Gule Mjølk Da
Juridisk navn:  Gule Mjølk Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gule Gule Fax:
6430 Bud 6430 Bud
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 991991190
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 01.03.2007
Foretakstype: DA
Revisor: Romsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,35%
Resultat  
  
122,64%
Egenkapital  
  
46,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.446.000 6.883.000 6.879.000 6.573.000 7.465.000
Resultat: 354.000 159.000 100.000 -279.000 473.000
Egenkapital: 1.119.000 766.000 607.000 506.000 785.000
Regnskap for Gule Mjølk Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.446.000 6.883.000 6.879.000 6.573.000 7.465.000
Driftskostnader -6.098.000 -6.729.000 -6.774.000 -6.854.000 -6.994.000
Driftsresultat 347.000 154.000 105.000 -281.000 471.000
Finansinntekter 8.000 9.000 7.000 8.000 8.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -12.000 -6.000 -5.000
Finans 7.000 6.000 -5.000 2.000 3.000
Resultat før skatt 354.000 159.000 100.000 -279.000 473.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 354.000 159.000 100.000 -279.000 473.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum omløpsmidler 1.839.000 1.538.000 1.712.000 1.986.000 1.711.000
Sum eiendeler 1.851.000 1.550.000 1.724.000 1.998.000 1.723.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 -260.000 -384.000 -461.000 -249.000
Sum egenkapital 1.119.000 766.000 607.000 506.000 785.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 731.000 784.000 1.117.000 1.492.000 937.000
Sum gjeld og egenkapital 1.850.000 1.550.000 1.724.000 1.998.000 1.722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.854.000 6.333.000 6.354.000 6.073.000 6.954.000
Andre inntekter 592.000 550.000 525.000 500.000 511.000
Driftsinntekter 6.446.000 6.883.000 6.879.000 6.573.000 7.465.000
Varekostnad -3.436.000 -3.461.000 -3.848.000 -3.271.000 -3.416.000
Lønninger -975.000 -1.800.000 -1.275.000 -1.875.000 -1.891.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.687.000 -1.468.000 -1.651.000 -1.708.000 -1.687.000
Driftskostnader -6.098.000 -6.729.000 -6.774.000 -6.854.000 -6.994.000
Driftsresultat 347.000 154.000 105.000 -281.000 471.000
Finansinntekter 8.000 9.000 7.000 8.000 8.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -12.000 -6.000 -5.000
Finans 7.000 6.000 -5.000 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 354.000 159.000 100.000 -279.000 473.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Varebeholdning 1.323.000 1.191.000 1.201.000 1.490.000 1.261.000
Kundefordringer 434.000 344.000 511.000 497.000 337.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 82.000 3.000 0 0 113.000
Sum omløpsmidler 1.839.000 1.538.000 1.712.000 1.986.000 1.711.000
Sum eiendeler 1.851.000 1.550.000 1.724.000 1.998.000 1.723.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 -260.000 -384.000 -461.000 -249.000
Sum egenkapital 1.119.000 766.000 607.000 506.000 785.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 364.000 780.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 569.000 416.000 453.000 484.000 501.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 163.000 368.000 299.000 228.000 437.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 731.000 784.000 1.117.000 1.492.000 937.000
Sum gjeld og egenkapital 1.850.000 1.550.000 1.724.000 1.998.000 1.722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.108.000 754.000 595.000 494.000 774.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2 1.5 1.3 1.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.5 0.3 0.5
Soliditet 60.5 49.4 35.2 25.3 45.6
Resultatgrad 5.4 2.2 1.5 -4.3 6.3
Rentedekningsgrad 347.0 51.3 8.8 -46.8 94.2
Gjeldsgrad 0.7 1 1.8 2.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 19.2 10.5 6.5 -13.7 27.8
Signatur
01.03.2021
SIGNATUR I FELLESSKAP
GULE ARNE NJÅL
SIGNATUR I FELLESSKAP
GULE THOR MARTIN
Prokurister
01.03.2021
Prokura hver for seg
Gule Arne Njål
Prokura hver for seg
Gule Thor Martin
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00