Løhren As
Juridisk navn:  Løhren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åskammen 22 Åskammen 22 Fax:
1940 Bjørkelangen 1940 Bjørkelangen
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 992102314
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 16.11.2007
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
18,62%
Resultat  
  
-220,83%
Egenkapital  
  
-17,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 344.000 290.000 116.000 404.000 1.029.000
Resultat: -29.000 24.000 -31.000 641.000 165.000
Egenkapital: 141.000 170.000 196.000 227.000 -414.000
Regnskap for Løhren As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 344.000 290.000 116.000 404.000 1.029.000
Driftskostnader -369.000 -254.000 -141.000 -293.000 -822.000
Driftsresultat -25.000 37.000 -25.000 111.000 207.000
Finansinntekter 0 0 538.000 0
Finanskostnader -5.000 -12.000 -7.000 -8.000 -42.000
Finans -5.000 -12.000 -7.000 530.000 -42.000
Resultat før skatt -29.000 24.000 -31.000 641.000 165.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 24.000 -31.000 641.000 165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 26.000
Sum omløpsmidler 192.000 473.000 502.000 374.000 21.000
Sum eiendeler 192.000 473.000 502.000 374.000 47.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 70.000 96.000 127.000 -514.000
Sum egenkapital 141.000 170.000 196.000 227.000 -414.000
Sum langsiktig gjeld 180.000 200.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 123.000 107.000 146.000 460.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 473.000 503.000 373.000 46.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 223.000 290.000 66.000 404.000 1.029.000
Andre inntekter 121.000 0 50.000 0 0
Driftsinntekter 344.000 290.000 116.000 404.000 1.029.000
Varekostnad -81.000 -115.000 -12.000 -191.000 -593.000
Lønninger -200.000 -10.000 -13.000 -12.000 9.000
Avskrivning 0 0 -14.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -88.000 -129.000 -116.000 -76.000 -163.000
Driftskostnader -369.000 -254.000 -141.000 -293.000 -822.000
Driftsresultat -25.000 37.000 -25.000 111.000 207.000
Finansinntekter 0 0 538.000 0
Finanskostnader -5.000 -12.000 -7.000 -8.000 -42.000
Finans -5.000 -12.000 -7.000 530.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -50.000 0 0 0
Årsresultat -29.000 24.000 -31.000 641.000 165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 14.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 12.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 26.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 7.000 0 14.000
Andre fordringer 59.000 402.000 353.000 364.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 133.000 1.000 143.000 9.000 7.000
Sum omløpsmidler 192.000 473.000 502.000 374.000 21.000
Sum eiendeler 192.000 473.000 502.000 374.000 47.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 70.000 96.000 127.000 -514.000
Sum egenkapital 141.000 170.000 196.000 227.000 -414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 180.000 200.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 12.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 14.000 5.000 7.000 44.000
Utbytte -50.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 108.000 102.000 128.000 386.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 123.000 107.000 146.000 460.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 473.000 503.000 373.000 46.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000 350.000 395.000 228.000 -439.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.8 4.7 2.6 0
Likviditetsgrad 2 3.7 3.8 4.7 2.6 0
Soliditet 73.1 35.9 3 60.9
Resultatgrad -7.3 12.8 -21.6 27.5 20.1
Rentedekningsgrad -5.0 3.1 -3.6 13.9 4.9
Gjeldsgrad 0.4 1.8 1.6 0.6 -1.1
Total kapitalrentabilitet -13.0 7.8 - 1 4
Signatur
26.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.10.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hans Martin LøhrenStyreleder69
Målfrid Eritsland LøhrenStyremedlem73
Birgitte LøhrenVaramedlem36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Marie Løhren Hovde5.0038
Hans Martin Løhren70.0069
Birgitte Løhren5.0036
Camilla Løhren Chmiel5.0041
Målfrid Eritsland Løhren15.0073
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00