Hage As
Juridisk navn:  Hage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48311999
Lillevarskogen 7 Lillevarskogen 7 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 992095504
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 13.12.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Re Revisjon As
Regnskapsfører: Re Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1,86%
Resultat  
  
-61,12%
Egenkapital  
  
10,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.577.000 7.439.000 6.272.000 6.539.000 6.341.000
Resultat: 757.000 1.947.000 1.311.000 1.638.000 1.786.000
Egenkapital: 6.069.000 5.507.000 4.198.000 3.187.000 1.938.000
Regnskap for Hage As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.577.000 7.439.000 6.272.000 6.539.000 6.341.000
Driftskostnader -6.739.000 -5.400.000 -4.896.000 -4.884.000 -4.540.000
Driftsresultat 838.000 2.039.000 1.378.000 1.656.000 1.800.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -82.000 -94.000 -68.000 -20.000 -16.000
Finans -82.000 -93.000 -66.000 -19.000 -15.000
Resultat før skatt 757.000 1.947.000 1.311.000 1.638.000 1.786.000
Skattekostnad -195.000 -428.000 -299.000 -390.000 -444.000
Årsresultat 562.000 1.519.000 1.011.000 1.248.000 1.342.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.795.000 6.053.000 4.486.000 2.552.000 1.365.000
Sum omløpsmidler 3.209.000 3.228.000 2.649.000 2.694.000 2.005.000
Sum eiendeler 9.004.000 9.281.000 7.135.000 5.246.000 3.370.000
Sum opptjent egenkapital 5.969.000 5.407.000 4.098.000 3.087.000 1.838.000
Sum egenkapital 6.069.000 5.507.000 4.198.000 3.187.000 1.938.000
Sum langsiktig gjeld 1.844.000 2.746.000 2.010.000 1.092.000 368.000
Sum kortsiktig gjeld 1.091.000 1.029.000 927.000 966.000 1.063.000
Sum gjeld og egenkapital 9.004.000 9.282.000 7.135.000 5.245.000 3.369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.577.000 7.358.000 6.272.000 6.539.000 6.316.000
Andre inntekter 81.000 0 0 24.000
Driftsinntekter 7.577.000 7.439.000 6.272.000 6.539.000 6.341.000
Varekostnad -935.000 -1.056.000 -2.330.000 -2.578.000 -2.753.000
Lønninger -2.515.000 -1.826.000 -868.000 -973.000 -974.000
Avskrivning -1.117.000 -897.000 -577.000 -436.000 -197.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.172.000 -1.621.000 -1.121.000 -897.000 -616.000
Driftskostnader -6.739.000 -5.400.000 -4.896.000 -4.884.000 -4.540.000
Driftsresultat 838.000 2.039.000 1.378.000 1.656.000 1.800.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -82.000 -94.000 -68.000 -20.000 -16.000
Finans -82.000 -93.000 -66.000 -19.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -210.000 0 0 0
Årsresultat 562.000 1.519.000 1.011.000 1.248.000 1.342.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 150.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.301.000 2.745.000 1.772.000 2.213.000 956.000
Driftsløsøre 554.000 817.000 271.000 339.000 408.000
Sum varige driftsmidler 3.004.000 3.562.000 2.043.000 2.552.000 1.365.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.791.000 2.491.000 2.444.000 0 0
Sum anleggsmidler 5.795.000 6.053.000 4.486.000 2.552.000 1.365.000
Varebeholdning 48.000 0 0 0 0
Kundefordringer 676.000 1.146.000 418.000 1.091.000 575.000
Andre fordringer 62.000 21.000 10.000 101.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.422.000 2.061.000 2.220.000 1.501.000 1.401.000
Sum omløpsmidler 3.209.000 3.228.000 2.649.000 2.694.000 2.005.000
Sum eiendeler 9.004.000 9.281.000 7.135.000 5.246.000 3.370.000
Sum opptjent egenkapital 5.969.000 5.407.000 4.098.000 3.087.000 1.838.000
Sum egenkapital 6.069.000 5.507.000 4.198.000 3.187.000 1.938.000
Sum avsetninger til forpliktelser 61.000 53.000 84.000 64.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.844.000 2.746.000 2.010.000 1.092.000 368.000
Leverandørgjeld 131.000 46.000 91.000 180.000 371.000
Betalbar skatt 256.000 420.000 331.000 370.000 393.000
Skyldig offentlige avgifter 338.000 357.000 344.000 127.000 11.000
Utbytte -210.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 366.000 206.000 161.000 289.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 1.091.000 1.029.000 927.000 966.000 1.063.000
Sum gjeld og egenkapital 9.004.000 9.282.000 7.135.000 5.245.000 3.369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.118.000 2.199.000 1.722.000 1.728.000 942.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.1 2.9 2.8 1.9
Likviditetsgrad 2 2.9 3.1 2.9 2.8 1.9
Soliditet 67.4 59.3 58.8 60.8 57.5
Resultatgrad 11.1 27.4 2 25.3 28.4
Rentedekningsgrad 10.2 21.7 20.3 82.8 112.5
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.7 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 9.3 2 19.3 31.6 53.5
Signatur
04.09.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.09.2017
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Omar SporsheimStyreleder36
Stein-Gunnar Aaser LøkebergVaramedlem34
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Omar Sporsheim100.0036
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00