Kreativt Landskap AS
Juridisk navn:  Kreativt Landskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97556394
Eirik Raudes Vei 28 Eirik Raudes Vei 28 Fax: 22571213
0196 Oslo 196 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992311681
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 15.01.2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pilar Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
22,6%
Resultat  
  
72,63%
Egenkapital  
  
15,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.989.000 2.438.000 1.947.000 2.341.000 2.011.000
Resultat: 492.000 285.000 450.000 308.000 170.000
Egenkapital: 2.926.000 2.544.000 2.321.000 1.971.000 1.740.000
Regnskap for Kreativt Landskap AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.989.000 2.438.000 1.947.000 2.341.000 2.011.000
Driftskostnader -2.498.000 -2.150.000 -1.490.000 -2.024.000 -1.827.000
Driftsresultat 492.000 288.000 457.000 316.000 184.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -8.000 -11.000 -15.000
Finans -2.000 -7.000 -8.000 -14.000
Resultat før skatt 492.000 285.000 450.000 308.000 170.000
Skattekostnad -109.000 -63.000 -100.000 -77.000 -85.000
Årsresultat 383.000 222.000 350.000 231.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 455.000 578.000 492.000 615.000 697.000
Sum omløpsmidler 2.852.000 2.226.000 2.213.000 1.922.000 1.501.000
Sum eiendeler 3.307.000 2.804.000 2.705.000 2.537.000 2.198.000
Sum opptjent egenkapital 2.820.000 2.437.000 2.215.000 1.865.000 1.634.000
Sum egenkapital 2.926.000 2.544.000 2.321.000 1.971.000 1.740.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 30.000 107.000 181.000 312.000
Sum kortsiktig gjeld 355.000 231.000 277.000 385.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 3.307.000 2.804.000 2.705.000 2.537.000 2.198.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.989.000 2.438.000 1.947.000 2.341.000 2.011.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.989.000 2.438.000 1.947.000 2.341.000 2.011.000
Varekostnad -1.235.000 -1.054.000 -567.000 -888.000 -786.000
Lønninger -787.000 -656.000 -542.000 -505.000 -592.000
Avskrivning -123.000 -133.000 -123.000 -103.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -353.000 -307.000 -258.000 -528.000 -348.000
Driftskostnader -2.498.000 -2.150.000 -1.490.000 -2.024.000 -1.827.000
Driftsresultat 492.000 288.000 457.000 316.000 184.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -8.000 -11.000 -15.000
Finans -2.000 -7.000 -8.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 383.000 222.000 350.000 231.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 16.000 19.000 21.000 24.000 25.000
Maskiner anlegg 160.000 0 0 89.000 114.000
Driftsløsøre 279.000 559.000 471.000 502.000 558.000
Sum varige driftsmidler 455.000 578.000 492.000 615.000 697.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 455.000 578.000 492.000 615.000 697.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 276.000 2.000 78.000 35.000 66.000
Andre fordringer 0 0 22.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.576.000 2.224.000 2.135.000 1.865.000 1.424.000
Sum omløpsmidler 2.852.000 2.226.000 2.213.000 1.922.000 1.501.000
Sum eiendeler 3.307.000 2.804.000 2.705.000 2.537.000 2.198.000
Sum opptjent egenkapital 2.820.000 2.437.000 2.215.000 1.865.000 1.634.000
Sum egenkapital 2.926.000 2.544.000 2.321.000 1.971.000 1.740.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 30.000 14.000 0 46.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.000 30.000 107.000 181.000 312.000
Leverandørgjeld 1.000 9.000 4.000 20.000 12.000
Betalbar skatt 112.000 47.000 86.000 123.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 168.000 101.000 110.000 183.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 74.000 77.000 59.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 355.000 231.000 277.000 385.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 3.307.000 2.804.000 2.705.000 2.537.000 2.198.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.497.000 1.995.000 1.936.000 1.537.000 1.355.000
Likviditetsgrad 1 8.0 9.6 8 5 10.3
Likviditetsgrad 2 8.0 9.6 8 5 10.3
Soliditet 88.5 90.7 85.8 77.7 79.2
Resultatgrad 16.5 11.8 23.5 13.5 9.1
Rentedekningsgrad 492.0 7 57.1 28.7 12.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 14.9 10.3 16.9 12.6 8.4
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.01.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ricki MeerlooStyreleder57
Marit AbrahamsenVaramedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ricki Meerloo100.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00