Odfjell Operations As
Juridisk navn:  Odfjell Operations As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55998900
Kokstadflaten 35 Kokstadflaten 35 Fax: 56364280
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune: www.odfjelldrilling.com
Vestland Bergen
Org.nr: 963228252
Aksjekapital: 21.402.000 NOK
Antall ansatte: 538
Etableringsdato: 30.12.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
41,41%
Resultat  
  
3,72%
Egenkapital  
  
36,89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 963.620.000 681.422.000 573.851.000 564.652.000 436.112.000
Resultat: 39.078.000 37.675.000 36.314.000 48.826.000 -2.255.000
Egenkapital: 112.226.000 81.984.000 81.497.000 80.413.000 79.058.000
Regnskap for Odfjell Operations As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 963.620.000 681.422.000 573.851.000 564.652.000 436.112.000
Driftskostnader -923.741.000 -641.756.000 -538.666.000 -515.174.000 -437.957.000
Driftsresultat 39.879.000 39.667.000 35.185.000 49.478.000 -1.845.000
Finansinntekter 32.000 507.000 2.137.000 215.000 83.000
Finanskostnader -833.000 -2.498.000 -1.008.000 -868.000 -493.000
Finans -801.000 -1.991.000 1.129.000 -653.000 -410.000
Resultat før skatt 39.078.000 37.675.000 36.314.000 48.826.000 -2.255.000
Skattekostnad -8.597.000 -8.290.000 -7.989.000 -11.427.000 325.000
Årsresultat 30.481.000 29.385.000 28.325.000 37.398.000 -1.930.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.629.000 3.867.000 4.006.000 4.312.000 4.973.000
Sum omløpsmidler 371.475.000 314.909.000 251.706.000 277.392.000 233.268.000
Sum eiendeler 375.104.000 318.776.000 255.712.000 281.704.000 238.241.000
Sum opptjent egenkapital 41.040.000 10.798.000 10.311.000 9.228.000 7.872.000
Sum egenkapital 112.226.000 81.984.000 81.497.000 80.413.000 79.058.000
Sum langsiktig gjeld 36.296.000 28.861.000 22.202.000 10.690.000 20.250.000
Sum kortsiktig gjeld 226.582.000 207.931.000 152.013.000 190.600.000 138.933.000
Sum gjeld og egenkapital 375.104.000 318.776.000 255.712.000 281.704.000 238.241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 681.422.000 573.851.000 564.652.000 436.112.000
Andre inntekter 963.620.000 0 0 0
Driftsinntekter 963.620.000 681.422.000 573.851.000 564.652.000 436.112.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -758.649.000 -515.143.000 -420.454.000 -402.294.000 -333.713.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -165.092.000 -126.613.000 -118.212.000 -112.880.000 -104.244.000
Driftskostnader -923.741.000 -641.756.000 -538.666.000 -515.174.000 -437.957.000
Driftsresultat 39.879.000 39.667.000 35.185.000 49.478.000 -1.845.000
Finansinntekter 32.000 507.000 2.137.000 215.000 83.000
Finanskostnader -833.000 -2.498.000 -1.008.000 -868.000 -493.000
Finans -801.000 -1.991.000 1.129.000 -653.000 -410.000
Konsernbidrag -29.637.000 -28.898.000 0 -36.043.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 30.481.000 29.385.000 28.325.000 37.398.000 -1.930.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.629.000 3.867.000 4.006.000 4.312.000 4.973.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.629.000 3.867.000 4.006.000 4.312.000 4.973.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 157.384.000 91.349.000 66.396.000 96.571.000 106.176.000
Andre fordringer 17.415.000 10.675.000 168.346.000 7.016.000 10.730.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 24.541.000 23.521.000 13.040.000 12.168.000 12.557.000
Sum omløpsmidler 371.475.000 314.909.000 251.706.000 277.392.000 233.268.000
Sum eiendeler 375.104.000 318.776.000 255.712.000 281.704.000 238.241.000
Sum opptjent egenkapital 41.040.000 10.798.000 10.311.000 9.228.000 7.872.000
Sum egenkapital 112.226.000 81.984.000 81.497.000 80.413.000 79.058.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.296.000 9.824.000 22.202.000 7.481.000 6.474.000
Gjeld til kredittinstitutt 46.246.000 68.634.000 56.743.000 75.819.000 17.511.000
Sum langsiktig gjeld 36.296.000 28.861.000 22.202.000 10.690.000 20.250.000
Leverandørgjeld 33.191.000 20.952.000 17.774.000 36.321.000 34.073.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 43.403.000 39.519.000 23.083.000 21.709.000 22.911.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 103.742.000 78.826.000 54.413.000 56.752.000 64.438.000
Sum kortsiktig gjeld 226.582.000 207.931.000 152.013.000 190.600.000 138.933.000
Sum gjeld og egenkapital 375.104.000 318.776.000 255.712.000 281.704.000 238.241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 144.893.000 106.978.000 99.693.000 86.792.000 94.335.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.7 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.7 1.5 1.7
Soliditet 29.9 25.7 31.9 28.5 33.2
Resultatgrad 4.1 5.8 6.1 8.8 -0.4
Rentedekningsgrad 47.9 15.9 34.9 5 -3.7
Gjeldsgrad 2.3 2.9 2.1 2.5 2
Total kapitalrentabilitet 10.6 12.6 14.6 17.6 -0.7
Signatur
15.11.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, DER BÅDE ET
AKSJONÆRVALGT STYREMEDLEM OG EN ANSATTEREPRESENTANT SKAL VÆRE
REPRESENTERT.
Prokurister
15.11.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Simen LieunghStyreleder62
Kurt Werner HolsæterStyremedlem53
Frederik GlenjenStyremedlem49
Jone TorstensenStyremedlem61
Harald Asle HereidStyremedlem55
Kari Elisabeth FotlandVaramedlem64
Nils Magne LundeVaramedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Odfjell Platform Drilling As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00