Kunst På Arbeidsplassen
Juridisk navn:  Kunst På Arbeidsplassen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22686941
Postboks 2935 Tøyen Nannestadgata 7 Fax:
0608 Oslo 654 Oslo
Fylke: Kommune: www.kpa.no
Oslo Oslo
Org.nr: 962388930
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 30.12.1970
Foretakstype: FLI
Revisor: Amica Revisjon As
Regnskapsfører: Exacta As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,41%
Resultat  
  
-0,93%
Egenkapital  
  
8,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.115.000 3.293.000 3.357.000 3.595.000 2.880.000
Resultat: 848.000 856.000 998.000 1.012.000 -110.000
Egenkapital: 10.483.000 9.635.000 8.779.000 7.781.000 6.769.000
Regnskap for Kunst På Arbeidsplassen
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.115.000 3.293.000 3.357.000 3.595.000 2.880.000
Driftskostnader -2.276.000 -2.438.000 -2.362.000 -2.591.000 -2.993.000
Driftsresultat 839.000 855.000 994.000 1.004.000 -113.000
Finansinntekter 9.000 2.000 6.000 8.000 4.000
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans 9.000 2.000 4.000 8.000 4.000
Resultat før skatt 848.000 856.000 998.000 1.012.000 -110.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 848.000 856.000 998.000 1.012.000 -110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.863.000 9.034.000 8.113.000 7.286.000 6.239.000
Sum omløpsmidler 965.000 738.000 883.000 923.000 844.000
Sum eiendeler 10.828.000 9.772.000 8.996.000 8.209.000 7.083.000
Sum opptjent egenkapital 10.483.000 9.635.000 8.779.000 7.781.000 6.769.000
Sum egenkapital 10.483.000 9.635.000 8.779.000 7.781.000 6.769.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 344.000 136.000 217.000 428.000 314.000
Sum gjeld og egenkapital 10.827.000 9.771.000 8.996.000 8.209.000 7.083.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.830.000 1.990.000 2.322.000 2.473.000 1.918.000
Andre inntekter 1.284.000 1.304.000 1.035.000 1.123.000 961.000
Driftsinntekter 3.115.000 3.293.000 3.357.000 3.595.000 2.880.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -1.378.000 -1.369.000 -1.346.000 -1.332.000 -1.905.000
Avskrivning -14.000 -37.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -898.000 -1.069.000 -1.016.000 -1.245.000 -1.051.000
Driftskostnader -2.276.000 -2.438.000 -2.362.000 -2.591.000 -2.993.000
Driftsresultat 839.000 855.000 994.000 1.004.000 -113.000
Finansinntekter 9.000 2.000 6.000 8.000 4.000
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans 9.000 2.000 4.000 8.000 4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 848.000 856.000 998.000 1.012.000 -110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 9.792.000 8.963.000 8.042.000 7.215.000 6.168.000
Maskiner anlegg 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 9.863.000 9.034.000 8.113.000 7.286.000 6.239.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 9.863.000 9.034.000 8.113.000 7.286.000 6.239.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 9.000 14.000 13.000 8.000
Andre fordringer 122.000 44.000 53.000 203.000 99.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 834.000 694.000 816.000 707.000 738.000
Sum omløpsmidler 965.000 738.000 883.000 923.000 844.000
Sum eiendeler 10.828.000 9.772.000 8.996.000 8.209.000 7.083.000
Sum opptjent egenkapital 10.483.000 9.635.000 8.779.000 7.781.000 6.769.000
Sum egenkapital 10.483.000 9.635.000 8.779.000 7.781.000 6.769.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 92.000 14.000 227.000 52.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 12.000 78.000 78.000 72.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 162.000 124.000 124.000 122.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 344.000 136.000 217.000 428.000 314.000
Sum gjeld og egenkapital 10.827.000 9.771.000 8.996.000 8.209.000 7.083.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 621.000 602.000 666.000 495.000 530.000
Likviditetsgrad 1 2.8 5.4 4.1 2.2 2.7
Likviditetsgrad 2 2.8 5.4 4.1 2.2 2.7
Soliditet 96.8 98.6 97.6 94.8 95.6
Resultatgrad 26.9 26.0 29.6 27.9 -3.9
Rentedekningsgrad 497.0
Gjeldsgrad 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 7.8 8.8 11.1 12.3 -1.5
Signatur
25.01.2023
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan-Bertil LiengStyreleder50
Therese Dorothea Dalsgaard RørvikStyremedlem52
Olav Andreas NyhusStyremedlem61
Anita UrsinStyremedlem60
Even HarketStyremedlem54
Wenche Langlo VolleStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00