Bap AS
Juridisk navn:  Bap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90848958
Kastellgata 32 Kastellgata 32 Fax:
4514 Mandal 4514 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 992242981
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 17.01.2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ruud Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
276,67%
Egenkapital  
  
32,68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 721.000 0 0 1.879.000 0
Resultat: 53.000 -30.000 -10.000 114.000 -21.000
Egenkapital: 203.000 153.000 183.000 193.000 101.000
Regnskap for Bap AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 721.000 0 0 1.879.000 0
Driftskostnader -668.000 -30.000 -10.000 -1.764.000 -21.000
Driftsresultat 53.000 -30.000 -10.000 114.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 53.000 -30.000 -10.000 114.000 -21.000
Skattekostnad -3.000 0 0 -22.000 0
Årsresultat 50.000 -30.000 -10.000 92.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 70.000 90.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.154.000 3.330.000 3.335.000 4.051.000 3.803.000
Sum eiendeler 3.224.000 3.420.000 3.335.000 4.051.000 3.803.000
Sum opptjent egenkapital 103.000 53.000 83.000 93.000 1.000
Sum egenkapital 203.000 153.000 183.000 193.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.020.000 3.267.000 3.152.000 3.857.000 3.701.000
Sum gjeld og egenkapital 3.224.000 3.420.000 3.335.000 4.050.000 3.802.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 721.000 0 0 1.879.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 721.000 0 0 1.879.000 0
Varekostnad -630.000 0 0 -1.755.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -20.000 -10.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -20.000 -10.000 -9.000 -21.000
Driftskostnader -668.000 -30.000 -10.000 -1.764.000 -21.000
Driftsresultat 53.000 -30.000 -10.000 114.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 50.000 -30.000 -10.000 92.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 70.000 90.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 70.000 90.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 70.000 90.000 0 0 0
Varebeholdning 3.052.000 3.323.000 3.306.000 3.256.000 3.800.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 102.000 8.000 29.000 795.000 3.000
Sum omløpsmidler 3.154.000 3.330.000 3.335.000 4.051.000 3.803.000
Sum eiendeler 3.224.000 3.420.000 3.335.000 4.051.000 3.803.000
Sum opptjent egenkapital 103.000 53.000 83.000 93.000 1.000
Sum egenkapital 203.000 153.000 183.000 193.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 22.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.018.000 3.267.000 3.152.000 3.835.000 3.701.000
Sum kortsiktig gjeld 3.020.000 3.267.000 3.152.000 3.857.000 3.701.000
Sum gjeld og egenkapital 3.224.000 3.420.000 3.335.000 4.050.000 3.802.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 63.000 183.000 194.000 102.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.2 0
Soliditet 6.3 4.5 5.5 4.8 2.7
Resultatgrad 7.4 6.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 14.9 21.4 17.2 2 36.6
Total kapitalrentabilitet 1.6 -0.9 -0.3 2.8 -0.6
Signatur
13.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Alfred Karsten Berg PedersenStyreleder76
Knut Arne Berg PedersenVaramedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Pedersen Alfred Berg100.0076
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00