Anleggsgartnermester Frode Kvale AS
Juridisk navn:  Anleggsgartnermester Frode Kvale AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90826695
Eikjevegen 147 Eikjevegen 147 Fax:
5541 Kolnes 5541 Kolnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 992408596
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 13.02.2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8,42%
Resultat  
  
-100,64%
Egenkapital  
  
-0,16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.566.000 2.802.000 2.564.000 2.179.000 1.980.000
Resultat: -3.000 466.000 218.000 66.000 158.000
Egenkapital: 1.263.000 1.265.000 902.000 834.000 883.000
Regnskap for Anleggsgartnermester Frode Kvale AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.566.000 2.802.000 2.564.000 2.179.000 1.980.000
Driftskostnader -2.568.000 -2.336.000 -2.347.000 -2.114.000 -1.824.000
Driftsresultat -3.000 465.000 217.000 65.000 156.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt -3.000 466.000 218.000 66.000 158.000
Skattekostnad 1.000 -103.000 -49.000 -15.000 -38.000
Årsresultat -2.000 363.000 169.000 51.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 335.000 245.000 276.000 152.000 137.000
Sum omløpsmidler 1.312.000 1.454.000 1.179.000 1.032.000 1.098.000
Sum eiendeler 1.647.000 1.699.000 1.455.000 1.184.000 1.235.000
Sum opptjent egenkapital 1.163.000 1.165.000 802.000 734.000 683.000
Sum egenkapital 1.263.000 1.265.000 902.000 834.000 883.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 112.000 40.000 23.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 322.000 513.000 328.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 1.647.000 1.699.000 1.455.000 1.185.000 1.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.566.000 2.401.000 2.381.000 2.179.000 1.980.000
Andre inntekter 401.000 183.000 0 0
Driftsinntekter 2.566.000 2.802.000 2.564.000 2.179.000 1.980.000
Varekostnad -715.000 -655.000 -617.000 -715.000 -584.000
Lønninger -974.000 -828.000 -840.000 -712.000 -733.000
Avskrivning -34.000 -31.000 -16.000 -24.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -845.000 -822.000 -874.000 -663.000 -486.000
Driftskostnader -2.568.000 -2.336.000 -2.347.000 -2.114.000 -1.824.000
Driftsresultat -3.000 465.000 217.000 65.000 156.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0
Årsresultat -2.000 363.000 169.000 51.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 125.000 140.000 156.000 0 0
Driftsløsøre 210.000 104.000 120.000 152.000 136.000
Sum varige driftsmidler 335.000 245.000 276.000 152.000 136.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 335.000 245.000 276.000 152.000 137.000
Varebeholdning 11.000 14.000 9.000 23.000 12.000
Kundefordringer 176.000 171.000 399.000 139.000 134.000
Andre fordringer 472.000 586.000 275.000 207.000 289.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 653.000 683.000 495.000 662.000 664.000
Sum omløpsmidler 1.312.000 1.454.000 1.179.000 1.032.000 1.098.000
Sum eiendeler 1.647.000 1.699.000 1.455.000 1.184.000 1.235.000
Sum opptjent egenkapital 1.163.000 1.165.000 802.000 734.000 683.000
Sum egenkapital 1.263.000 1.265.000 902.000 834.000 883.000
Sum avsetninger til forpliktelser 100.000 112.000 40.000 23.000 26.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 100.000 112.000 40.000 23.000 26.000
Leverandørgjeld 73.000 107.000 206.000 59.000 169.000
Betalbar skatt 11.000 31.000 32.000 18.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 90.000 86.000 71.000 46.000
Utbytte 0 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 94.000 89.000 179.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 322.000 513.000 328.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 1.647.000 1.699.000 1.455.000 1.185.000 1.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.028.000 1.132.000 666.000 704.000 772.000
Likviditetsgrad 1 4.6 4.5 2.3 3.1 3.4
Likviditetsgrad 2 4.6 4.5 2.3 3.1 3.3
Soliditet 76.7 74.5 6 70.4 71.5
Resultatgrad -0.1 16.6 8.5 3 7.9
Rentedekningsgrad -3.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.6 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -0.1 27.4 1 5.6 12.8
Signatur
14.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Frode KvaleStyreleder44
Andreas KvaleStyremedlem67
Anny Beate Myge KvaleStyremedlem46
Liv Synnøve KvaleVaramedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Andreas Kvale50.0067
Frode Kvale50.0044
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00