Flisa Eiendomsinvest AS
Juridisk navn:  Flisa Eiendomsinvest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordraaks Gate 18 Nordraaks Gate 18 Fax:
0260 Oslo 260 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992136952
Aksjekapital: 2.250.000 NOK
Etableringsdato: 20.12.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Ivar Anton Jakobsen
Utvikling:
Omsetning  
  
1091,79%
Resultat  
  
2547,66%
Egenkapital  
  
-50,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.324.000 195.000 429.000 333.000 365.000
Resultat: 17.256.000 -705.000 12.313.000 40.438.000 13.591.000
Egenkapital: 60.764.000 123.603.000 124.308.000 112.051.000 71.786.000
Regnskap for Flisa Eiendomsinvest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.324.000 195.000 429.000 333.000 365.000
Driftskostnader -331.000 -514.000 -432.000 -490.000 -615.000
Driftsresultat 1.993.000 -319.000 -3.000 -156.000 -249.000
Finansinntekter 15.549.000 1.000 14.843.000 43.016.000 30.623.000
Finanskostnader -286.000 -387.000 -2.527.000 -2.422.000 -16.782.000
Finans 15.263.000 -386.000 12.316.000 40.594.000 13.841.000
Resultat før skatt 17.256.000 -705.000 12.313.000 40.438.000 13.591.000
Skattekostnad -131.000 0 -56.000 -173.000 0
Årsresultat 17.125.000 -705.000 12.257.000 40.265.000 13.591.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.484.000 132.251.000 132.408.000 119.874.000 79.117.000
Sum omløpsmidler 1.875.000 96.000 147.000 1.009.000 9.790.000
Sum eiendeler 65.359.000 132.347.000 132.555.000 120.883.000 88.907.000
Sum opptjent egenkapital 58.514.000 119.103.000 119.808.000 107.551.000 67.286.000
Sum egenkapital 60.764.000 123.603.000 124.308.000 112.051.000 71.786.000
Sum langsiktig gjeld 7.729.000 8.190.000 8.660.000 9.121.000
Sum kortsiktig gjeld 4.596.000 1.015.000 56.000 173.000 8.000.000
Sum gjeld og egenkapital 65.360.000 132.347.000 132.554.000 120.884.000 88.907.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.324.000 195.000 429.000 333.000 365.000
Driftsinntekter 2.324.000 195.000 429.000 333.000 365.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -73.000
Avskrivning -102.000 -157.000 -154.000 -173.000 -173.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -229.000 -357.000 -278.000 -317.000 -369.000
Driftskostnader -331.000 -514.000 -432.000 -490.000 -615.000
Driftsresultat 1.993.000 -319.000 -3.000 -156.000 -249.000
Finansinntekter 15.549.000 1.000 14.843.000 43.016.000 30.623.000
Finanskostnader -286.000 -387.000 -2.527.000 -2.422.000 -16.782.000
Finans 15.263.000 -386.000 12.316.000 40.594.000 13.841.000
Konsernbidrag -465.000 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 0 0 0 -8.000.000
Årsresultat 17.125.000 -705.000 12.257.000 40.265.000 13.591.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 8.086.000 13.777.000 13.934.000 14.067.000 14.218.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 21.000
Sum varige driftsmidler 8.086.000 13.777.000 13.934.000 14.067.000 14.239.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.399.000 118.474.000 118.474.000 105.807.000 64.878.000
Sum anleggsmidler 63.484.000 132.251.000 132.408.000 119.874.000 79.117.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000.000 33.000 78.000 78.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 875.000 62.000 68.000 932.000 9.711.000
Sum omløpsmidler 1.875.000 96.000 147.000 1.009.000 9.790.000
Sum eiendeler 65.359.000 132.347.000 132.555.000 120.883.000 88.907.000
Sum opptjent egenkapital 58.514.000 119.103.000 119.808.000 107.551.000 67.286.000
Sum egenkapital 60.764.000 123.603.000 124.308.000 112.051.000 71.786.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.729.000 8.190.000 8.660.000 9.121.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 56.000 173.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 0 0 0 -8.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.596.000 1.015.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.596.000 1.015.000 56.000 173.000 8.000.000
Sum gjeld og egenkapital 65.360.000 132.347.000 132.554.000 120.884.000 88.907.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.721.000 -919.000 91.000 836.000 1.790.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.1 2.6 5.8 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 2.6 5.8 1.2
Soliditet 93.0 93.4 93.8 92.7 80.7
Resultatgrad 85.8 -163.6 -0.7 -46.8 -68.2
Rentedekningsgrad 7.0 -0.8 - -0.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 26.8 -0.2 11.2 35.5 34.2
Signatur
08.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Johan Bernt MichelsenStyreleder48
Marianne MichelsenStyremedlem45
Johan Bernt MichelsenStyremedlem77
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Michel Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00