437 Haslemoen 2437 Haslemoen
Fylke: Kommune:
Innlandet Våler (Innlandet)
Org.nr: 962282318
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 01.07.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomiringen Våler As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18,24%
Resultat  
  
141,03%
Egenkapital  
  
7,19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.089.000 3.778.000 5.340.000 3.817.000 4.137.000
Resultat: 48.000 -117.000 389.000 -399.000 -2.000
Egenkapital: 716.000 668.000 785.000 396.000 795.000
Regnskap for As Trygve Myrer Rørleggerforretning
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.089.000 3.778.000 5.340.000 3.817.000 4.137.000
Driftskostnader -3.020.000 -3.870.000 -4.903.000 -4.169.000 -4.102.000
Driftsresultat 69.000 -92.000 437.000 -351.000 35.000
Finansinntekter 9.000 12.000 1.000 0 0
Finanskostnader -30.000 -37.000 -49.000 -48.000 -37.000
Finans -21.000 -25.000 -48.000 -48.000 -37.000
Resultat før skatt 48.000 -117.000 389.000 -399.000 -2.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 -117.000 389.000 -399.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 530.000 559.000 628.000 710.000 792.000
Sum omløpsmidler 857.000 732.000 1.332.000 820.000 1.145.000
Sum eiendeler 1.387.000 1.291.000 1.960.000 1.530.000 1.937.000
Sum opptjent egenkapital 616.000 568.000 685.000 296.000 695.000
Sum egenkapital 716.000 668.000 785.000 396.000 795.000
Sum langsiktig gjeld 315.000 344.000 451.000 562.000 659.000
Sum kortsiktig gjeld 357.000 279.000 723.000 572.000 482.000
Sum gjeld og egenkapital 1.388.000 1.291.000 1.959.000 1.530.000 1.936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.079.000 3.778.000 5.340.000 3.817.000 4.137.000
Andre inntekter 10.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.089.000 3.778.000 5.340.000 3.817.000 4.137.000
Varekostnad -1.442.000 -1.964.000 -3.006.000 -1.941.000 -1.908.000
Lønninger -998.000 -1.371.000 -1.339.000 -1.625.000 -1.548.000
Avskrivning -29.000 -69.000 -82.000 -82.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -551.000 -466.000 -476.000 -521.000 -546.000
Driftskostnader -3.020.000 -3.870.000 -4.903.000 -4.169.000 -4.102.000
Driftsresultat 69.000 -92.000 437.000 -351.000 35.000
Finansinntekter 9.000 12.000 1.000 0 0
Finanskostnader -30.000 -37.000 -49.000 -48.000 -37.000
Finans -21.000 -25.000 -48.000 -48.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 -117.000 389.000 -399.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 530.000 559.000 588.000 617.000 646.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 40.000 93.000 146.000
Sum varige driftsmidler 530.000 559.000 628.000 710.000 792.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 530.000 559.000 628.000 710.000 792.000
Varebeholdning 493.000 477.000 510.000 524.000 589.000
Kundefordringer 228.000 167.000 602.000 221.000 434.000
Andre fordringer 49.000 52.000 50.000 39.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 86.000 36.000 169.000 36.000 79.000
Sum omløpsmidler 857.000 732.000 1.332.000 820.000 1.145.000
Sum eiendeler 1.387.000 1.291.000 1.960.000 1.530.000 1.937.000
Sum opptjent egenkapital 616.000 568.000 685.000 296.000 695.000
Sum egenkapital 716.000 668.000 785.000 396.000 795.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 13.000 0 136.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 315.000 344.000 451.000 562.000 659.000
Leverandørgjeld 139.000 36.000 362.000 92.000 126.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 86.000 213.000 147.000 191.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 121.000 144.000 148.000 196.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 357.000 279.000 723.000 572.000 482.000
Sum gjeld og egenkapital 1.388.000 1.291.000 1.959.000 1.530.000 1.936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 500.000 453.000 609.000 248.000 663.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.6 1.8 1.4 2.4
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1.1 0.5 1.2
Soliditet 51.6 51.7 40.1 25.9 41.1
Resultatgrad 2.2 -2.4 8.2 -9.2 0.8
Rentedekningsgrad 2.3 -2.5 8.9 -7.3 0.9
Gjeldsgrad 0.9 0.9 1.5 2.9 1.4
Total kapitalrentabilitet 5.6 -6.2 22.4 -22.9 1.8
Signatur
23.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Martin AasStyreleder27
Lars Simen MyttingNestleder30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ingar Myrer34.0067
Olav Myrer33.0068
Arild Myrer33.00 
Arild Myrer33.0065
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00