Lysaker Nova AS
Juridisk navn:  Lysaker Nova AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22878700
Strandveien 55 Strandveien 55 Fax: 22878800
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 992042591
Aksjekapital: 60.500.000 NOK
Etableringsdato: 03.12.2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: investorprosjekt xlvii as
Revisor: Hverven Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
46,27%
Resultat  
  
26,06%
Egenkapital  
  
-3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.630.000 3.849.000 504.000 11.835.000 11.174.000
Resultat: -1.782.000 -2.410.000 -6.647.000 -5.811.000 -13.559.000
Egenkapital: 44.932.000 46.322.000 48.202.000 -6.613.000 -843.000
Regnskap for Lysaker Nova AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.630.000 3.849.000 504.000 11.835.000 11.174.000
Driftskostnader -4.880.000 -4.166.000 -3.986.000 -12.602.000 -15.612.000
Driftsresultat 750.000 -317.000 -3.482.000 -766.000 -4.439.000
Finansinntekter 12.000 2.000 15.000 11.000 28.000
Finanskostnader -2.544.000 -2.095.000 -3.181.000 -5.056.000 -9.148.000
Finans -2.532.000 -2.093.000 -3.166.000 -5.045.000 -9.120.000
Resultat før skatt -1.782.000 -2.410.000 -6.647.000 -5.811.000 -13.559.000
Skattekostnad 392.000 530.000 1.462.000 41.000 2.396.000
Årsresultat -1.390.000 -1.880.000 -5.185.000 -5.770.000 -11.163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 127.269.000 121.403.000 119.634.000 115.303.000 123.901.000
Sum omløpsmidler 1.278.000 656.000 706.000 4.674.000 4.678.000
Sum eiendeler 128.547.000 122.059.000 120.340.000 119.977.000 128.579.000
Sum opptjent egenkapital -27.431.000 -26.041.000 -24.161.000 -18.976.000 -13.206.000
Sum egenkapital 44.932.000 46.322.000 48.202.000 -6.613.000 -843.000
Sum langsiktig gjeld 82.622.000 74.780.000 71.843.000 126.354.000 128.611.000
Sum kortsiktig gjeld 993.000 957.000 294.000 236.000 810.000
Sum gjeld og egenkapital 128.547.000 122.059.000 120.339.000 119.977.000 128.578.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 119.000 177.000 52.000 42.000 0
Andre inntekter 5.511.000 3.672.000 452.000 11.794.000 11.174.000
Driftsinntekter 5.630.000 3.849.000 504.000 11.835.000 11.174.000
Varekostnad -623.000 -247.000 -254.000 -1.646.000 0
Lønninger 0 -14.000 -57.000
Avskrivning -2.452.000 -2.296.000 -2.215.000 -2.580.000 -3.713.000
Nedskrivning 0 -6.018.000 -10.935.000
Andre driftskostnader -1.805.000 -1.623.000 -1.517.000 -2.344.000 -907.000
Driftskostnader -4.880.000 -4.166.000 -3.986.000 -12.602.000 -15.612.000
Driftsresultat 750.000 -317.000 -3.482.000 -766.000 -4.439.000
Finansinntekter 12.000 2.000 15.000 11.000 28.000
Finanskostnader -2.544.000 -2.095.000 -3.181.000 -5.056.000 -9.148.000
Finans -2.532.000 -2.093.000 -3.166.000 -5.045.000 -9.120.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.390.000 -1.880.000 -5.185.000 -5.770.000 -11.163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 6.401.000
Sum Immatrielle midler 0 0 6.401.000
Fast eiendom 127.012.000 121.378.000 119.634.000 115.303.000 117.500.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 257.000 24.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 127.269.000 121.403.000 119.634.000 115.303.000 117.500.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 127.269.000 121.403.000 119.634.000 115.303.000 123.901.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 34.000 10.000 21.000 4.000 0
Andre fordringer 905.000 588.000 625.000 607.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 339.000 58.000 60.000 4.063.000 4.616.000
Sum omløpsmidler 1.278.000 656.000 706.000 4.674.000 4.678.000
Sum eiendeler 128.547.000 122.059.000 120.340.000 119.977.000 128.579.000
Sum opptjent egenkapital -27.431.000 -26.041.000 -24.161.000 -18.976.000 -13.206.000
Sum egenkapital 44.932.000 46.322.000 48.202.000 -6.613.000 -843.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.561.000 1.953.000 2.483.000 3.945.000 3.986.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 82.622.000 74.780.000 71.843.000 126.354.000 128.611.000
Leverandørgjeld 729.000 925.000 262.000 206.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0 3.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 259.000 31.000 33.000 27.000 808.000
Sum kortsiktig gjeld 993.000 957.000 294.000 236.000 810.000
Sum gjeld og egenkapital 128.547.000 122.059.000 120.339.000 119.977.000 128.578.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 285.000 -301.000 412.000 4.438.000 3.868.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.7 2.4 19.8 5.8
Likviditetsgrad 2 1.3 0.7 2.4 19.8 5.8
Soliditet 35.0 38.0 40.1 -5.5 -0.7
Resultatgrad 13.3 -8.2 -690.9 -6.5 -39.7
Rentedekningsgrad 0.3 -0.2 -1.1 -0.2 -0.5
Gjeldsgrad 1.9 1.6 1.5 -19.1 -153.5
Total kapitalrentabilitet 0.6 -0.3 -2.9 -0.6 -3.4
Signatur
08.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.03.2021
Prokura
Klev Hege Marie
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir BergheimStyreleder58
Hege Marie KlevStyremedlem57
Emilie Klev BergheimStyremedlem28
Alexander Udo Harald LøvenskioldStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lysaker Nova Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00