Rebus Profil AS
Juridisk navn:  Rebus Profil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67911840
Byggveien 22 Byggveien 22 Fax: 67911841
1912 Enebakk 1912 Enebakk
Fylke: Kommune: www.rebusprofil.no
Viken Enebakk
Org.nr: 992252332
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 17.01.2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: herkules invest 40 as
Regnskapsfører: Ecount Haugesund As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,87%
Resultat  
  
-47,78%
Egenkapital  
  
29,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.596.000 3.429.000 3.293.000 3.045.000 3.395.000
Resultat: 188.000 360.000 93.000 -38.000 -233.000
Egenkapital: 642.000 496.000 136.000 43.000 81.000
Regnskap for Rebus Profil AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.596.000 3.429.000 3.293.000 3.045.000 3.395.000
Driftskostnader -3.415.000 -3.067.000 -3.198.000 -3.075.000 -3.613.000
Driftsresultat 182.000 362.000 95.000 -31.000 -218.000
Finansinntekter 8.000 5.000 5.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -7.000 -9.000 -15.000
Finans 6.000 -2.000 -2.000 -8.000 -15.000
Resultat før skatt 188.000 360.000 93.000 -38.000 -233.000
Skattekostnad -41.000 0 0 -44.000
Årsresultat 147.000 360.000 93.000 -38.000 -277.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.085.000 766.000 558.000 395.000 479.000
Sum eiendeler 1.085.000 766.000 558.000 395.000 479.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 96.000 -264.000 -357.000 -319.000
Sum egenkapital 642.000 496.000 136.000 43.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 443.000 270.000 423.000 352.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 1.085.000 766.000 559.000 395.000 479.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.596.000 3.429.000 3.293.000 3.045.000 3.395.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.596.000 3.429.000 3.293.000 3.045.000 3.395.000
Varekostnad -2.623.000 -2.484.000 -2.337.000 -2.092.000 -2.437.000
Lønninger -398.000 -256.000 -509.000 -599.000 -702.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -394.000 -327.000 -352.000 -384.000 -474.000
Driftskostnader -3.415.000 -3.067.000 -3.198.000 -3.075.000 -3.613.000
Driftsresultat 182.000 362.000 95.000 -31.000 -218.000
Finansinntekter 8.000 5.000 5.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -7.000 -9.000 -15.000
Finans 6.000 -2.000 -2.000 -8.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 147.000 360.000 93.000 -38.000 -277.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 33.000 0
Kundefordringer 277.000 123.000 472.000 170.000 320.000
Andre fordringer 8.000 16.000 13.000 15.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 800.000 627.000 73.000 177.000 151.000
Sum omløpsmidler 1.085.000 766.000 558.000 395.000 479.000
Sum eiendeler 1.085.000 766.000 558.000 395.000 479.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 96.000 -264.000 -357.000 -319.000
Sum egenkapital 642.000 496.000 136.000 43.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 177.000 167.000 224.000 145.000 159.000
Betalbar skatt 41.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 188.000 80.000 157.000 157.000 162.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 22.000 42.000 50.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 443.000 270.000 423.000 352.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 1.085.000 766.000 559.000 395.000 479.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 642.000 496.000 135.000 43.000 81.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.8 1.3 1 1.2
Likviditetsgrad 2 2.4 2.8 1.3 1 1.2
Soliditet 59.2 64.8 24.3 10.9 16.9
Resultatgrad 5.1 10.6 2.9 -6.4
Rentedekningsgrad 91.0 51.7 13.6 -3.4 -14.5
Gjeldsgrad 0.7 0.5 3.1 8.2 4.9
Total kapitalrentabilitet 17.5 47.9 17.9 -7.6 -45.5
Signatur
26.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Øyvind SiegelStyreleder59
Hans Jörgen Persson StåhleStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Øyvind Siegel100.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00