Constanze AS
Juridisk navn:  Constanze AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97502358
c/o Rune Solheim Furuveien 41 c/o Rune Solheim Furuveien 41 Fax:
0678 Oslo 678 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990335516
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 31.08.2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50,13%
Resultat  
  
-295,41%
Egenkapital  
  
-79,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 196.000 393.000 365.000 296.000 475.000
Resultat: -213.000 109.000 88.000 -243.000 -314.000
Egenkapital: 56.000 269.000 160.000 72.000 314.000
Regnskap for Constanze AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 196.000 393.000 365.000 296.000 475.000
Driftskostnader -401.000 -285.000 -277.000 -538.000 -790.000
Driftsresultat -205.000 109.000 88.000 -242.000 -315.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -8.000 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -213.000 109.000 88.000 -243.000 -314.000
Skattekostnad 0 0 0 -172.000
Årsresultat -213.000 109.000 88.000 -243.000 -486.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 348.000 429.000 346.000 309.000 523.000
Sum eiendeler 348.000 429.000 346.000 309.000 523.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 169.000 60.000 -28.000 210.000
Sum egenkapital 56.000 269.000 160.000 72.000 314.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 292.000 160.000 186.000 237.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 348.000 429.000 346.000 309.000 522.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 148.000 321.000 268.000 189.000 415.000
Andre inntekter 48.000 72.000 97.000 107.000 59.000
Driftsinntekter 196.000 393.000 365.000 296.000 475.000
Varekostnad -17.000 0 -3.000 -16.000 -57.000
Lønninger -68.000 -78.000 -55.000 -331.000 -249.000
Avskrivning 0 0 0 -218.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -316.000 -207.000 -219.000 -191.000 -266.000
Driftskostnader -401.000 -285.000 -277.000 -538.000 -790.000
Driftsresultat -205.000 109.000 88.000 -242.000 -315.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -8.000 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -213.000 109.000 88.000 -243.000 -486.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 16.000
Kundefordringer 90.000 97.000 64.000 1.000 16.000
Andre fordringer 2.000 50.000 32.000 28.000 31.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 256.000 282.000 251.000 279.000 460.000
Sum omløpsmidler 348.000 429.000 346.000 309.000 523.000
Sum eiendeler 348.000 429.000 346.000 309.000 523.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 169.000 60.000 -28.000 210.000
Sum egenkapital 56.000 269.000 160.000 72.000 314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 30.000 32.000 25.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 35.000 11.000 87.000 67.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 261.000 95.000 143.000 125.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 292.000 160.000 186.000 237.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 348.000 429.000 346.000 309.000 522.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 269.000 160.000 72.000 315.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.7 1.9 1.3 2.5
Likviditetsgrad 2 1.2 2.7 1.9 1.3 2.4
Soliditet 16.1 62.7 46.2 23.3 60.2
Resultatgrad -104.6 27.7 24.1 -81.8 -66.3
Rentedekningsgrad -25.6 1
Gjeldsgrad 5.2 0.6 1.2 3.3 0.7
Total kapitalrentabilitet -58.9 25.6 25.4 -60.2
Signatur
09.04.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.04.2021
Prokura hver for seg
Solheim Rune
Prokura hver for seg
Ottesen Jan Ove
Prokura hver for seg
Zahl Geir
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Helge RisaStyreleder46
Rune SolheimStyremedlem46
Terje Winterstø RøthingStyremedlem44
Øyvind StoresundStyremedlem48
Geir ZahlStyremedlem47
Jan Ove OttesenStyremedlem46
Eivind BrydøyVaramedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Winters Holding As16.60 
Bigsound As16.60 
Geezaproductions As16.70 
Salmesykkel As16.70 
Forrådskammerset As16.70 
Spindelvevriff As16.70 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00