Alta Båtforening
Juridisk navn:  Alta Båtforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91644910
Malmveien 18 Malmveien 18 Fax:
9513 Alta 9513 Alta
Fylke: Kommune: www.altabf.no
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 992443146
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 21.03.1975
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,36%
Resultat  
  
-22,63%
Egenkapital  
  
15,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.934.000 1.941.000 1.795.000 1.756.000 1.694.000
Resultat: 612.000 791.000 653.000 -842.000 398.000
Egenkapital: 4.675.000 4.063.000 3.272.000 2.619.000 3.460.000
Regnskap for Alta Båtforening
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.934.000 1.941.000 1.795.000 1.756.000 1.694.000
Driftskostnader -1.259.000 -1.084.000 -1.074.000 -2.523.000 -1.190.000
Driftsresultat 675.000 857.000 722.000 -767.000 504.000
Finansinntekter 5.000 9.000 7.000 7.000 9.000
Finanskostnader -69.000 -75.000 -75.000 -81.000 -114.000
Finans -64.000 -66.000 -68.000 -74.000 -105.000
Resultat før skatt 612.000 791.000 653.000 -842.000 398.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 612.000 791.000 653.000 -842.000 398.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.189.000 6.189.000 6.189.000 6.189.000 6.189.000
Sum omløpsmidler 1.003.000 567.000 148.000 161.000 310.000
Sum eiendeler 7.192.000 6.756.000 6.337.000 6.350.000 6.499.000
Sum opptjent egenkapital 4.675.000 4.063.000 3.272.000 2.619.000 3.460.000
Sum egenkapital 4.675.000 4.063.000 3.272.000 2.619.000 3.460.000
Sum langsiktig gjeld 2.513.000 2.614.000 2.744.000 2.892.000 3.020.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 80.000 322.000 839.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 7.192.000 6.757.000 6.338.000 6.350.000 6.499.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 202.000 186.000 186.000 191.000 185.000
Andre inntekter 1.732.000 1.755.000 1.610.000 1.564.000 1.509.000
Driftsinntekter 1.934.000 1.941.000 1.795.000 1.756.000 1.694.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -357.000 -287.000 -331.000 -343.000 -247.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -902.000 -797.000 -743.000 -2.180.000 -943.000
Driftskostnader -1.259.000 -1.084.000 -1.074.000 -2.523.000 -1.190.000
Driftsresultat 675.000 857.000 722.000 -767.000 504.000
Finansinntekter 5.000 9.000 7.000 7.000 9.000
Finanskostnader -69.000 -75.000 -75.000 -81.000 -114.000
Finans -64.000 -66.000 -68.000 -74.000 -105.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 612.000 791.000 653.000 -842.000 398.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.217.000 4.217.000 6.187.000 4.217.000 4.217.000
Maskiner anlegg 0 0 1.970.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.187.000 6.187.000 6.187.000 6.187.000 6.187.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 6.189.000 6.189.000 6.189.000 6.189.000 6.189.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 161.000 20.000 32.000 9.000 8.000
Andre fordringer 43.000 39.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 799.000 507.000 116.000 152.000 302.000
Sum omløpsmidler 1.003.000 567.000 148.000 161.000 310.000
Sum eiendeler 7.192.000 6.756.000 6.337.000 6.350.000 6.499.000
Sum opptjent egenkapital 4.675.000 4.063.000 3.272.000 2.619.000 3.460.000
Sum egenkapital 4.675.000 4.063.000 3.272.000 2.619.000 3.460.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.513.000 2.614.000 2.744.000 2.892.000 3.020.000
Leverandørgjeld 4.000 57.000 183.000 705.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 24.000 32.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 116.000 102.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 80.000 322.000 839.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 7.192.000 6.757.000 6.338.000 6.350.000 6.499.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 999.000 487.000 -174.000 -678.000 291.000
Likviditetsgrad 1 250.8 7.1 0.5 0.2 16.3
Likviditetsgrad 2 250.8 7.1 0.5 0.2 16.3
Soliditet 65.0 60.1 51.6 41.2 53.2
Resultatgrad 34.9 44.2 40.2 -43.7 29.8
Rentedekningsgrad 9.8 11.4 9.6 -9.5 4.4
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.9 1.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 9.5 12.8 11.5 7.9
Signatur
06.07.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Daniel Lien JohnsenStyreleder38
Ulf Andreas DahlslettNestleder60
Bjørn Hugo JohnsenStyremedlem55
Hans Jørgen AndersenStyremedlem67
Linn Anett AndersenStyremedlem31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00