Løhren As
Juridisk navn:  Løhren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åskammen 22 Åskammen 22 Fax:
1940 Bjørkelangen 1940 Bjørkelangen
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 992102314
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 16.11.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-73,84%
Resultat  
  
113,79%
Egenkapital  
  
2,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 90.000 344.000 290.000 116.000 404.000
Resultat: 4.000 -29.000 24.000 -31.000 641.000
Egenkapital: 145.000 141.000 170.000 196.000 227.000
Regnskap for Løhren As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 90.000 344.000 290.000 116.000 404.000
Driftskostnader -85.000 -369.000 -254.000 -141.000 -293.000
Driftsresultat 4.000 -25.000 37.000 -25.000 111.000
Finansinntekter 0 0 538.000
Finanskostnader -5.000 -12.000 -7.000 -8.000
Finans -5.000 -12.000 -7.000 530.000
Resultat før skatt 4.000 -29.000 24.000 -31.000 641.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 4.000 -29.000 24.000 -31.000 641.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 154.000 192.000 473.000 502.000 374.000
Sum eiendeler 154.000 192.000 473.000 502.000 374.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 41.000 70.000 96.000 127.000
Sum egenkapital 145.000 141.000 170.000 196.000 227.000
Sum langsiktig gjeld 180.000 200.000 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 52.000 123.000 107.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 154.000 193.000 473.000 503.000 373.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.000 223.000 290.000 66.000 404.000
Andre inntekter 121.000 0 50.000 0
Driftsinntekter 90.000 344.000 290.000 116.000 404.000
Varekostnad -20.000 -81.000 -115.000 -12.000 -191.000
Lønninger -9.000 -200.000 -10.000 -13.000 -12.000
Avskrivning 0 0 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -88.000 -129.000 -116.000 -76.000
Driftskostnader -85.000 -369.000 -254.000 -141.000 -293.000
Driftsresultat 4.000 -25.000 37.000 -25.000 111.000
Finansinntekter 0 0 538.000
Finanskostnader -5.000 -12.000 -7.000 -8.000
Finans -5.000 -12.000 -7.000 530.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -50.000 0 0
Årsresultat 4.000 -29.000 24.000 -31.000 641.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 70.000 71.000 7.000 0
Andre fordringer 59.000 402.000 353.000 364.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 84.000 133.000 1.000 143.000 9.000
Sum omløpsmidler 154.000 192.000 473.000 502.000 374.000
Sum eiendeler 154.000 192.000 473.000 502.000 374.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 41.000 70.000 96.000 127.000
Sum egenkapital 145.000 141.000 170.000 196.000 227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 180.000 200.000 0
Leverandørgjeld 0 0 12.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 2.000 14.000 5.000 7.000
Utbytte -50.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 108.000 102.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 52.000 123.000 107.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 154.000 193.000 473.000 503.000 373.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 145.000 140.000 350.000 395.000 228.000
Likviditetsgrad 1 17.1 3.7 3.8 4.7 2.6
Likviditetsgrad 2 17.1 3.7 3.8 4.7 2.6
Soliditet 94.2 73.1 35.9 3 60.9
Resultatgrad 4.4 -7.3 12.8 -21.6 27.5
Rentedekningsgrad -5.0 3.1 -3.6 13.9
Gjeldsgrad 0.1 0.4 1.8 1.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 2.6 -13.0 7.8 - 1
Signatur
26.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.10.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hans Martin LøhrenStyreleder69
Målfrid Eritsland LøhrenStyremedlem73
Birgitte LøhrenVaramedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hans Martin Løhren85.0069
Målfrid Eritsland Løhren15.0073
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00