Hjem & Hage AS
Juridisk navn:  Hjem & Hage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94291714
Fjogstadvegen 103 Fjogstadvegen 103 Fax:
4350 Kleppe 4350 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 992608234
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 13.03.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14,07%
Resultat  
  
133,33%
Egenkapital  
  
37,79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.755.000 12.516.000 14.243.000 14.645.000 13.315.000
Resultat: 294.000 -882.000 105.000 136.000 -103.000
Egenkapital: 1.072.000 778.000 1.660.000 1.556.000 1.419.000
Regnskap for Hjem & Hage AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.755.000 12.516.000 14.243.000 14.645.000 13.315.000
Driftskostnader -10.462.000 -13.406.000 -14.136.000 -14.509.000 -13.406.000
Driftsresultat 294.000 -890.000 107.000 136.000 -90.000
Finansinntekter 9.000 0 4.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -13.000
Finans 8.000 -2.000 1.000 -12.000
Resultat før skatt 294.000 -882.000 105.000 136.000 -103.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 294.000 -882.000 105.000 136.000 -103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 112.000 170.000 268.000 189.000 160.000
Sum omløpsmidler 2.802.000 2.627.000 3.532.000 3.628.000 3.519.000
Sum eiendeler 2.914.000 2.797.000 3.800.000 3.817.000 3.679.000
Sum opptjent egenkapital 972.000 678.000 1.560.000 1.455.000 1.319.000
Sum egenkapital 1.072.000 778.000 1.660.000 1.556.000 1.419.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.842.000 2.019.000 2.140.000 2.261.000 2.259.000
Sum gjeld og egenkapital 2.914.000 2.797.000 3.801.000 3.817.000 3.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.707.000 12.516.000 14.243.000 14.645.000 13.315.000
Andre inntekter 49.000 0 0 0
Driftsinntekter 10.755.000 12.516.000 14.243.000 14.645.000 13.315.000
Varekostnad -1.836.000 -2.027.000 -2.397.000 -2.819.000 -3.026.000
Lønninger -6.412.000 -8.602.000 -9.565.000 -9.873.000 -8.392.000
Avskrivning -59.000 -97.000 -91.000 -82.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.155.000 -2.680.000 -2.083.000 -1.735.000 -1.891.000
Driftskostnader -10.462.000 -13.406.000 -14.136.000 -14.509.000 -13.406.000
Driftsresultat 294.000 -890.000 107.000 136.000 -90.000
Finansinntekter 9.000 0 4.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -13.000
Finans 8.000 -2.000 1.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 294.000 -882.000 105.000 136.000 -103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 5.000 8.000 12.000 18.000 0
Driftsløsøre 106.000 162.000 256.000 171.000 160.000
Sum varige driftsmidler 112.000 170.000 268.000 189.000 160.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 112.000 170.000 268.000 189.000 160.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.380.000 1.517.000 2.181.000 2.220.000 2.310.000
Andre fordringer 213.000 248.000 231.000 184.000 191.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.210.000 861.000 1.120.000 1.224.000 1.018.000
Sum omløpsmidler 2.802.000 2.627.000 3.532.000 3.628.000 3.519.000
Sum eiendeler 2.914.000 2.797.000 3.800.000 3.817.000 3.679.000
Sum opptjent egenkapital 972.000 678.000 1.560.000 1.455.000 1.319.000
Sum egenkapital 1.072.000 778.000 1.660.000 1.556.000 1.419.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 37.000 70.000 103.000 25.000 118.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.185.000 1.237.000 1.275.000 1.451.000 1.470.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 620.000 712.000 761.000 786.000 671.000
Sum kortsiktig gjeld 1.842.000 2.019.000 2.140.000 2.261.000 2.259.000
Sum gjeld og egenkapital 2.914.000 2.797.000 3.801.000 3.817.000 3.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 960.000 608.000 1.392.000 1.367.000 1.260.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.7 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.7 1.6 1.6
Soliditet 36.8 27.8 43.7 40.8 38.6
Resultatgrad 2.7 -7.1 0.8 0.9 -0.7
Rentedekningsgrad -890.0 53.5 45.3 -6.9
Gjeldsgrad 1.7 2.6 1.3 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 10.1 -31.5 2.8 3.7 -2.4
Signatur
02.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Miroslaw KorytkowskiStyreleder55
Elzbieta Barbara KorytkowskaVaramedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Miroslaw Korytkowski100.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00